здравето на яйцеклетките

Цинк: също толкова важен за репродуктивното здраве на жената

Цинкът обикновено се счита за един от важните микроелементи за поддържане на репродуктивните функции на мъжа. Неслучайно често се приема като добавка от мъже с репродуктивни проблеми. Скорошно проучване показва се, че цинкът вероятно е също толкова важен и за жената, най-вече за формирането на здрави яйцеклетки.  

Цинкът е един от най-разпространените метали, с разнообразни каталитични, структурни и регулаторни функции във всяка клетка. Дефицитът на цинк е свързан с прекомерното производство на реактивни кислородни видове (ROS или свободни радикали). Тези процеси са строго контролирани и изменението от нормалните нива може да бъде потенциално токсично за клетъчната функция. 

[fl_builder_insert_layout slug=“cta-продукти-жени-мъже“]

Това важи и в пълна сила за яйцеклетките. Там цинкът се натрупва по време на растежа на овоцита и се съхранява в липопротеини, за да послужи за последващото ембрионално развитие. Известно е, че цинкът играе жизненоважна роля в завършването на мейоза I (клетъчно делене) на овоцитите. Недостатъчното количество цинк през времето на тази фаза от развитието на яйцеклетката може да доведе до неуспех на овулацията и до овулаторно безплодие.

Цинковият дефицит е труден за диагностициране. Цинкът е микроелемент, който се намира в много малки количества в различни тъкани в човешкия организъм и обикновената кръвна проба не е добър метод за установяване на нивата на цинк. За да се открие недостиг на цинк, са необходими по-специфични изследвания.

Все още не са напълно ясни механизмите, които водят до изчерпването на цинка в клетката и предизвикват недоимък, дори и при пълноценно хранене. Една от теориите е, че това може да се дължи на излагането на организма на определени токсини.

За да изследват ефектите от цинков недостиг върху репродуктивното здраве на жената, авторите избират за експериментален модел миши овоцити, които излагат на нарастващи концентрации на различни токсини, част от които се срещат в заобикалящата ни среда.

„Опитахме се да проучим въздействието на изчерпването на цинка в мишите овоцити след излагане на нарастващи концентрации на серия от токсини като BAL, DMPS, CTX, акролеин и стирен.“

В резултата от проведения експеримент, беше отбелязано намаляване на вътреклетъчния цинк, пропорционално на увеличаваща се концентрация на различните токсини. Във всички случаи се забелязва, че изложените на токсини овоцити имат увеличено производство на свободни радикали. 

„Като цяло тези резултати показват, че влошаването на качеството на яйцеклетките е свързано с изчерпване на вътреовоцитния цинк“.

Авторите на проучването заключават, че излагането на тези токсини е свързано с влошаване на качеството на яйцеклетките, изчерпване на цинка и повишаване на нивата свободните радикали, като по този начин води до субфертилитет. Като цяло, цинкът е жизненоважен за репродуктивните функции на жените и поради това излагането на такива токсини трябва да се избягва при жени в репродуктивна възраст.


Референции:

Zinc: an essential metal for maintenance of female fertility, C. Chatzicharalampous et al., Fert Ster. 2018

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Кошница
Scroll to Top