Общи условия

 

Моля, прочетете внимателно настоящото Споразумение за приемане на общите условия, преди да използвате този сайт.

С всяко Ваше действие, съставляващо пряко или косвено използване съдържанието на настоящия сайт или на предлагани с него стоки или услуги, Вие потвърждавате волята си за приемане и обвързване с клаузите на настоящото споразумение и изложените в него Общи условия, при което възникналите между Вас и „Биоконсепт” ЕООД отношения са предмет на уреждане от настоящото споразумение във вида му към момента на използването на сайта.

В случай, че не сте съгласни с изложените тук Общи условия или не желаете да се обвързвате с тях, то следва да не продължавате използването на този Сайт.

 

I.              Общи условия

"Биоконсепт" ЕООД е търговското дружество, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията на Република България с ЕИК: 200709128,ДДС № BG200709128  и адрес за кореспонденция: град София, Младост 3, бл. 353, вь. 3, ет. 3

 

Биоконсепт ЕООД е администратор на лични данни вписан в "Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри" с идентификационен номер 379486/19.06.2013г.

 

Настоящата електронна страница, в т.ч. и приложенията й, поддържана от "Биоконсепт" ЕООД, има чисто информационен характер. Полаганите усилия от наша страна, за осигуряване на достоверност и точност на представената информацията, гарантират актуалността и верността на същата, доколкото изхожда от нас или е предоставена по съответния законов ред от трети източник.

Настоящата страница не цели извършването на реклама на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание, поради което не съдържа такава.

 

II.             Отговорност

"Биоконсепт" ЕООД не носи отговорност за физически и морални проблеми в следствие на посещението на уебсайта и информацията, публикувана в него.

“Биоконсепт″ ЕООД се стреми да предоставя на своите клиенти точна и коректна информация, но не дава гаранция за надеждността, пълнотата или полезността на предоставената информация. 

Най-учтиво Ви молим, да се КОНСУЛТИРАТЕ С КВАЛИФИЦИРАНО МЕДИЦИНСКО ЛИЦЕ преди използване на продуктите, предлагани чрез сайта или преди да решите да съобразите поведението си с публикуваните в сайта информационни карета и  коментари.Информацията за продуктите е представена единствено като листовка за начина на използване на медикамента, предоставен от производителя. Пълнотата и достоверността на информацията не е гарантирана от страна на "Биоконсепт" ЕООД. Съдържанието в сайта не препоръчва прилагането на самолечение на здравни проблеми.

ПРИ ВЪЗНИКНАЛ ЗДРАВОСЛОВЕН ПРОБЛЕМ/ВЪПРОС, МОЛЯ КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ НЕЗАБАВНО С ВАШИЯ ЛИЧЕН ЛЕКАР/ЛЕКАР СПЕЦИАЛИСТ ИЛИ ФАРМАЦЕВТ. В никакъв случай не възприемайте дадената Ви чрез сайта информация като абсолютно достоверна и правилна, дори и същата да се окаже такава.

Поради това, ползвайки настоящия сайт, Вие сте наясно и се съгласявате с това, че ние не носим отговорност при евентуално възникнал риск или евентуално настъпили вреди, резултат от това, че сте ползвали съдържанието на сайта, без да съобразите настоящите условия.

 

 

III.            Начини на плащане

Можете да изберете да платите чрез един от следните начини: 


1.В брой, с наложен платеж при доставка.

В момента на получаване на поръчаната стока Вие заплащате стойността й на куриера на Спиди.

2. Предварително плащане с PayPal до info@bioconcept.bg

Стоката ще бъде изпратена след като плащането постъпи в посочения PayPal акаунт

 

IV.            Рекламации

Всеки клиент на  ”Биоконсепт″ ЕООД (fertilaid.bg ) може да върне закупеният от нас продукт в рамките на 14 дни съгласно Закона за защита на потребителите. Необходимо е клиентите да спазят следните условия за връщане на продукти: да не е нарушена цялостта на опаковката, продуктът да не е използван, да се върне във вида, в който е получен (търговски вид). Всеки потребител може да отправи рекламация на тел:02/444 35550888 025858;0884 788820; e-mail:info@fertilaid.bg

 

V.             Възстановяване на заплатени суми

 При направена рекламация или при невъзможност на търговеца да предостави заявените и заплатени от клиента стоки заплатената  от Вас сума се възстановява пълно или частично ( в случай на рекламация на част от поръчка). Възстановяването на средствата се извършва по начина, по който са получени от търговеца, а именно по банков път, чрез наложен платеж или чрез възстановяване на сумата на транзакцията с кредитна операция по картата на картодържателя. 

 

VI.            Авторски права

Копирането, възпроизвеждането, промяната под различна форма и разпространяването на материалите изложени в сайта на  ”Биоконсепт ″ ЕООД  ( http://www.fertilaid.bg ) без изричното предварително писмено разрешение на  ”Биоконсепт″ ЕООД е ЗАБРАНЕНО. Изтеглянето на материали е допустимо единствено за лично ползване и без комерсиална цел.

 

VII.           Съгласие от страна на потребителите

Посочените „Общи условия” представляват правно споразумение между ”Биоконсепт″ ЕООД и Вас като потребител. Ако Вие не сте съгласен с Общите условия,  ”Биоконсепт ″ ЕООД моли за незабавното напускане и неупотреба на уеб сайта.

 

 

В България, около 270 000 двойки страдат от безплодие или имат затруднения при зачеване. Нашата мисия е да подпомагаме тези двойки в усилията им за преодоляване на този проблем, посредством модерни, естествени и безопасни средства. Виж повече

Абонамент за новини

Контакти

1Офис:
гр. София, ж.к. Стрелбище, ул. "Кестенова гора"№ 23А
тел: +359 2 444 3555
моб. +359 888 02 58 58
e-mail: info@fertilaid.bg