ДНК фрагментация и SDI тест

ДНК фрагментация и SDI тест

Изследването на ДНК фрагментация (наричано често SDI тест) спада към специализираните изследвания на оплодителната способност на мъжа. Тестът за ДНК фрагментация допълва данните от спермограмата и дава информация за наличието на нарушения в на генетичния материал на сперматозоидите. Това има отношение към способността на сперматозоидите за оплождане на яйцеклетката, но и за възможността за развитие на здрав ембрион и плод.

Значение на ДНК фрагментацията за оплодителната способност на сперматозоидите

ДНК фрагментация се нарича накъсването на веригата на молекулата на ДНК. Нарушената структура на ДНК означава нарушение в кодирането на генетичния материал.

ДНК фрагментация видове
Видове ДНК фрагментация

ДНК е най-важната част от структурата на сперматозоида. Тя е носител на прецизните указания, които ще направят бебето Ви да изглежда и да действа по определен начин и да прилича на Вас. Целостта на спермалната ДНК може да бъде нарушена по време на производството и транспортирането на сперматозоиди. ДНК се нарушава най-вече под въздействието на реактивните кислородни видове (добре познатите ни свободни радикали). Това увреждане е известно като ДНК фрагментация.

Целостта на ДНК на сперматозоидите (ДНК интегритет) е важна за успеха на оплождането, било то при зачеване по естествен път или чрез асистирана репродукция. ДНК интегритетът е от ключово значение и за нормалното развитие на ембриона, фетуса и детето. Някои изследвания показват, че когато при съпруга броят сперматозоиди с увредена ДНК надвишава 30%, двойката има много малък потенциал за зачеване по естествен път. Наличието повишена степен на ДНК фрагментация намалява и шансовете за успех при методите на асистирана репродукция.

Дори при здравият сперматозоид има известна фрагментация на ДНК. За оценка не оплодителната способност е важна степента и тежестта на фрагментацията.

Налични са няколко метода за оценка на целостта на ДНК на сперматозоидите, която се счита за по-добър маркер за потенциала на мъжката фертилност в сравнение с конвенционалните параметри на спермата.

Как се изследва ДНК фрагментацията на сперматозоидите?

ДНК фрагментацията на сперматозоидите се изследва в лабораторна среда чрез т. нар. SDI тест (Sperm DNA Integrity тест). Всяка добра клиника по репродуктивно здраве предлага вариант на такъв тест.

Съществуват различни методи на изследване на ДНК фрагментация. Центровете по репродуктивно здраве могат да ги предложат под различни търговски наименования (напр. теста Halosperm на Болница „Щерев“). В основата на всички методи стои един и същи принцип: оцветяване с лабораторни багрила на участъците от ДНК с нарушена структура и измерването на степента на фрагментация със специализирана компютъризирана апаратура.

FH PRО банер

Самото изследване се извършва върху проба от семенна течност. При добиването на пробата се спазват същите принципи като при спермограма. От пробата обикновено се взимат по няколко хиляди сперматозоида, които се обработват в зависимост от конкретния метод на SDI изследване.

Пробата с обработените сперматозоиди се изследва на апарат, за да се определи степента на ДНК фрагментация. При повечето изследвания, степента на нарушение на ДНК се изразява като ДНК фрагментационен индекс (DFI).

ДНК фрагментационен индекс (DFI) – Как да го интерпретирам?

ДНК фрагментационният индеск (DFI) е показател, който изразява степента на увреда на ДНК спрямо оплодителната способност на мъжа. Най-общо той представлява процентът на спрематозоиди с наличие на ДНК фрагментация.

Нормата за ДНК фрагментационния индекс ще бъде различна в зависимост от лабораторията, в която е правен SDI тестът. Различните лаборатории работят с различни методи и апаратура за изследване.

Производителите на отделните методи/апарати за изследване на ДНК фрагментация дават различни стойности на нормата на ДНК фрагментационния индекс (DFI). По тази причина резултатите от Вашия SDI тест могат да изглеждат различно. В разпечатката с Вашият резултат трябва да откриете стойността (в %) на Вашия DFI, съпоставен с нормалните стойности от съответната лаборатория.

Пример 1 за референтни стойности на DFI:

 • DFI < 15% – Отлична оплодителна способност
 • 15% > DFI < 30% – Добра оплодителна способност
 • DFI > 30% – Ниска оплодителна способност

Пример 2 за референтни стойнотсти на DFI:

 • DFI < 15% – Висок оплодителен потенциал
 • 15% > DFI < 27% – Добър оплодителен потенциал
 • DFI > 27% – Нисък оплодителен потенциал

В зависимост от използвания SDI тест, ДНК фрагментационният индекс често се допълва от други показатели. Можете да ги откриете в разпечатката от лабораторния резултат. Такива са:

 • %HDS (High DNA Stainability) – висока оцветяемост на ДНК. Изразява се проценти. Представлява процентът на сперматозоиди с незряла ДНК. Повишените стойности предвиждат висока вероятност от неуспех при зачеване по естествен път или чрез АРТ и ранна загуба на ембриона.
 • %hDFI (High DNA Fragmentation Index) – % сперматозоиди с висок фрагментационен индекс
 • %mDF (Moderate DNA Fragmentation Index) – % сперматозоиди с умерен фрагментационен индекс

Цената на SDI тестовете варира в порядъко от 100 до 350 лв в зависимост от лабораторията и използваната методика.

Въпреки, че притежава висока информативна стойност за репродуктивното здраве на мъжа, SDI тестът не е част от рутинно назначаваните изследвания.

Научете в кои случаи се препоръчва.

Правите опити за зачеване?

Продуктовата гама на FertilAid® е насочена към увеличаване на шансовете за забременяване по естествен път или чрез асистирана репродукция. Изберете една от опциите отдолу, за да разгледате продуктите.

Кага е необходимо да се прави SDI тест?

Изследването на ДНК фрагментация на сперматозоидите (SDI тест) се препоръчва при:

 • Стерилитет с неизяснен произход
 • Повтарящи се неуспехи при АРТ (инвитро/ICSI) – ембриони с лошо качество или спиращи развитието си, проблемна имплантация
 • Повтарящи се спонтанни аборти след естествено забременяване или асистирана репродукция
 • Варикоцеле (разширение на вените на тестисите). Варикоцелето води до повишен оксидативен стрес върху сперматозоидите.
 • Заболявания, протичащи с повишена телесна температура през последните 3 месеца
 • Предшестващо лечение чрез химио и/или лъчетерапия
 • При мъже на възраст над 45г.

Зависимост между ДНК фрагментация и отклонения в спермограмата

ДНК фрагментация на сперматозоидите се среща значително по-често при мъже със стерилитет, отколкото в общата популация. Понастоящем няма установена зависимост между увредата на спермалната ДНК и наличието, и степента, на отклоненията в показателите на спермограмата.

Напълно възможно е мъж без отклонения в спермалните показатели – нормозооспермия, да има висока степен на ДНК фрагментация. Това е причината двойките с неизяснен стерилитет да бъдат насочени към SDI тест.

Възможно е също мъж с тежка степен на отклонения в спермограмата – тежка олигозооспермия, астенозооспермия или тератозооспермия, да има ДНК фрагментационен индекс в норма.

Скорошно проучване установява, че ДНК фрагментационния индекс е най-висок при мъже с астенозооспермия и, че над 30% от мъжете с намалена подвижност на сперматозоидите имат и висока ДНК фрагментация.

Практическа стойност на изследването на ДНК фрагментация на сперматозоидите

Практическата стойност на изследването на ДНК фрагментацията е в няколко направления:

 • Възможност за по-прецизно определяне на шансовете за успех при зачеване по естествен път, особено при случаите на неизяснен стерилитет
 • Възможност за определяне на най-надеждния методи за асистирана репродукция, който ще даде най-добри шансове за успех – например предпочитането на ИКСИ вместо класическо инвитро при мъже с висок DFI.
 • Възможност за проследяване на ефектите от антиоксидантната терапия за възстановяването на интегритета на спермалната ДНК.

През последните 15 години има голям напредък в разбирането на проблема и разработване на надеждни стандартизирани методи за измерването му. Специалистите предричат, наблюдението на ДНК интегритета на сперматозоидите може да стане важна част от оценката за двойки, по пътя към успешно зачеване.

Лечение и превенция на ДНК фрагментацията

ДНК фрагментацията на сперматозоидите се дължи преди всичко на действието на реактивните кислородни видове (свободни радикали). Следователно лечението и превенция задължително включва мощни дози антиоксиданти.

Промяната в стила на живот е задължителен елемент от лечението. Това включва търсене и ограничаване на факторите, които могат потенциално да доведат до ДНК увреда. Списъкът може да бъде много дълъг. Някои от тях много трудно можем да коригираме – като фталатите във въздуха и храните. За щастие, други зависят изцяло от нас – тютюнопушене и употреба на алкохол, например.

Публикувано в

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Call Now Button
Scroll to Top