Олигозооспермия-олигоспермия

Олигоспермия (олигозооспермия) – Какво е и може ли да се преодолее?

Олигоспермия (олигозооспермия, намален брой сперматозоиди) се нарича състоянието, при което в еякулата на мъжа има по-малко сперматозоиди от нормалното. Олигозооспермията е считана за основна причина за мъжки стерилитет. Често се съпътства и от други аномалии – напр. нарушена морфология или намалена подвижност на сперматозоидите. Най-често, лекарите не могат да открият специфична причина за появата на олигозооспермия.

Как се поставя диагнозата олигоспермия

Диагнозата олигоспермия (oligozoospermia) се постява след провеждането на спермограма. Изследва се броя сперматозоиди на милилитър семенна течност. Това е стандартен параметър, който е включен в обикновената спермограма.

За олигозооспермия (олигоспермия) се говори, когато броя на сперматозоиди на милилитър еякулат е под 15 милиона (критерии на Световната Здравна Организация от 2010)

Степени на олигозооспермия

Степените на олигозооспермия се дефинират от броя на сперматозоидите в милилитър:

  • Лека олигозооспермия – от 10 до 15 милиона сперматозоида на милилитър (от 10.0 х106/ml до 15.0 х106/ml)
  • Умерена олигозооспермия – от 5 до 10 милиона сперматозодида на милилитър (от 5.0 х106/ml до 10.0 х106/ml)
  • Тежка олигозооспермия – под 5 милиона сперматозодида на милилитър (под 5.0 х106/ml)
  • Изключително тежка олигозооспермия – под 1 милион сперматозоида на милилитър (под 1.0 х106/ml)

Важно е да се отбележи, че олигозооспермията е по-скоро находка, отколкото диагноза. Причината е, че концентрацията на сперматозоидите е един от спермалните показатели с най-голяма индивидуална променливост. С други думи, при едното изследване един мъж може да е с абнормно малък брой сперматозоиди, а при следващото всичко да е напълно нормално. Затова се препоръчват поне 2 поредни изследвания на семенната течност, за правилното диагностициране на олигозооспермия.

FertilAid® за мъже

Повлиява всички спермални показатели.
*Опаковка 90 капсули, едномесечен курс

Съчетание на олигозооспермия с други спермални нарушения

Наличието на намалената концентрация на сперматозоидите у един мъж издава нарушение в сперматогенезата, като цяло. Не е изненада, че олигозооспермията често не е изолирана находка, а е съпътствана от други отклонения в спермограмата. Ето най-честите.

Олигозооспермия и астенозооспермия

Когато намаленият брой сперматозоиди е съчетан с намаление на тяхната подвижност (т. нар. астенозооспермия). Това състояние се нарича олигоастенозооспермия. Наличието на повече от едно отклонение в спермограмата влошава допълнително шансовете за зчеване. Разбира се, всичко зависи от степента на едното или другото нарушение.

Олигозооспермия и тератозооспермия

Когато, освен намалена концентрация, при спермограмата се установява и нарушение в морфологията на сперматозоидите (т. нар. тератозооспермия). Това състояние се нарича олиготератозооспермия.

Наличието на нарушена морфология може да наложи провеждането на разширена спермограма. Разширената спермограма включва задълбочено изследване на морфологията и ще даде насоки за избор на метод за лечение.

Възможно е при спермограмата да се установи и нарушение в трите показателя – брой, подвижност и морфология. Тогава говорим за олигоастенотератозооспермия.

Причини за олигоспермия

Много фактори и смесици от фактори могат да доведат до появата на олигозооспермия, но в повечето случаи причината остава неизяснена (т. нар. идиопатична олигозооспермия).

Ето някои от по-честите състояния и фактори, които могат да доведат до понижен брой сперматозоиди:

Варикоцеле (разширени вени на тестиса).

Според някои проучвания се среща при 40% от мъжете с отклонения в спермограмата. Предизвиква венозен застой скротума и води до нарушения в сперматогенезата. Хирургичното лечение на варикоцеле, особено когато е съчетано с прием на високи дози антиоксиданти, може да доведе до повишаване на броя сперматозоиди и обратно развитие на олигозооспермията.

CountBoost™

При състояния на олигозооспермия. Използва се в съчетание с FertilAid® за мъже.
*Опаковка 60 капсули, едномесечен курс

Обструкция или нарушена еякулация

Такива състояния могат да бъдат прекарани травми и хирургични интервенци, тумори, ретроградна еякулация и др.

Генетични аномалии

Напоследък се натрупват все повече данни за хромозомни (аномалии на Y хромозомата) и други генни мутации, които са пряко свързани с намалена концентрация на сперматозоидите. С увеличаването на тежестта на олигозооспермията се увеличава е вероятността тя да се дължи именно на генетични аномалии.

Инфекции

Инфекции на тeстисите и урогениталния тракт на мъжа могат да повлияят върху семепроизводството и еякулацията. Такива са хламидиазата, заушката, стрептококови инфекции и др. 

Повишена температура и олигоспермия

Добре известен е фактът, че повишената телесна температура по време на инфекциозни заболявания може да повлияе върху процесите на сперматогенеза.

Ако сте имали подобни епизоди през седмиците или месеците, предходждащи спермограмата, е хубаво да споделите този факт с лекуващия лекар. Това би могло да има отношение към предписаното лечение за олигоспермия. Ако епизодите на фебрилитет са били причината за наблюдаваните отклонения в спермограмата, то имайте предвид, че обикновено те са преходни и спермалните показатели се възстановяват в рамките на няколко месеца.

Хормонални нарушения

Производството на сперматозоиди се осъществява чрез сложни биохимични процеси. Те от своя страна се регулират от половите хормони. Макар и по-рядко в сравнение с жените, при мъжа могат да възникнат редица хормонални нарушения, които да нарушат сперматогенезата.

Стил на живот

Заседналият начин на живот, излагането на тестисите на висока температура (работа на лап топ, поставен в скута), тесни дрехи, наднормено тегло, тютюнопушене и консумация на алкохол. Прекалено интензивният спорт също може да бъде свързан с отклонения в спермалните показатели. Употребата на стероиди води до нарушение в спрерматогенезата.

Вредни фактори от околната среда.

Излагането на тези трудно измерими и трудно уловими фактори може да бъде и една от основните причини за намялаването на оплодителната способност на съвременния мъж. Такива са тежките метали, токсични съединения отделяни от пластмасите, повишаването на оксидативният стрес. 

Лечение на олигоспермия

Откриването на специфична причина за олигозооспермия (олигоспермия изсиква нейното лечение и, по възможност, нейното отстраняване. Трябва да се има предвид и репродуктивното здраве на жената – това може да определи най-подходящия метод за лечение.

Лечение на придружаващо варикоцеле

Хирургичното лечение на варикоцеле обикновено е ефективно и води до подобряване на спермалните параметри в рамките на 3-6 месеца от операцията. Проучвания доказват, че най-добър резултат се постига, когато хирургичното лечение се съчетава с антиоксидантна терапия.

Антиоксидантна терапия при олигоспермия

Олигозооспермията (олигоспермия), когато не е обструктивна, е свързана с нарушена сперматогенеза. В повечето случаи няма конкретна причина, която да бъде лекувана. В тези случаи, терапията с антиоксиданти, в съчетание с витамини и минерали, е ефективно средство за подобряване на спермалните параметри. Антиоксидантна терапия се препоръчва и при подготовка на мъжа за АРТ.

Въпреки че монотерапията (лечение с един антиоксидант) може понякога да доведе до положителни резултати, за постигането на значително и трайно подобрение на олигоспермията се залага до комбинирана антиоксидантна и витаминна терапия. Ключови съставки в една такава комбинация са коензим Q10, л-глутатион, л-карнитин, витамините С, Е, B12, и фолат.

Позитивните ефекти от витамините и антиоксидантите могат да бъдат подсилени и с помощта на билки като мукуна пруриенс, азиатски женшен, мака.

При повечето мъже, отчетлив ефект от терапията с антиоксиданти се наблюдава след тримесечен курс. Понякога видим резултат може да има дори и на първия месец, в други случаи – чак на шестия.

Промяна в стила на живот олигоспермия

Тя включва нормализиране на теглото и спиране на вредните навици – тютюнопушене и консумация на алкохол.

Прибягване към АРТ

Инвитро оплождането не лекува причината за олигозооспермия, но дава възможност на двойката да превъзмогне репродуктивния проблем. Решението за пристъпване към АРТ и избора на най-подходящия метод зависи от множество фактори:

  • степента на олигозооспермия,
  • наличието на други отклонение в спермограмата,
  • наличието на съпътстващи заболявания,
  • репродуктивното здраве и възрастта на жената.

В много от случаите вътрематочната инсеминация решава проблема. При по-тежките степени на олигозооспермия лекарите предпочитат ИКСИ, особено, когато има проблем и от страна на жената.

Тежката олигозооспермия има склонност да прогресира до азооспермия (пълна липса на сперматозоиди). Това трябва да се има предвид при планирането на АРТ- замразяването на семенна течност е опция.

Олигозооспермия и забременяване

Забременяването по естествен път при мъжа с олигозооспермия (олигоспермия) може да се окаже предизвикателство и да отнеме повече време в опити, но е напълно възможно. Шансовете за успех са още по-добри, ако жената е в добро репродуктивно здраве.

Промяната в стила на живот и антиоксидантната терапия могат да бъдат достатъчни за възстановяване на оплодителната способност на мъжа с лека до умерена олигозооспермия.

Прогнозата е по-лоша в случаите на по-тежка олигозооспермия, особено ако има проблем и при жената – например намален яйчников резерв. Проучвания показват, че тежката необструктивна олигозооспермия има склонност към влошаване с времето. Прибягването към подходящата АРТ навреме, може драстично да увеличи шансовете за успешно зачеване.

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Кошница
Scroll to Top