Пчелното млечице е единствената храна, която пчелите майки в кошера ядат. То е млечно вещество, което се секретира от пчелите работнички. Поради изключително високото хранително съдържание на пчелно млечице продуктът се консумира от векове както от мъже, така и от жени за цялостно подобрение на здравето, за забавяне на стареенето и подсилване на имунната, ендокринната и репродуктивната системи.  
В кошера има само една пчела майка, чиято основна роля е да служи като единствения възпроизведител на кошера. Основен приоритет на останалите пчели е да  са сигурни, че тя е максимално нахранена. Всички пчелни ларви се хранят с пчелно млечице през първите няколко дни след излюпването, но само тези които са предопределени да станат пчели майки продължават да се хранят със специалната субстанция през остатъка от техния живот. Смята се, че храненето само с пчелно млечице на пчелата майка е причината за пълното развите на яйчниците ѝ (другите пчели нямат напълно развити яйчници), което и позволява да снася приблизително 2,000 яйца на ден. Като доказателство за уникалният и мощен хранителен профил на Пчелното Млечице, типичната пчела майка тежи два пъти повече в сравнение с типичната пчела работничка и живее до 6 годишна възраст, за разлика от пчелите работнички, които живеят само 45 дни.
Благодарение на изключителната си способност да стимулира плодовитостта на пчелите майки, пчелно млечице е много популярна добавка сред опитващите се да заченат жени. Смята се, че  подобрява цялостната жизненост и поддържа оптимален хормонален баланс , за да се увеличат шансовете за зачеване. Пчелното млечице се използва и от мъже за поддръжка на репродуктивното здраве .