спермограма-при-мъжа

Спермограма – речник на най-често срещаните термини

Какво е спермограма?

Спермалният анализ (спермограма) изследва някои от характеристките на семенната течност и сперматозоидите. Той е и основно средство за проверка и анализ на репродуктивните функции при мъжа. Спермограма би могла да бъде направена както в домашни условия, така и в лаборатория. Начинът на вземане на пробата и използваният метод на изследване могат да повлияят върху резултатите.

Целта на настоящата статия е да Ви улесни в разчитането на резултатите на една спермограма. В допълнение, ще Ви припомним какво точно стои зад най-често използваните термини.

Показатели на спермограмата и оплодителна функция

Характеристиките, които измерва една спермограма, са само част от факторите, определящи оплодителните свойства на семенната течност. Счита се, че около 30% от мъжете с нормални показатели на спермограмата могат да имат нарушена оплодителна способност поради абнормена функция на сперматозоидите. Обратно, мъже с установени отклонения в спермограмата имат възможността да създадат поколение.

  • Действие върху всички главни сперманлни показатели.

Най-често използваните термини

Терминологията, свързана с резултата от спермалния анализ, използва думи с две определени наставки. Това са „-спермия“ и „-зооспермия“.

  • Наставката „-спермия“ показва, че показателят касае семенната течност (еякулата), като цяло.
  • Термините, съдържащи „-зооспермия“, се отнасят до самите сперматозоиди.

Поради тази причина, употребата на термини като: астеноспермия, астенотератоспермия, олигоастеноспермия, олиготератоспермия, олигоспермия или тератоспермия е неправилно и не отговаря на общоприетата номенклатура.

Ако Вашата спермограма е с отклонения?

Не забравайте, спермограмата не е присъда, а средство за анализ! То дава по-добри насоки за лечение на евентуално възникнал проблем. Една лоша спермограма в никакъв случай не означава безплодие.

Съществуват редица фактори, които могат да доведат до отчитането на неблагоприятен резултат. Такива са включително и наскоро прекарано заболяване, както и стрес, свързан с предстоящото изследване. Поради тази причина, Вашият лекар вероятно ще препоръча повторно изследване в рамките на следващите няколко седмици.

Дори и при потвърдени отклонения в спермограмата, има много стъпки, които можете да предприемете сами!

  • Променете начина си на живот и хранителния си режим
  • Под ръководството на лекар – започнете лечение на специфичен проблем
  • Приемайте добавки, които доказано влияят ефективно за подобряване на показателите в направената спермограма

Речник с термините, срещани като резултат от спермограма

Аспермия (aspermia) – липса на семенна течност, липса на еякулация или ретроградна еякулация – изтласкване на еякулата в пикочния мехур

Астенозооспермия (asthenozoospermia) – процентът на прогресивно подвижни сперматозоиди е под нормата. Прочетете повече тук.

Астенотератозооспермия (asthenoteratozoospermia) – процентът на прогресивно подвижни, както и морфологично нормални спермотозоиди е под нормата

Азооспермия (azoospermia) – невъзможност да бъдат открити сперматозоиди в еякулата при микроскопското изследване (след центрофугиране)

Криптоспермия (cryptozoospermia) – не се откриват сперматозоиди в препарат от свеж еякулат (преди обработка), но се визуализират след центрофугиране

Хемоспермия, хeматоспермия (haemospermia, haematospermia) – наличие на червени кръвни клетки в еякулата (следи от кръв)

Левкоспермия, левкоцитоспермия, пиоспермия (leukospermia, leukocytospermia, pyospermia) – наличие на бели кръвни клетки (левкоцити) в еякулата над допустимия праг

Некрозооспермия (necrozoospermia) – нисък процент на живи, в съчетание с висок процент неподвижни сперматозоиди

Нормозооспермия (normozoospermia) – стойностите на общия брой (или концентрация) сперматозоиди, заедно с процента прогресивно подвижни сперматозоиди и процента морфологично нормални сперматозоиди са повече или равни на референтната стойност

Олигоастенозооспермия (oligoasthenozoospermia) – общият брой (или концентрация) на сперматозоидите, както и процентът прогресивно подвижни сперматозоиди са под нормата

Олигоастенотератозооспермия (oligoasthenoteratozoospermia) – и трите показателя – общ брой (или концентрация) на сперматозоидите, процент на прогресивно подвижни сперматозоиди и процент на морфологично нормални сперматозоиди са под нормата

Олиготератозооспермия (oligoteratozoospermia) – общият брой (или концентрация) на сперматозоидите и процентът морфологично нормални сперматозоиди са под нормата

Олигозооспермия (oligozoospermia) – общият брой (или концентрация) на сперматозоидите е под нормата. Прочетете повече тук.

Тератозооспермия (teratozoospermia) – процентът морфологично нормални сперматозоиди е под нормата.
Прочетете още за това често срещано отклонение в статията ни, посветена на състоянието тератозооспермия.

Публикувано в
Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

0

Вашата количка