Спермограма – речник на най-честите термини

Спермалният анализ (спермограма) оценява някои от характеристките на семенната течност и сперматозоидити и е основно средство за оценка на репродуктивните функции на мъжа. В зависимост от използвания метод на изследване, могат да бъдат оценени няколко (например с тест в домашни условия) или повечето от възможните параметри (в лабораторни условия). Начинът на взимане на пробата и използваният метод на изследване могат да повлияят върху резултатите.  

Целта на настоящата статия е да ви улесни в разчитането на спермограмата и да припомни какво точно стои зад най-често използваните термини.

спермограма

Показатели на спермограмата и оплодителна функция

Характеристиките, измерени със спермограмата са само част от факторите, които определят оплодителните свойства на семенната течност. Счита се, че около 30% от мъжете с нормални показатели на спермограмата могат да имат нарушена оплодителна способност поради абнормена функция на сперматозоидите. Обратно, мъже със установени отклонения в спермограмата, биха могли да създадат собствено поколение.

Най-често използваните термини

Терминологията, свързана с резултата от спермалния анализ използва думи с две определени наставки – „спермия“ и „зооспермия“. Наставката „спермия“ показва, че показателят касае семенната течност (еякулата), като цяло. Термините съдържащи „зооспермия“ се отнасят до самите сперматозоиди.

По тази причина, употребата на термини като астеноспермия, астенотератоспермия, олигоастеноспермия, олиготератоспермия, олигоспермия или тератоспермия е неправилно и не отговаря на общоприетата номенклатура.

Речник

Аспермия (aspermia) – липса на семенна течност (липса на еякулация или ретроградна еякулация – изтласкване на еякулата в пикочния мехур).

Астенозооспермия (asthenozoospermia) – процентът на прогресивно подвижни сперматозоиди е под нормата.

Астенотератозооспермия (asthenoteratozoospermia) – процентът на прогресивно подвижни, както и морфологично нормални спермотозоиди е под нормата.

Азооспермия (azoospermia) – невъзможност да бъдат окрити сперматозоиди в еякулата при микроскопското изследване (след центрофугиране).

Криптоспермия (cryptozoospermia) – не се откриват сперматозоиди в препарат от свеж еякулат (преди обработка), но се визуализират след центрофугиране.

Хемоспермия, хeматоспермия (haemospermia, haematospermia) – наличие на червени кръвни клетки в еякулата (следи от кръв).

Левкоспермия, левкоцитоспермия, пиоспермия (leukospermia, leukocytospermia, pyospermia) – наличие на бели кръвни клетки (левкоцити) над допустимия праг.

Некрозооспермия (necrozoospermia) – нисък процент на живи, в съчетание с висок процент неподвижни сперматозоиди.

Нормозооспермия (normozoospermia) – стойностите на общия брой (или концентрация) сперматозоиди,заедно с процентът прогресивно подвижни сперматозоиди, както и процентът морфологично нормални сперматозоиди са равни на или са над референтната стойност.

Олигоастенозооспермия (oligoasthenozoospermia) – когато общият брой (или концентрация) на сперматозоидите, както и процентът прогресивно подвижни сперматозоиди са под нормата.

Олигоастенотератозооспермия (oligoasthenoteratozoospermia) – когато и трите показателя - общ брой (или концентрация) на сперматозоидите, процентът на прогресивно подвижни сперматозоиди и процентът на морфологично нормални сперматозоиди са под нормата.

Олиготератозооспермия (oligoteratozoospermia) – когато общият брой (или концентрация) на сперматозоидите, както и процентът морфологично нормални сперматозоиди са под нормата.

Олигозооспермия(oligozoospermia) – общият брой (или концентрация) на сперматозоидите е под нормата.

Тератозооспермия(teratozoospermia) –процентът морфологично нормални сперматозоиди е под нормата.

Ако вашата спермограма е с отклонения

Не забравайте, спермограмата не е присъда, а средство за оценка, което дава най-добри насоки за лечение. Една лоша спермограма в никъкв случай не означава мъжко безплодие. Съществуват редица фактори, които могат да доведат до отчитането на неблагоприятен резултат, включително и наскоро прекарано заболяване и дори стресът свързан с изследването. По тази причина вашият лекар вероятно ще препоръча повторно изследване в рамките на следващите няколко седмици.

Дори и при потвърдени отклонения в спермограмата, има много стъпки, които можете да предприемете сами – промяна на начина на живот и хранителен режим, или под ръководството на лекар – лечение на специфичен проблем или прием на продукти, които доказано повлияват показателите на спермограмата.

Ние предлагаме висококачествени продукти за мъжко репродуктивно здраве, разработени от специалисти по репродуктивна медицина в САЩ и, съдържащисъставки с доказани свойста.

В зависимост от установения проблем можете да изберете най-подходящия продукт или съчетание от продукти. Разгледайте пълната гама продукти за мъжки фактор тук.

Основен източник на дефиниите е 5-тото издание на Наръчника на СЗО за лабораторно изследване и обработване на семенна течност.

 

В България, около 270 000 двойки страдат от безплодие или имат затруднения при зачеване. Нашата мисия е да подпомагаме тези двойки в усилията им за преодоляване на този проблем, посредством модерни, естествени и безопасни средства. Виж повече

Абонамент за новини

Контакти

1Офис:
гр. София, ж.к. Стрелбище, ул. "Кестенова гора"№ 23А
тел: +359 2 444 3555
моб. +359 888 02 58 58
e-mail: info@fertilaid.bg