безплодие при мъжа

Безплодие при мъжа – От А до Я

Днес, безплодието при мъжа се превръща във все по-актуален проблем. То се характеризира със състояние на нарушено репродуктивно здраве у представителите на мъжкия пол. Въпреки това, в голяма част от случаите, подлежи на лечение, в резултат на което спермалните показатели биват подобрени.

Ако пък става въпрос за по-тежка форма на безплодие при мъжа, съвременните асистирани репродуктивни технологии предлaгат алтернатива за по-скорошно забременяване.

Наистина, безплодието при мъжа би могло да затрудни опитите за забременяване в една двойка. Когато говорим за трудности, имаме предвид най-вече по-дълъг период от време до осъществяване на желаната крайна цел. Научете повече за диагностицирането на безплодието при мъжа, както и най-често диагностицираните състояния и възможности за лечение на долните редове.

FH PRO за мъже

Формула от клиничен клас. Подготовка на мъжа за максимален успех при АРТ.
*Опаковка 180 капсули, едномесечен курс

Как се установява безплодие при мъжа?

Безплодието при мъжа рядко се характеризира с ясно отличими симптоми. Затова и голяма част от мъжете разбират, че сперматогенезата не протича по най-правилния и здравословен начин едва след по-продължителни неуспешни опити за зачеване и консултация с репродуктивен специалист.

Неуспешни опити за зачеване

Средната вероятност за зачеване по естествен път, без използване на хормонални или бариерни контрацептивни методи, при двойки без репродуктивен проблем при всеки полов акт е около 20%.

В случай, че опитите за зачеване между половин и една година не се увенчават с успех, е препоръчително и двамата партньори да се консултират с репродуктивен специалист.

Не във всички случаи е налице проблем, но, ако се установи наличието на такъв, по-бързо би могло да се премине към неговото лечение. Понякога, дори да не е налице основание за притеснение за безплодие при мъжа или безплодие при жената, съществуват и случаи на неизяснен стерилитет. Резултатите при всяка двойка обаче са строго индивидуални.

Ролята на възрастта и безплодие при мъжа

Обърнете внимание, че ролята на възрастта е от значение и при двамата партньори. Разбира се, по-голямо е влиянието ѝ при жената поради ограниченият яйчников резерв. Въпреки това, възрастта на мъжа би могла да се окаже един от факторите, водещ до безплодие при мъжа.

Затова и в случаите, в които представителите н4,а една двойка са в по-напреднала възраст, а продължителните опити за забременяване все още са неуспешни, е желателно да се предприемат мерки възможно най-скоро. Препоръчваме консултация с репродуктивен специалист не по-късно от шест месеца след активни, макар и безрезултатни опити.

FertilAid® за мъже

Повлиява всички спермални показатели.
*Опаковка 90 капсули, едномесечен курс

Изследване на спермалните показатели

Следващата стъпка след консултация с репродуктивен специалист е назначаването на изследване на спермалните показатели. Обичайно, то се извършва в лабораторията на избрания център по репродуктивно здраве, в който се намира и Вашият лекар, след предаване на проба еякулат за анализ.

Спермограмата дава подробна информация за състоянието на всички показатели на сперматозоидите в семенната течност. По този начин, репродуктивният специалист би могъл да анализира резултатите, когато те са готови, и, евентуално да диагностицира безплодието при мъжа.

Тълкуване на изследваните спермални параметри

Световната здравна организация (СЗО) определя нормите на всички спермални параметри, които показва една спермограма. Те се явяват и отправната точка за всеки репродуктивен специалист, при индивидуалната преценка на всеки отделен случай.

Сред анализираните спермални параметри са количеството еякулат, концентрацията, морфологията, броят и подвижността на сперматозоидите, както и характеристиките на семенната течност – цвят, мирис, pH, време за втечняване и др.

Най-често срещани състояния на безплодие при мъжа

Всички най-скорошни проучвания доказват, че безплодието при мъжа обхваща над една трета от двойките с проблемно забременяване. Консултацията със специалист неминуемо внася по-голяма яснота както по отношение на спецификата на проблема, така и относно лечението.

Има няколко състояния на безплодие при мъжа, които се диагностицират най-често. Представяме Ви малко повече информация за тях. Тя би могла да Ви бъде от полза, ако тъкмо се връщате от лекарския кабинет и сте получили резултатите от изследванията си, както и в останалите случаи, в които се интересувате от темата за безплодието при мъжа.

Нормозооспермия

Макар да се установява посредством изследване за безплодие при мъжа, Нормозооспермията е състояние, което няма основание да Ви обезпокои.

Характеризира се с достатъчно висок брой на сперматозоидите и с наситена концентрация в семенната течност. В голямата си част, половите клетки са с правилна форма и морфология и са прогресивно подвижни. Това означава, че вероятността сперматозоидите да се придвижат с лекота до яйцеклетката и един от тях да я оплоди е много висока.

Разбира се, за да бъде Нормозооспермията достатъчно условие за скорошно безпроблемно забременяване, е необходимо и доброто репродуктивно здраве на жената. Ако по някаква причина, в тялото ѝ не са налице достатъчно на брой качествени яйцеклетки или яйчниците не функционират здравословно, ще е необходимо да се пристъпи към някакъв тип лечение. Най-добрата преценка за всеки индивидуален случай би могла да се извърши от Вашия репродуктивен специалист.

Астенозооспермия

Астенозооспермията се свързва с по-малък брой прогресивно подвижни сперматозоиди. Количеството се измерва на 1 мл еякулат и изисква пристъпване към лечение за подобряване на мобилността на мъжките полови клетки.

Обичайно, в семенната течност и при репродуктивно здрави мъже, и при такива, страдащи от безплодие при мъжа, има няколко групи сперматозоиди. При мъжете с по-сериозен репродуктивен проблем, най-често, преобладаващият брой са мъртви или в процес на застаряване.  

Разбира се, Астенозооспермията би могла да бъде диагностицирана с различна тежест – от по-лека до по-тежка форма. Затова и я познаваме като частична или пълна астенозооспермия. Повече за състоянието бихте могли да откриете в статията, посветена на този тип безплодие при мъжа.

Тератозооспермия

Тератозооспермията е позната още като тератоспермия. За разлика от Астенозооспермията, това състояние на безплодие при мъжа се свързва с нарушена морфология на сперматозоидите.

Неправилната форма и структура на мъжките полови клетки нарушава придвижването им в посока право напред към зрялата яйцеклетка. Това е и причината опитите за зачеване да отнемат повече време, а, в някои случаи – дори след по-дълъг период, да остават неуспешни.

Подобно на Астенозооспермията, Тератозооспермията е позната както в по-лека, така и в по-тежка форма. Тук обаче от значение е какъв е процентът правилно оформени мъжки полови клетки от всички сперматозоиди в семенната течност. Повече информация за Тератозооспермията, като един от видовете безплодие при мъжа, ще откриете тук.

Олигозооспермия

Олигозооспермията понякога се нарича и Олигоспермия. Мъжете, диагностицирани с това състояние, имат силно понижен брой сперматозоиди в пробата еякулат.

Една от възможните причини за появата на Олигозооспермията, е Варикоцеле. Затова и често след оперативна намеса за премахване на разширените вени на единия или и двата тестиса на мъжа, броят на сперматозоидите в тялото се повишава. Това е и един от начините за противодействие на този тип безплодие при мъжа.

Азооспермия

Азооспермията представлява състояние на безплодие при мъжа, при което след направена спермограма в еякулата не се откриват сперматозоиди.

Възможно е причината за този тип безплодие при мъжа да се крие в невъзможност за производство на сперматозоиди по рождение или поради външни фактори, оказали влияние в процеса на порастване. В други случаи, е налице запушване на семенните канали, поради което сперматозоидите не могат да достигнат до семенната течност.

Аспермия  

Аспермията, заедно с Азооспермията, е сред по-тежките форми на безплодие при мъжа. При нея липсва семенна течност, а оттам – и еякулация след полов акт.

Мъж, диагностициран с Аспермия, би могъл да разбере за наличието на проблем още преди да прибегне до консултация със специалист и предаване на проба еякулат за изследване. В някои случаи, е възможно еякулацията да е ретроградна и макар да има еякулат, той да се изтласква в пикочния мехур, което отново е знак за проблем. Друга възможна причина за възникване на Аспермия е, отново – запушване на семенните канали.

Други състояния на безплодие при мъжа

Гореизброените състояния на безплодие при мъжа не представляват изчерпателен списък на всички възможности за диагнозата, поставена от репродуктивен специалист.

Има случаи, в които няколко спермални параметъра едновременно са увредени. Това би могло да породи Астенотератозооспермия, Олигоастенозооспермия и др. В допълнение, съществуват и други специфични състояния на безплодие при мъжа, които биха могли да се диагностицират след направена спермограма в избрания от Вас център за асистирана репродукция.

Възможности за лечение на безплодие при мъжа

Както споменахме и в началото на статията, в голяма част от случаите, безплодието при мъжа подлежи на лечение. С оглед всеки индивидуален случай, репродуктивният Ви специалист ще прецени как е най-подходящо да протече то.

Влошени спермални показатели

В зависимост от това кои параметри на семенната течност се нуждаят от подобрение, за да се доближат до нормите на СЗО, лекарят би могъл да изпише терапия, включваща някакъв тип лекарства, хормонални препарати или хранителни добавки.

Независимо от това какъв тип са медикаментите, целящи да противодействат на безплодието при мъжа, голяма част от тях съдържат сходни вещества, на които се основава формулата им. Ето най-често срещаните сред тях:

 • Витамин C – Подобрява концентрацията и подвижността на сперматозоидите.
 • Витамин D3 – Подобрява общото качество на семенната течност.
 • Витамин E – Подобрява подвижността и морфологията на сперматозоидите.
 • Витамини B-комлекс – Имат важна роля в хода на производството на сперматозоиди, поддържането на функцията им и снабдяването на организма с необходимата енергия.
 • Фолиева киселина – Подобрява качеството на сперматозоидите и има цялостно благотворно влияние върху сперматогенезата.
 • Цинк – Стимулира съзряването на сперматозоидите, повишава подвижността и концентрацията им.
 • Селен – Участва в процеса по производство на сперматозоидите и повишава качеството им.
 • L-Карнитин – Стимулира производството на сперматозоидите, повишава тяхното качество и общия обем на семенната течност.
 • Коензим Q10 – Подпомага повишаването на броя сперматозоиди в семенната течност и поддържа високи нивата на енергия в организма.
 • L-Аргинин – Подпомага производството на сперматозоидите, а в допълнение е необходим за тяхната нормална подвижност и за поддържането на здравословна еректилна функция на мъжкото тяло.

Повече информация за основните групи вещества, необходими за забременяване – витамини, минерали и антиоксиданти, ще откриете тук.

Необходимост от хирургична намеса

По-редки са случаите на безплодие при мъжа, в които се прибягва до оперативна намеса. Това е възможно, когато е налице запушване на семенните канали или репродуктивният специалист диагностицира Варикоцеле, например.

Асистирани репродуктивни технологии за лечение на безплодие при мъжа

Методите за асистирана репродукция предлагат алтернативно, изкуствено подпомагане на опитите за забременяване както в случаи на безплодие при мъжа, така и тогава, когато е налице безплодие при жената.

Ето и кои са онези методи, подходящи при наличието на мъжки фактор. Допълнителна информация и подробности за това как протича всеки един от тях ще откриете в статията ни, посветена на темата.

Вътрематочна инсеминация (IUI)

Вътрематочната инсеминация е подходяща в случаите, в които са налице отклонения в мъжките спермални параметри. Процедурата включва инжектиране на предварително отделена от партньора сперма директно в женската матка. След завършването ѝ, се наблюдават нивата на хормоните в кръвта на жената и се следи за настъпването на бременност.

В случаите на по-тежка форма на безплодие при мъжа, в които качеството/ количеството на семенната течност не позволяват оплождане, за извършването на Вътрематочна инсеминация би могла да се използва донорска сперма.

Ин витро оплождане (IVF)

Ин витро процедурата е най-популярният, а, затова – и най-познатият метод за изкуствено оплождане. За разлика от процедурата по Вътрематочна инсеминация, тук оплождането на зрялата яйцеклетка от един от мъжките сперматозоиди се случва извън женското тяло. Едва когато се развият младите ембриони, те се пренасят в матката посредством Ембриотрансфер.

Ин витро оплождането е подходящо и силно препоръчвано в случаите на силно влошени спермални параметри – брой, подвижност, морфология и концентрация на сперматозоидите. До него се прибягва и след не повече от 6 неуспешни опита за Вътрематочна инсеминация.

Интрацитоплазмено оплождане на единични сперматозоиди (ICSI)

Подобно на Ин витро процедурата, Интрацитоплазменото оплождане на единични сперматозоиди се извършва извън тялото на жената. Разликата е там, че от мъжкия еякулат се подбират сперматозоидите с най-добри спермални параметри, които се инжектират един по един в зрелите яйцеклетки, извадени от женското тяло. Между два и пет дни по-късно, зрелите ембриони се имплантират в матката.

Процедурата по Интрацитоплазмено оплождане на единични сперматозоиди е подходяща в случаите на безплодие при мъжа, в които:

 • Не са налице достатъчен брой сперматозоиди
 • Наличните сперматозоиди са слабо подвижни или с увредена морфология
 • Семенните канали са увредени или липсващи.

В допълнение, Ви предлагаме още няколко съвета за справяне с безплодието при мъжа!

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Кошница
Scroll to Top