разширена спермограма

Разширена спермограма

Разширена спермограма това е едно от често назначаваните изследвания за оценка на оплодителната способност на семенната течност, особено при предстояща инвитро процедура. Тя дава повече информация, но поради своята комплексност струва по-скъпо. В кои случаи си заслужава да се проведе това изследване?

Какво е разширена спермограма

Разширената спермограма, се различава от обикновената по това, че включва допълнително задълбочен анализ и оценка на морфологията на сперматозоидите.

Обикновената спермограма изследва основните параметри на семенната течност като обем на еякулата. Такива са общия брой и концентрация на сперматозоидите, подвижност, морфология по критериите на СЗО и др. В повечето случаи това е достатъчно за обща оценка на оплодителната способност на мъжа и предприемане на стъпки за лечение.

Разширена спермограма, освен параметрите на обикновената спермограма, означава и оценка на морфологията на сперматозоидите, най-често по стриктните критерии на Крюгер.

Определяне на морфология по стриктните критерии на Крюгер – сперматозоидите се оцветяват, след което препаратът се наблюдава с микроскоп при увеличение 1000х. Прави се подробен оглед на формата на главата, тялото и опашката, и сперматозоидите са класират в различни категории, в зависимост от това дали са с нормална морфология или имат различни видове отклонения.

FertilAid® за мъже

Повлиява всички спермални показатели.
*Опаковка 90 капсули, едномесечен курс

Каква информация носи разширената спермограма и как се тълкуват резултатите

Резултатите от проведената разширена спермограма имат прогностична стойност за оплодителната способност на сперматозоидите. Съществува добре установена зависимост между морфологията на сперматозоидите и тяхната оплодителна способност.

Дори и най-дребните дефекти в морфологията на един сперматозоид го определя с абнормна морфология. По тази причина сравнително малка част от сперматозоидите биват определени като „нормални“ или почти-перфектни. Това не е така при обикновената спермограма (по критериите на СЗО), където се извършва по-грубото определяне при изследването на морфологията. Често има разминаване в резултата, в зависимост от това по кои метод и според кои критерии е правена оценката (Крюгер или СЗО).

Оценката на морфологията по стриктните критерии на Крюгер предсказва оплодителната способност на семенната течност:

  • Над 14 % нормални сперматозоиди: (нормална; отлична оплодителна способност)
  • Между 4-14 % нормални сперматозоиди: (абнормна; възможно понижена оплодителна способност)
  • Между 0-3% нормални сперматозоиди: (абнормна; тежко нарушение в оплодителната способност или невъзможност за оплождане)

Освен горната оценка, типичната разширена спермограма обикновено съдържа и процентна класификация на сперматозоидите в зависимост от типа на установения дефект. Описват се % сперматозоиди с дефект на опашката, % сперматозоиди с дефект на главата и т.н.

Възможни са различия в оценката дадена от различни андрологични лаборатории в зависимост от точния метод, който се използва, критериите за оценка и лаборатнорния специалист.

В кои случаи е препоръчително да се направи разширена спермограма

В повечето случаи обикновената спермограма е достатъчно надежден метод за обща оценка на оплодителната способност на мъжа, както и за поставянето на основната диагноза – от нормозооспермия (липса на отклонения), до различните видове отклонения като олигозооспермия, астенозооспермия, азооспермия или тератозооспермия.

Разширената спермограма се назначава обикновено случаите на безплодие, при които не са установени значими отклонения в показателите на обикновената спермограма. Тя е особено ценно изследване, когато трябва да се направи много по-прецизна оценка на степента на отклонение при наличието на тератозооспермия.

Оценката на морфологията по стриктните критерии на Крюгер дава насоки за избор най-подходящият метод на фертилизация, който ще осигури на-голяма успеваемост при инвитро процедура.

FH PRO за мъже

Формула от клиничен клас. Подготовка на мъжа за максимален успех при АРТ.
*Опаковка 180 капсули, едномесечен курс

Къде мога да си направя разширена спермограма и колко струва

Поради спецификата на методиката и изискванията откъм оборудване и квалификация на специалиста, извършващ изледването, разширена спермограма не се предлага във всяка лаборатория. Тя се прави в специализирани андрологични лаборатории като например тези към репродуктивните центрове.

Цената на разширена спермограма е от порядъка на 200 лв (за сравнение, цената на обикновена спермограма е от порядъка на 30-50 лв).

В заключение

Провеждането на спермален анализ с оценка на морфологията по стриктните критерии е незаменимо изследване в много от случаите на неизяснено безплодие. Това е и начин за определяне на най-подходящия метод за инвитро оплождане, който би имал най-висока успемаемост. 

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Кошница
Scroll to Top