астенозооспермия

Астенозооспермия – Степени, лечение и прогноза за зачеване

Астенозооспермия е едно от възможните състояния на мъжко безплодие, често диагностицирано при провеждането на спермограма. Бихме искали да Ви докажем, че макар да е сериозно, в много от случаите е лечимо и в никакъв случай не бива да Ви обезсърчава в опитите за забременяване!

Какво е Астенозооспермия?

Астенозооспермията представлява състояние, при което количеството на подвижни сперматозоиди в еякулата е значително намалено. Малкият брой подвижни сперматозоиди и намалената им степен на мобилност водят и до намаляване на вероятността за успешно забременяване без медицинска намеса.

Терминът води началото си от старогръцкия и латинския език. Представката „a-“ означава отрицание, „-sthenos“ означава сила, мощ, „-zoon“ – живо същество, а “-sperma” ни насочва към мъжката семенна течност.

Разлики между Астенозооспермия и Тератозооспермия

За разлика от Тератозооспермия, Астенозооспермията не засяга морфологията на мъжките полови клетки. Подобно на нея обаче, Астенозооспермията се среща в три различни степени. В зависимост от степента на подвижност на сперматозоидите, се определя и времето, необходимо за възстановяване на нормалната сперматогенеза.

Количество или качество?

Макар количеството на сперматозоидите в мъжкия организъм да е от изключително значение, тяхното качество далеч не бива да се подценява. В някои случаи, качеството би могло да бъде значимо дори в по-голяма степен.

Подвижността на мъжките полови клетки е една от най-важните техни характеристики. Благодарение на нея, те имат възможността след еякулация да доплуват до зрялата яйцеклетка, а един от сперматозоидите – да я оплоди.

FertilAid® за мъже

Повлиява всички спермални показатели.
*Опаковка 90 капсули, едномесечен курс

Препоръки на Световната здравна организация

Подобно на останалите спермални параметри, Световната здравна организация (СЗО) се произнася и по отношение на подвижността на сперматозоидите. Това има отношение към поставянето на диагнозата астенозооспермия.

В зависимост от степента им на мобилност, сперматозоидите се разделят в четири групи.

 1. Група А: Бързо прогресивни или Силно подвижни сперматозоиди – Плуват бързо напред, в права линия, без вероятност за отклонение от целта. Скоростта им на придвижване е не по-малка от 0,025 мм/сек.
 2. Група B: Бавно прогресивни или Слабо подвижни сперматозоиди – Те също се придвижват право напред, но това става по-бавно, в сравнение с бързо прогресивните. Скоростта им е по-малка от 0,025 мм/сек.
 3. Група C: Непрогресивни сперматозоиди – Това са онази част мъжки полови клетки, които се придвижват напред, посредством кръгообразни движения. Към тази група спадат и онези, които макар да движат опашките си, не успяват да се придвижат напред, в посока към зрялата яйцеклетка.
 4. Група D: Неподвижни сперматозоиди – Мъжки полови клетки, които не могат да се движат и затова нямат никакъв шанс да достигнат до яйцеклетката.

Когато един мъж има здрава сперма и не страда от репродуктивни проблеми, сперматозоидите от групи А и B заедно са не по-малко от половината от общия брой. Важно е бързо прогресивните сперматозоиди да са не по-малко от ¼ от общия брой сперматозоиди в еякулата.

Разлики между отделните групи сперматозоиди

Разбира се, за да са по-големи шансовете за зачеване, е желателно сперматозоидите от последните две групи – C и D, да бъдат възможно най-малко на брой.

Възможно е да не знаете, но всъщност в мъжкия еякулат присъстват полови клетки и от четирите категории.

 • Сперматозоидите от група A често са най-младите, създадени в процеса на сперматогенезата. Това ги прави и най-здрави. При мъжете без репродуктивни проблеми, техният процент е между 40 и 60%.
 • Мъжките полови клетки от група B са в процес на застаряване или изначално притежават някакъв тип нарушение на структурата си. Възможно е то да бъде открито както в камшичето, така и в шийката на сперматозоида. Обичайно, те са около 10-15% от общия брой.
 • Сперматозоидите от група C често се оказват най-малко на брой, в сравнение с останалите три групи (5-15%).
 • Неподвижните сперматозоиди от група D са вече мъртви или умиращи от старост. Колкото по-често мъжът достига до еякулация, толкова по-малко е тяхното количество.

MotilityBoost™

В помощ на мъжете с астенозооспермия.
Най-добър в съчетание с FertilAid® за мъже.
*Опаковка 60 капсули, едномесечен курс

Някои фактори, които влияят върху подвижността на сперматозоидите

Температура

Един от най-основните фактори, оказващи влияние върху подвижността на мъжките полови клетки, е температурата. Здравословната телесна температура, около 37°С, и нормалната стайна температура се отразяват най-добре на мобилността на сперматозоидите. Когато стайната температура започне да намалява, с нея се понижава и степента на подвижност на сперматозоидите в мъжкото тяло.

В подкрепа на тези твърдения, Ви представяме и резултатите от проучването на British Journal of Urology (1977 г.), изследващо тъкмо ефекта на температурата върху мобилността и жизнеспособността на мъжките полови клетки. В него се включват 42-ма мъже в добро репродуктивно здраве, прибегнали доброволно до вазектомия. Всички те дават проба от семенна течност. Пробите са разделени в три групи, съхранявани съответно при температура от 4°С, 20°С и 37°С. Резултатите се анализират последователно след 3, 6, 12 и 18 часа от предаване на еякулата за анализ.

В пробите, съхранявани при 20°С, подвижността на сперматозоидите почти не се изменя след изтичането на 12 часа. В другите две групи, мобилността намалява, като по-понижена е скоростта на сперматозоидите при по-ниската температура от 4°С. При 37°С всички неподвижни сперматозоиди се оказват мъртви, докато при 4°С част от тях са живи, макар и неспособни да се движат.

В резултат, проучването установява, че най-подходящата температура за поддържане на здравословна подвижност на сперматозоидите е 20°С. Това е особено важно и при съхраняването на взети проби в периода след еякулация до начало на спермалния анализ. Температурата от 37°С унищожава и жизнеспособността, и подвижността на сперматозоидите в следствие на термичен шок. По-ниската температура от 4°С влияе негативно на мобилността на сперматозоидите, но запазва тяхната жизнеспособност.

Лубриканти

Друго проучване (сп. „Human reproduction“, 1998 г.) установява вредното влияние на лубрикантите, използвани по време на полов акт. Голяма част от участващите в изследването овлажнители понижават процента на прогресивно подвижните сперматозоиди, намаляват тяхната скорост и променят праволинейната им посока на движение.

Резултатите доказват, че използването на лубриканти би могло както да увеличи сексуалното удоволствие, така и да се отрази негативно върху мъжкото репродуктивно здраве.

Причини за поява на астенозооспермия

В допълнение към гореизброените фактори с негативно влияние върху мобилността на сперматозоидите, налице са и други причини за установяването на астенозооспермия. Макар медицински специалисти постоянно да изследват причините за поява на състоянието, те все още не са изяснени докрай.

Възможни причини биха могли да бъдат още:

 • Микроплазмена инфекция,
 • Варикоцеле,
 • Изменения в химическия състав на спермалната плазма,
 • Нарушения на сперматогенезата, които пораждат други състояния, като например – Олигозооспермия,
 • Вродени заболявания.

Имайте предвид, че напредването на възрастта не е задължително да доведе до астенозооспермия, както се случва при редица други състояния. Докато при жените яйчниковият резерв е ограничен, при мъжете броят на половите клетки не намалява след определена възраст.

В по-голямата част от случаите, астенозооспермията води началото си от вродени заболявания или възниква след преминаване през заболяване, на по-късен етап.

Внимание!

Подвижността на мъжките полови клетки е един от най-важните спермални параметри. Затова е важно след установяване на проблема да се пристъпи към неговото разрешаване с помощта на медицински специалист.

Признаци на състоянието

За разлика от други заболявания, които се характеризират с болка, дискомфорт или имат външни проявления върху кожата, наличието на астенозооспермия не се свързва със забележими симптоми.

Тя се установява едва след направени изследвания, доказващи намалената подвижност на сперматозоидите. Обикновено, мъжът се консултира с медицински специалист след продължителни опити за забременяване, които се оказват неуспешни.

Изследванията при астенозооспермия, които биха могли да бъдат назначени от медицинския специалист, са няколко. Те установяват евентуално наличие на възпаление или инфекция, проверяват проходимостта на семенните канали и качеството на еякулата.

Установяване на астенозооспермия

Спермограма

Както стана ясно, поради липсата на други симптоми освен безплодие, поставянето на диагноза за състоянието астенозооспермия се извършва от медицински специалист. Изследването, което проверява състоянието на всички спермални параметри, се нарича Спермограма. То изследва както броя, така и качеството на сперматозоидите, като по този начин позволява поставянето на конкретна диагноза.

Тест за виталност на сперматозоидите

Когато след назначена спермограма се установи силно понижен брой на подвижните сперматозоиди, медицинските специалисти често прибягват до провеждане на Тест за виталност на сперматозоидите. Броят на неподвижните сперматозоиди трябва да е над 72% (астенозооспермия от трета степен).

Тестът за виталност е особено необходим при двойки с мъжки фактор, на които им предстои Ин витро оплождане (IVF) или процедура по Интрацитоплазмено инжектиране на сперматозоиди (ICSI).

След предаване на еякулат за изследването, той се преглежда под микроскоп от медицинските специалисти. Сперматозоидите се оцветяват по специфичен начин, което позволява да се провери какъв процент от тях са живи. Необходимостта от това изследване произтича от факта, че не всички неподвижни сперматозоиди задължително са мъртви. Макар и неподвижни, когато мъжките полови клетки са живи, е възможно причината да се окаже в дефект в структурата на опашките им.

Степени на Астенозооспермия

В зависимост от съотношението на сперматозоидите в четирите групи, разграничени от СЗО, познаваме няколко степени на астенозооспермия.

 1. Първата степен астенозооспермия се свързва с малко под 50% подвижни сперматозоиди. Обикновено причината за намалената мобилност се крие в малки дефекти в структурата на сперматозоидите, върху които може да се повлияе.
 2. Когато е налице втора степен на астенозооспермия, активно подвижните сперматозоиди са между 30 и 40% от общия брой. В тези случаи е необходимо по-задълбочено изследване на причините, водещи до състоянието. Едва тогава те ще могат да бъдат решени.
 3. Диагностицирането на пациент с Астенозооспермия от трета степен означава, че броят на подвижните сперматозоиди в анализираната проба еякулат е по-малък от 30% от общия брой. Преобладават мъжки полови клетки от група C и група D. Обикновено, процесът по възстановяване на нормалната сперматогенеза в тези случаи е по-дълъг.

Видове астенозооспермия

В допълнение към степените, които разграничаваме след диагностициране на състоянието, съществуват два вида астенозооспермия.

Частична астенозооспермия

Когато поне част от сперматозоидите са подвижни, е налице частична астенозооспермия. Тя е и по-често срещана сред мъжете с репродуктивен проблем.

Пълна астенозооспермия

В обратния случай, когато 100% от сперматозоидите са неподвижни, е налице пълна астенозооспермия. В зависимост от състоянието на мъжа, тя би могла да бъде повлияна под въздействието на медицински стимуланти, въздействащи на подвижността на сперматозоидите. Когато обаче налице има генетичен проблем, силно изразени структурни дефекти, а понякога – и идиопатична астенозооспермия (с неизяснен характер), е възможно астенозооспермията да се окаже нелечима.

Лечение на астенозооспермия

За да пристъпи към назначаването на лечение на Астенозооспермия, за всеки медицински специалист е важно да установи какви са причините за нейното възникване. Когато се установи, че Астенозооспермията е лечима, мъжът е необходимо в допълнение към храната да приема и други вещества, които да повлияят на състоянието.

Нутритерапия при астенозооспермия

Нутритерапията и важен компонент при лечението на отклоненията в спермограмата, включително и намалена подвижност на сперматозоидите. Прилага се успешно от специалистите по репродуктивна медицина.

Ето някои от тях:

 • Коензим Q10 – Антиоксидант, който въздейства върху митохондриите на сперматозоидите, като по този начин им дава допълнителен тласък и енергия за придвижване към яйцеклетката. Научно доказан ефект при лечението на астенозооспермия. В допълнение към повишената подвижност, той доказано увеличава и броя на мъжките полови клетки.
 • N-ацетил-цистеин – Антиоксидант, който неутрализира вредното влияние на оксидативния стрес. По този начин спомага за достатъчно бързото придвижване на сперматозоидите.
 • L-аргинин – Изключително ефективен при мъже, страдащи от Олигозооспермия и Астенозооспермия. Той спомага както за повишаването на броя на мъжките полови клетки, така и за подобряването на тяхната мобилност.
 • L-карнитин – Има важна роля за правилното развитие на сперматозоидите и се превръща в техен източник на енергия. Участва както в процеса на узряване на сперматозоидите, така и в подпомагането на тяхната подвижност след завършване на сперматогенезата.
 • Витамин B12 (Метилкобаламин) – Спомага за развитието на повече на брой сперматозоиди и подпомага придвижването им към яйцеклетката, като разширява диаметъра на семепроводните канали.
 • Семена от Кавча – Макар и не толкова познати, те имат отлично действие върху основните спермални показатели – брой, жизнеспособност, подвижност, и по този начин подобряват цялостно качеството на семенната течност.

Астенозооспермия и бременност

Не си мислете, че в случаите, в които астенозооспермия се окаже нелечима, бременност е невъзможно да настъпи!

Асистирани репродуктивни технологии (АРТ)

Както споменахме в началото на статията, безкрайно щастливи сме, че репродуктивната медицина напредва с все по-бързи темпове! По този начин, се намират решения и начини за лечение и на по-сериозни заболявания. В случаите на Астенозооспермия, възможностите за забременяване се крият в прибягването до някой от методите за асистирана репродукция.

Астенозооспермия и ICSI

Най-често назначаваната процедура при лечение на астенозооспермия, е Интрацитоплазмено инжектиране на единични сперматозоиди в яйцеклетката (ICSI). За извършването ѝ е необходима пункция на фоликулите и изваждане на зрелите яйцеклетки от женското тяло. Всеки от сперматозоидите, извлечени от мъжкия еякулат, се инжектира поотделно. Важно е подбраните мъжки полови клетки да са с отлични спермални параметри.

Астенозооспермия и инсеминация

Интраутеринната инсеминация (ИУИ) е удачен подход, който може да се приложи при мъже с по-лека степен на астенозооспермия, особено ако възрастта на майката е под 40 г и няма други установени причини за нисък фертилитет при партньорите.

Интраутеринната инсеминация доказано увеличава шансовете за зачеване при астенозооспермия. Проучванията доказват, че за да бъде успешна, е необходимо да се съпроводи с яйчникова стимулация.

В заключение, бихме искали най-вече да Ви успокоим и да Ви уверим, че дори по-продължителните опити за зачеване да не са се увенчали с успех, не трябва да се отчайвате!

Срещата със специалист по репродуктивна медицина не бива да Ви плаши. Погледнете на нея като на възможност за по-скорошно разрешаване на проблема. Заедно ще установите какви са причините за установената астенозооспермия, което със сигурност ще спомогне за поставяне на най-правилната диагноза и назначаване на подходящо лечение (:

Пожелаваме Ви успех!

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Кошница
Scroll to Top