Публикувано на

Спермограма – речник на най-често срещаните термини

Какво представлява спермограмата?

Спермалният анализ (спермограма) изследва някои от характеристките на семенната течност и сперматозоидите и представлява основно средство за проверка и анализ на репродуктивните функции на мъжа. Спермограма би могла да бъде направена както в домашни условия, така и в лаборатория. Начинът на взимане на пробата и използваният метод на изследване могат да повлияят върху резултатите.

Целта на настоящата статия е да ви улесни в разчитането на спермограмата и да припомни какво точно стои зад най-често използваните термини.

Показатели на спермограмата и оплодителна функция

Характеристиките, измерени със спермограмата са само част от факторите, които определят оплодителните свойства на семенната течност. Счита се, че около 30% от мъжете с нормални показатели на спермограмата могат да имат нарушена оплодителна способност поради абнормена функция на сперматозоидите. Обратно, мъже със установени отклонения в спермограмата, имат възможността да създадат поколение.

  • Действие върху всички главни сперманлни показатели.

Най-често използваните термини

Терминологията, свързана с резултата от спермалния анализ използва думи с две определени наставки – „спермия“ и „зооспермия“. Наставката „спермия“ показва, че показателят касае семенната течност (еякулата), като цяло. Термините съдържащи „зооспермия“ се отнасят до самите сперматозоиди.

По тази причина, употребата на термини като астеноспермия, астенотератоспермия, олигоастеноспермия, олиготератоспермия, олигоспермия или тератоспермия е неправилно и не отговаря на общоприетата номенклатура.

Ако Вашата спермограма е с отклонения?

Не забравайте, спермограмата не е присъда, а средство за анализ, което дава по-добри насоки за лечение на евентуално възникнал проблем. Една лоша спермограма в никакъв случай не означава безплодие. Съществуват редица фактори, които могат да доведат до отчитането на неблагоприятен резултат, включително и наскоро прекарано заболяване, както и стрес, свързан с предстоящото изследване. Поради тази причина Вашият лекар вероятно ще препоръча повторно изследване в рамките на следващите няколко седмици.

Дори и при потвърдени отклонения в спермограмата, има много стъпки, които можете да предприемете сами – промяна на начина на живот и хранителен режим, или под ръководството на лекар – лечение на специфичен проблем или прием на продукти, които доказано повлияват показателите на спермограмата

Речник

Аспермия (aspermia) – липса на семенна течност (липса на еякулация или ретроградна еякулация – изтласкване на еякулата в пикочния мехур).

Астенозооспермия (asthenozoospermia) – процентът на прогресивно подвижни сперматозоиди е под нормата.

Астенотератозооспермия (asthenoteratozoospermia) – процентът на прогресивно подвижни, както и морфологично нормални спермотозоиди е под нормата.

Азооспермия (azoospermia) – невъзможност да бъдат окрити сперматозоиди в еякулата при микроскопското изследване (след центрофугиране).

Криптоспермия (cryptozoospermia) – не се откриват сперматозоиди в препарат от свеж еякулат (преди обработка), но се визуализират след центрофугиране.

Хемоспермия, хeматоспермия (haemospermia, haematospermia) – наличие на червени кръвни клетки в еякулата (следи от кръв).

Левкоспермия, левкоцитоспермия, пиоспермия (leukospermia, leukocytospermia, pyospermia) – наличие на бели кръвни клетки (левкоцити) над допустимия праг.

Некрозооспермия (necrozoospermia) – нисък процент на живи, в съчетание с висок процент неподвижни сперматозоиди.

Нормозооспермия (normozoospermia) – стойностите на общия брой (или концентрация) сперматозоиди,заедно с процентът прогресивно подвижни сперматозоиди, както и процентът морфологично нормални сперматозоиди са равни на или са над референтната стойност.

Олигоастенозооспермия (oligoasthenozoospermia) – когато общият брой (или концентрация) на сперматозоидите, както и процентът прогресивно подвижни сперматозоиди са под нормата.

Олигоастенотератозооспермия (oligoasthenoteratozoospermia) – когато и трите показателя - общ брой (или концентрация) на сперматозоидите, процентът на прогресивно подвижни сперматозоиди и процентът на морфологично нормални сперматозоиди са под нормата.

Олиготератозооспермия (oligoteratozoospermia) – когато общият брой (или концентрация) на сперматозоидите, както и процентът морфологично нормални сперматозоиди са под нормата.

Олигозооспермия (oligozoospermia) – общият брой (или концентрация) на сперматозоидите е под нормата.

Тератозооспермия (teratozoospermia) – процентът морфологично нормални сперматозоиди е под нормата. Прочетете още за това често срещано отклонение в статията ни посветена на тератозооспермия.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *