мобилни-телефони-сперматозоиди

Мъже, внимавайте къде държите телефона си!

В днешно време, модерният мъж се стреми към максимална ефективност във всяка своя сфера на дейност. Ежедневието ни става все по-забързано, което поражда необходимостта от разнообразни технологични иновации. Такива са Интернет, и-мейл кореспонденцията, и, от съвсем скоро – смартфонът.

Мобилните телефони днес

Мобилните телефони са незаменима част от нашия живот. Проблемът с постоянния стремеж към оптимална ефективност в рамките на деня е решен, благодарение на множеството функции, които предлагат мобилните телефони днес.

Често обаче, забързани да отметнем всички задачи за деня, не се замисляме върху нещо много важно. Какво е влиянието на новите технологии, които използваме, и в частност – на мобилните телефони, върху нашето здраве?

Особено внимание трябва да се обърне върху ефектите от постоянното облъчване от устройствата върху мъжкото репродуктивно здраве. Съвременни проучвания доказват вредата от постоянното им позициониране в близост до тялото.

Какво всъщност трябва да знаем за мобилните телефони?

Мобилните телефони излъчват радиочестотни вълни към обекти или антени, разположени в близост до тях. Нашите тела действат като антени, които попиват тази радиация и я превръщат в алтернативни вихрови токове. Честотите на тези радиовълни попадат в нискочестотния микровълнов диапазон (800-2200 MHz). Това означава, че излъчваната радиация е от нейонизиращ тип.

Движение на звуковите вълни

Когато човек говори по телефона, звуковата вълна от говорителя преминава през предавател, който трансформира звука във вълна. Предавателят изпраща сигнала до антената, която го разпространява в пространството. Токът, който преминава през веригата на предавателя, също създава електромагнитно поле около себе си. По този начин, се образува електромагнитно излъчване. „Радиацията“, излъчвана от мобилните телефони, се излъчва през антената под формата на радиовълна.

Честота на сигнала

Съвременният напредък в подобряването на телекомуникационните системи се свързва с увеличена честота на сигнала, в съответствие с по-високите енергийни радиочестотни вълни. Следователно, колкото по-висока е честотата, толкова повече енергия носят вълните.

Въздействие на радиовълните върху тялото 

Въздействието на тези вълни върху човешкото тяло зависи от различни фактори. Сред тях са:

 • Близостта на мобилния телефон до тялото
 • Начина на използване на устройството – режим на разговор/ режим на готовност
 • Използване на Bluetooth устройства
 • Зареждане на устройството в контакт и др.

Как точно въздействат мобилните телефони върху човешкото здраве не е напълно ясно. Въпреки това, съществуват два основни и доказани ефекта.

Термичен ефект 

Tермичният ефект води до повишаване на телесната температура и температурата на тъканите. Той се проявява при особено високи честоти, при които радиочестотната радиация притежава свойството нагряване.

В резултат, би могла да се наруши функцията на клетките или да се засегне бъдещото им развитие. Причината е, че не винаги организмът успява да се справи с разсейването на тази прекомерна топлина. Очите и мъжките тестиси са особено уязвими в тези случаи.

Нетермичен ефект 

Нетермичният ефект се свързва с разрушаването на клетъчната мембрана в следствие на протичането на електрически ток.

Обикновено, действието на радиочестотните електромагнитни вълни представлява комбинация от термичен и нетермичен ефект.

Изследвания на въздействието на мобилни телефони 

През годините, много изследвания анализират въздействието на мобилните телефони върху цялостното човешко здраве. Използването на мобилни телефони би могло да доведе до редица изменения в:

 • Централната нервна система: Влияят върху когнитивната функция и секрецията на мелатонин
 • Сърдечно-съдовата система: Свързват се с учестен пулс и повишено кръвно налягане
 • Мъжката репродуктивна система: Налице са понижена подвижност на сперматозоидите, по-слаба жизнеспособност, влошена морфология, фрагментация на ДНК на сперматозоидите и повишени нива на оксидативен стрес
 • Хормоналната секреция: По-конкретно, в нивата на фоликулостимулиращ хормон
 • Други симптоми: Такива са главоболие, понижена концентрация, умора. 

Безплодие при мъжа 

Безплодието е една от най-често срещаните заболявания на нашето съвремие. То засяга между 17% и 25% от двойките по света. От всички тях, около 50% представляват случаи на мъжки фактор или, с други думи, мъжко безплодие.

Съществуват различни фактори, които биха могли да доведат до това състояние. Редица проучвания доказват, че облъчването от мобилните телефони е един от възможните причинители на мъжко безплодие. Всички те изтъкват връзката между честата употреба на мобилни телефони и измененията в броя, подвижността, морфологията и жизнеспособността на сперматозоидите.

В доказателство на тази хипотеза, представяме на Вашето внимание някои изследвания, направени по темата.

Мобилни телефони и мъжко безплодие

Проучването на Argawal et al. (International Braz J Urol 2011) се съсредоточава в частност върху мобилните телефони и последиците от употребата им върху мъжкото безплодие. Всички установени вреди са свързани с термичните и нетермичните ефекти на мобилните телефони върху човешкото тяло.

Температура на тестисите

Мъжките тестиси са външни за тялото и температурата им зависи в по-голяма степен от тази на външната среда, отколкото от кръвния поток. В качеството си на такива, те абсорбират по-голямо количество електромагнитна енергия в сравнение с останалите органи на мъжкото тяло.

За оптимално протичане на сперматогенезата е необходимо температурата на тестисите да е около 2°C по-ниска от телесната температура. Повишената температура на тестисите има доказано вредно въздействие върху производството на сперматозоиди.

Оксидативен стрес

Оксидативният стрес при мъжа е налице тогава, когато в организма се натрупват прекомерно количество свободни радикали. Обикновено, състоянието се свързва и с недостатъчно количество на антиоксиданти в тялото. Оксидативният стрес, образуван в тестисите, често се дължи на позиционирането на мобилни телефони в близост до половите органи.

Поначало, спермата е податлива на увреждане от оксидативен стрес. Тя има високо съдържание на полиненаситени мастни киселини и ограничено количество антиоксидантни ензими. С повишените нива на оксидативен стрес в тестисите, се увеличава и броя на реактивните кислородни видове в сперматозоидите.

Провеждане на проучването (2011 г.)

Проучването доказва, че електромагнитните вълни стимулират по-голяма активност на вредните свободни радикали в клетките.

 • Разгледани са две групи. Първата се състои от здрави мъже, без репродуктивни проблеми, а втората – от мъже с увредени спермални параметри.
 • Всяка група е разделена на две равни части. Първата част е изложена на облъчване от мобилен телефон в режим на разговор в продължение на един час. Втората група е поставена при идентични условия, без обаче в непосредствена близост да е разположено мобилно устройство.

Резултати

Специалистите установяват следните резултати и при двете групи участници.

 • У изложените на електромагнитни радио вълни се наблюдава значително намалена подвижност и жизнеспособност на сперматозоидите и повишени нива на реактивни оксидативни видове. В резултат, тези фактори биха могли да доведат до увреждане на ДНК-то на сперматозоидите в мъжкото тяло.
 • Освен повишеното количество реактивни оксидативни видове, електромагнитното излъчване от мобилни телефони би могло да повлияе негативно върху антиоксидантните ензими.

Увреждане на ДНК на сперматозоидите

Един от ефектите на електромагнитните вълни е увреждането на ДНК на сперматозоидите. Той е доказан в резултат от множество проучвания, някои от които ще откриете по-долу. 

Хормонални промени

Хормоналните изменения настъпват в резултат от облъчване с електромагнитни вълни. Тестисите имат две основни функции – сперматогенеза и стероидогенеза. Те отделят тестостерон, който има важна роля за стимулиране на производството на сперматозоиди и тяхното развитие.

Изследване на директното влияние на облъчването (2014 г.)

Изследването се фокусира върху резултатите от облъчването на мобилните телефони – ДНК фрагментацията и подвижността на сперматозоидите при мъже без репродуктивни проблеми, диагностицирани с Нормозооспермия.

Провеждане 

 • 32-ма мъже със здравословни спермални параметри са подбрани за участие в проведеното изследване. Всички те са на възраст около 27 години. Давайки своето съгласие за участие в изследването, те са инструктирани да избягват носенето на мобилен телефон в джобовете си в продължение на два месеца.
 • Когато този период изтича и след спазване на 3-4 дни сексуално въздържание, те предават еякулат, получен посредством мастурбация в медицинска лаборатория.
 • Непосредствено след предаването за изследване, всеки материал се разделя на две равни части – A и B. Половинката от еякулата (част A) на всички мъже-участници е поставена в термостат за 5 часа. Другата половинка (част B) е поставена в друг термостат, в близост до който се намира мобилен телефон. Той е поставен на разстояние 5 см, като на всеки 10 минути номерът се избира, за да имитира редовни позвънявания. Температурата, при която се съхраняват всички проби, е 27°C.
 • Пет часа по-късно, цялото количество материал, предаден за изследване (части A и B), е извадено от термостатите. Медицински специалисти оценяват повторно качеството на еякулата, по спермални параметри. Подвижността на сперматозоидите и тяхната жизнеспособност се оценяват, съгласно Критериите на Световната здравна организация

Оценката за наличието на ДНК фрагментация на съдържащите се във всички проби (части A и B) сперматозоиди се извършва на всеки час.

Резултати 

В резултат, се установява, че:

 • Броят на активно подвижните сперматозоиди в част B, повлияна от електромагнитна радиация, е значително по-малък в сравнение с отчетеното количество в част A. Разликата е около 15%. 
 • Броят на бавно подвижните сперматозоиди и ДНК фрагментацията е значително по-висок във втората група проби (част B). Разликата е около 12%.

В заключение, специалистите обобщават, че наистина съществува връзка между облъчването от мобилните телефони, понижената подвижност на сперматозоидите и повишената ДНК фрагментация.

Проучване, търсещо ефекта на мобилните телефона върху спермограмата (2008 г.)

Участници в изследването на Argawal et al, Fertility and Sterility 2008, са мъже, посещаващи медицински център поради наличието на репродуктивен проблем. Целта на проучването е да установи до каква степен облъчването на мобилните телефони влияе върху отделните спермални параметри. Разбирайки по-добре доколко определяща за мъжкото здраве е ролята на мобилните телефони в ежедневието, вредите могат да бъдат намалени.

Провеждане

 • В продължение на една година, 361 мъже – пациенти на репродуктивен медицински център са участници в изследването. Средната им възраст е 32 години.
 • Всички те предават еякулат за изследване посредством мастурбация, съгласно изискванията за спермограма. Оценката на спермалните параметри се извършва с оглед Критериите на Световната здравна организация.
 • В допълнение, специалистите отбелязват и степента, в която участниците активно използват мобилния си телефон.

Разделение

Участниците са разделени в две групи, от гледна точка на броя сперматозоиди: с Нормоспермия (≥20 million/mL; n = 297) и с Олигоспермия (<20 million/mL; n = 64).

Те са разделени и в четири групи и съгласно честата употреба на мобилни телефони: Група A – не използват мобилен телефон, група B – по-малко от два часа дневно, група C – 2-4 часа дневно, група D – повече от четири часа дневно.

Изследвани параметри

 • Обем еякулат,
 • Време за втечняване,
 • pH,
 • Вискозитет,
 • Брой,
 • Подвижност, жизнеспособност и морфология на сперматозоидите.

Резултати

В резултат, са установени значителни измения в броя, подвижността, жизнеспособността и морфологията на сперматозоидите.

Всички тези спермални параметри са свързани помежду си. Това означава, че влошаването на някой от тях, би могъл да доведе до влошаване и на друг. Резултатът би могъл да бъде мъжко безплодие.

Качеството на спермата също е значително увредено в следствие от активното използване на мобилен телефон. Затова и стойностите в горните таблици са по-ниски в групите, използващи по-често своите мобилни устройства.

Сравнение между групите

Изследващите специалисти правят сравнение и между мъжете с Нормоспермия и Олигоспермия. При опит за оценка на ефекта от употребата на мобилни телефони, установяват, че подвижността, жизнеспособността и морфологията на сперматозоидите се доближават много повече до здравословните стойности у мъжете, използващи мобилен телефон по-малко от четири часа дневно.

Настоящото изследване, за разлика от предходните две, не разглежда използването на мобилен телефон в режим на готовност. Въпреки че то предлага своя хипотеза за ролята на мобилните телефони в ежедневието на мъжа, тя все още остава недоизяснена. Електромагнитните вълни биха могли да повлияят върху репродуктивното здраве посредством термични, нетермични ефекти или комбинация от двата.

По-скорошни изследвания, посветени на ефекта от мобилното облъчване върху сперматозоидите

Италианско изследване от 2013 г.

Изследователите не успяват да установят особена промяна в спермалните параметри на мъже, използващи мобилен телефон по-малко от четири часа дневно.

По-честата употреба обаче свързват с повишен процент ДНК фрагментация на половите клетки. Доказано, тези случаи са по-чести при мъже, носещи мобилния си телефон в джоба на панталоните си. 

Изследване от 2014 г. в Украйна

В него участват единствено мъже в отлично репродуктивно здраве, доказва, че облъчването от мобилни телефони повишава ДНК фрагментацията и намалява подвижността на сперматозоидите.

Израелско изследване от 2015 г.

Изследователите откриват, че говоренето по мобилен телефон в продължение на един час или повече дневно се свързва с понижена концентрация на сперматозоидите. Когато, в допълнение, устройството се зарежда посредством кабел, облъчването вреди дори повече.

Турско проучване от 2015 г.

И това проучване също установява връзка между употребата на мобилни телефони и броя, подвижността и морфологията на сперматозоидите.

В допълнение, продължителната употреба на безжичен Интернет влияе негативно върху общия брой сперматозоиди.

Проучване от 2015 г. в Египет

Установява, че облъчването на мобилните телефони значително намалява подвижността и жизнеспособността на сперматозоидите и води до ДНК фрагментация.

Полско изследване от 2016 г.

Установява, че някои фактори в ежедневието на мъжа могат да увредят ДНК на сперматозоидите. Сред тях са прекомерният стрес и употребата на мобилни телефони.

Проучване в Китай от 2016 г.

Доказва, че продължителните разговори по мобилен телефон са свързани с влошени спермални параметри. По-конкретно, това са концентрация и общ брой на сперматозоидите и обем на еякулата.

При някои мъже, негативно повлияно е и качеството на половите клетки.

В заключение…

Интересът към изследване на влиянието на облъчването върху мъжкото репродуктивно здраве нараства след началото на 21 век. Оттогава насам, са проведени редица проучвания, доказващи негативни последици върху най-важните спермални показатели.

Такива са подвижността, жизнеспособността и морфологията на сперматозоидите, но също така и общият брой сперматозоиди и количеството еякулат.

За съжаление, в съвременния технологичен свят, в който живеем, преустановяване на употребата на мобилни телефони е невъзможно. Това, което Ви съветваме да опитате, е поне отчасти да намалите честотата на случаите, в които телефонът е разположен непосредствено близо или върху някоя част на тялото!

Мъжките тестиси, в които се произвеждат сперматозоидите, са особено чувствителни на облъчването от устройствата. Тъкмо поради тази причина, най-голяма вреда би могло да нанесе поставянето на мобилните телефони в предния джоб на панталоните.

Дори към момента да не правите опити за зачеване, препоръчваме да кажете „Сбогом!“ на този вреден навик. Както доказват гореизброените проучвания, а и множество други, резултатите от облъчването биха могли да бъдат незабавни, но ефектите да останат дълготрайни.

Не забравяйте, че грижата за здравето Ви винаги е по-важна от удобството в ежедневието!

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Кошница
Scroll to Top