успеваемост-на-ин-витро

Успеваемост на ин витро процедурите

Процедурата по ин витро оплождане е, може би, най-познатата и най-широко застъпената на практика, сред всички методи за асистирана репродукция. Ин витро оплождането се случва изкуствено, извън тялото на жената. Извършва се в лабораторна среда, под наблюдението на специалист по репродуктивна медицина.

Самото оплождане на зрялата яйцеклетка се осъществява от един от сперматозоидите в проба семенна течност, дадена от мъжа. Едва когато оплодените яйцеклетки се развият достатъчно до ембриони, те се пренасят в матката на жената чрез ембриотрансфер.

На първия етап след успешното оплождане на яйцеклетката, успехът на процедурата по ин витро оплождане се измерва по това дали оплодената яйцеклетка успява успешно да се закрепи за вътрешността на маточната стена. Ако това се случи и ембрионът продължи нормалното си развитие, не по-малко важен измерител за успех е износването и раждането на здрав и жизнеспособен плод.

FH PRO™ за жени

Подготовка на жената към успешно зачеване чрез инвитро или по естествен път.
*Опаковка 180 капсули, едномесечен курс

Осъществяване на ин витро процедура

За да достигне една двойка до ин витро процедура, задължително е първо да премине през консултация със специалист по репродуктивно здраве. Ако е необходимо, ин витро процедурата би могла да бъде предшествана от предварително лечение, назначено както на жената, така и на мъжа. То цели допълнителна подготовка на тялото за самата процедура и подпомага качеството на яйцеклетките и спермалните параметри на мъжките полови клетки.

Възможности за финансиране

Самата ин витро процедура би могла да се извърши чрез самофинансиране, когато двойката сама поема всички разходи по предхождащите процедурата изследвания, така и по нейното осъществяване. Друга алтернатива, е кандидатстване за финансиране по Фонд „Асистирана репродукция“ към Центъра по асистирана репродукция (ЦАР), който беше основан през 2009 г.

През изминалите 10 години на своето съществуване, Центърът подпомага над 45 000 двойки в провеждането на процедура по асистирано оплождане по някой от методите за асистирана репродукция. Резултатът е раждането на над 8000 здрави деца!

В случай, че се интересувате от допълнителни възможности за финансиране във връзка с някой от методите за асистирана репродукция, с радост бихме искали да Ви кажем, че два пъти годишно, Сдружение „Зачатие“ организира дарителски инициативи. Първата се състои в началото на месец юни, на ежегодния Ден на репродуктивното здраве, а втората – на коледното тържество на Сдружението. Ако се регистрирате като потребител в техния форум, можете да участвате в томболата за спечелването на ваучери за финансово подпомагане на ин витро или друга АРТ процедура!

Фактори за успех на ин витро процедура

Когато говорим за ин витро процедури, неминуемо се поставя въпроса за вероятността за успех след тяхното осъществяване. За съжаление, няма начин високата средна успеваемост на ин витро процедурата да гарантира отличен резултат при всяка една двойка с репродуктивен проблем.

Разбира се, от огромно значение е компетентността на репродуктивния специалист, когото изберете, както и тази на неговия екип. Изключително важно е самата процедура да бъде изпълнена по правилния начин, стъпка по стъпка, за да се намали рискът от неуспех. От значение обаче са и редица други специфични фактори, които биха могли да се различават при всяка двойка.

Ето от какво зависи успехът и степента на успеваемост на ин витро процедурата:

 • Възраст на двамата партньори
 • Наличие на предходна бременност
 • Наличие на репродуктивен проблем (и при двамата партньори)
 • Прибягване до донорски яйцеклетки или сперматозоиди
 • Избор на медицински център
 • Компетентност на репродуктивния специалист
 • Компетентно изпълнение на процедурата по ин витро оплождане от репродуктивния специалист и медицинския екип
 • Проява на вредни навици в ежедневието.

FH PRO за мъже

Формула от клиничен клас. Подготовка на мъжа за максимален успех при АРТ.
*Опаковка 180 капсули, едномесечен курс

Успеваемост на ин витро: Възраст

До процедура по ин витро оплождане прибягват жени на ранообразна възраст. Тъкмо поради тази причина, дори и да сте в по-напреднала репродуктивна възраст, не бива този фактор да Ви спира да потърсите начин за асистирано забременяване. Въпреки това, в този случай е добре да имате предвид, че възрастта би могла да доведе до някои допълнителни затруднения и пътят до забременяването да се окаже малко по-дълъг.

Възраст на жената

Една от основните причини да посочваме възрастта като критерий за успеваемост на ин витро, е ограниченият яйчников резерв и постепенното понижаване в качеството на яйцеклетките.

Яйцеклетките в женското тяло е съвсем естествено да намаляват с приближаване към настъпването на менопаузата. Въпреки това, след навършването на 35 години, обикновено този спад е много по-бърз. Заедно с понижаването на броя на яйцеклетките, тяхното качество също започва да се влошава. Поради тази причина, често след 35-тата годишнина все по-често да налице хромозомни аномалии, които пречат на успешното забременяване.

Възраст на мъжа

Що се отнася до мъжкото репродуктивно здраве, сперматозоидите в мъжкото тяло са неограничен брой. Процесът на сперматогенеза продължава много по-дълго. Въпреки това, с напредването на възрастта, качеството на мъжките полови клетки също търпи изменения.

Разбира се, всеки случай е много индивидуален! Съветваме Ви ако срещате трудности в хода на опитите за зачеване и сте в по-напреднала репродуктивна възраст, незабавно да потърсите мнението на медицински специалист! По този начин, бихте могли да спестите ценно време, което да се окаже във Ваша полза и да доведе до скорошно забременяване, в следствие от ин витро или друга АРТ процедура.

Успеваемост на ин витро: Наличие на предходна бременност

Наличието на предходна бременност преди планирането на процедура по ин витро оплождане, независимо дали постигната по естествен път или с помощта на някой от методите за асистирана репродукция, е много добър знак! Това означава, че шансът за успеваемост на ин витро процедурата, която предстои, е по-висок.

Обратно, ако в близкото минало с половинката Ви сте преминали през редица спонтанни аборти, шансовете за успех са по-малки. Причината би могла да се окаже по-трудната имплантация на оплодената яйцеклетка за върешността на матката. Ако случаят е такъв, Ви препоръчваме преди да се насочите към ин витро процедура, да обсъдите със своя лекар възможности за лечение и повишаване на успеваемостта на избрания метод.  

Успеваемост на ин витро – Наличие на репродуктивен проблем

Успеваемостта на ин витро процедурата е по-висока, когато става въпрос за някои от най-често срещаните репродуктивни проблеми както при жената, така и при мъжа.

Такива са:

 • Запушени (непроходими) или (частично) отстранени Фалопиеви тръби
 • Силно изявен мъжки фактор – много малък брой или ниска подвижност на сперматозоидите, влошена морфология и концентрация
 • Нередовна овулация
 • Ендометриоза.

За съжаление, степента на успеваемост на ин витро процедурите е по-ниска в случай на изчерпан яйчников резерв и силно влошено качество на яйцеклетките. В тези два случая, е безсмислено прибягването до ин витро процедура със собствени яйцеклетки. Обърнете внимание, че е възможно ако и Вие, и Вашият партньор имате репродуктивен проблем, правите опити за забременяване от по-дълго време, които са неуспешни, но не прибягвате до консултация с репродуктивен специалист, това допълнително да намали шансовете за успеваемост на ин витро процедурата, която предстои.

Тъкмо поради тази причина, отново апелираме да се консултирате с избран от Вас лекар в период между 6 месеца и една година от началото на опитите за забременяване, когато то не е налице. Колкото по-напреднала е възрастта особено на жената, но, все пак – и на двамата партньори, толкова по-кратък е препоръчителният срок, в който да потърсите мнение на специалист.

Успеваемост на ин витро: Прибягване до донорски яйцеклетки или сперматозоиди

Прибягването до донор, независимо дали са необходими донорски яйцеклетки или донорски сперматозоиди, със сигурност е едно не леко решение, което се налага в някои случаи. Въпреки това, донорските полови клетки са решение, което неминуемо повишава степента на успеваемост на ин витро процедурата.

Това твърдение важи с пълна сила, когато жената не разполага с достатъчен брой яйцеклетки или те са с влошено качество, което не би могло да спомогне за настъпване на бременност. Що се отнася до мъжкия фактор, използването на донорски сперматозоиди е подходящо в случаите, в които спермалните параметри са дотолкова влошени, че собствените сперматозоиди не биха могли да оплодят яйцеклетка.

Успеваемост на ин витро: Избор на медицински център

Средната успеваемост на ин витро процедурите във всеки медицински център за репродуктивно здраве се проследява от Изпълнителната агенция по трансплантация. Тя действа под прякото ръководство на Министерството на здравеопазването. Данните за успеваемост на ин витро процедурите и останалите методи за асистирана репродукция се оповестяват на годишна база.

Обърнете внимание, че, най-често, те обобщават средната успеваемост общо за всички АРТ процедури, проведени в съответния ин витро център. Въпреки това, цифрите биха могли да бъдат допълнителен ориентир, който да Ви насочи в избора на медицински център, в който да извършите ин витро процедура. Факторите, за които е добре да следите, са:

 • Процент настъпили бременности в определена възрастова група за двойката,
 • Процент настъпили бременности след ембриотрансфер,
 • Брой родени деца спрямо общия брой извършени в репродуктивния център ин витро процедури.

Успеваемост на ин витро: Компетентност на репродуктивния специалист

Въпреки че средната успеваемост на ин витро процедурите, извършени в даден медицински център е от изключително значение, човекът, с когото ще се консултирате и ще съгласувате най-подходящия начин за лечение, е лекарят. Репродуктивният специалист трябва да бъде човек, на чиято преценка се доверявате. В днешно време е все по-лесно да откриете мнения на други двойки със същия или сходен проблем – те са едва на клик разстояние. Съветваме Ви обаче дори това да е начинът, по който избирате своя лекар, да не се доверявате сляпо на казаното от някой друг.

По-скоро си запишете час, отидете на консултация, и, ако си тръгнете със съмнения, потърсете друг специалист. Най-важното е и Вие и партньорът Ви да сте спокойни, че сте в сигурни ръце!

Успеваемост на ин витро: Компетентно изпълнение на процедурата по ин витро оплождане

Разбира се, за да се повиши успеваемостта на една ин витро процедура, тя трябва да бъде изпълнена по най-правилния начин. Тя се извършва в лабораторна среда, от екип ембриолози и под наблюдението на репродуктивния специалист. Този фактор за успех не е във Ваши ръце и не подлежи на външно влияние, но, въпреки това, трябва да бъде споменат.

Не забравяйте, че всеки случай на двойка с репродуктивен проблем е строго индивидуален! Евентуален неуспех не означава задължително некомпетентност на лекаря или медицинския екип.

Успеваемост на ин витро: Проява на вредни навици в ежедневието

Въпреки че повечето фактори, влияещи върху успеваемостта на една ин витро процедура не са във Ваши ръце, има и такива, които подлежат на влияние и биха могли да улеснят скорошното забременяване. Тези фактори са всъщност тъкмо обратното на практикуването на вредни навици всеки ден.

 • Поддържането на здравословно телесно тегло – нито поднормено, нито наднормено подпомага хормоналния баланс в организма. То би могло да окаже благотворно влияние върху редовната менструация и овулация. Обратно, хормоналният дисбаланс би могъл да доведе до редица репродуктивни проблеми, които да намалят шансовете за успеваемост на ин витро процедурата.
 • Тютюнопушенето има вредно влияние както върху женското, така и върху мъжкото репродуктивно здраве. При жените, то насърчава по-бързото стареене на яйчниците, а при мъжете – влошава качеството на сперматозоидите и намалява вероятността от успешна имплантация на оплодената яйцеклетка. Според някои проучвания, жените-пушачи провеждат двойно повече на брой ин витро процедури до възникването на бременност. Поради тази причина, вече и в България има репродуктивни специалисти, които не приемат пациенти-пушачи за лечение на репродуктивни проблеми.
 • Активният начин на живот, който съчетава различни форми на движение, без прекомерно натоварване неминуемо подобрява шансовете за успех на ин витро процедурата. Както и храненето, движението влияе благотворно върху метаболизма и хормоналния баланс.

Средна успеваемост на ин витро процедурите

Успеваемостта на ин витро процедурите е средно около 35-40%, когато жената е на възраст под 35 години. Все по-рязко обаче започва да намалява тя с приближаването на 40-тата година, а и след това.

Когато жената достигне до 40 години, шансовете за успех на проведената ин витро процедура е средно около 15%. Когато възрастта ѝ обаче е над 45 години, шансовете за успех със собствени яйцеклетки са много близо до 0%. Разбира се, в тези случаи, алтернативен начин да се повиши вероятната успеваемост е прибягването до донорски яйцеклетки.

Успеваемост на ин витро процедурите в България

Средният процент АРТ процедури, извършени с помощта на финансиране по Фонда за асистирана репродукция, е около 35% за периода 2014-2015 г. В периода 2014-2016 г. успеваемостта на ин витро клиниките, в които процедурите са завършили с успешно раждане, е между 6,5 и 36%. Сред водещите, най-често предпочитани клиники, този процент е средно 30%.

В официалния уебсайт на Центъра за асистирана репродукция ще откриете справка за средната успеваемост на лечебните заведения в България, работещи съвместно с Фонда, за периода 2015-2017 г., както и справка за успеваемостта на проведените през 2017 г. АРТ процедури по възрастови групи. Благодарение на този тип ежегодни справки, двойките с репродуктивни проблеми могат да направят един наистина информиран избор.

Изследване на Gallup International показва, че за 2016 г., 25% от всички процедури, финансирани от Центъра за асистирана репродукция, са завършили с раждания. Към датата на провеждане на изследването, броят на репродуктивните центрове, работещи съвместно с ЦАР, е 32.

Изменения с оглед повишена успеваемост на ин витро

От 2018 г. насам, летвата за успеваемост на ин витро центровете значително се вдига – Центърът финансира само 26 клиники. Промяната се въвежда с цел спазването на по-стриктни критерии от страна на самите клиники. Тя отново цели допълнително повишаване на успеваемостта на ин витро и останалите АРТ процедури.

В допълнение, промяната въвежда и по-кратък период на изчакване след одобряването на една двойка за финансиране и пристъпването към осъществяване на самата процедура. По този начин, допълнително би могъл да се повиши шансът за успех, особено при двойките в по-напреднала възраст.

Специалистите за успеваемостта на ин витро процедурите

Д-р Явор Владимиров казва, че докато преди 40 години, когато през 1978 г. се осъществява първата ин витро процедура, успеваемостта на метода едва достига 10%, днес в някои центрове тя надвишава 40%!

По думите на проф. Атанас Щерев, който е наричан още бащата на ин витро процедурата в България, сред най-ключовите фактори за успеха на едно лечение, са „персоналното внимание, топлото и човешкото отношение и изграждането на доверие между лекуващия лекар и пациента“.

По думите на д-р Йосиф Димитров, навременната консултация би могла да се окаже решаваща. Едва 20% от двойките с репродуктивни проблеми или неизяснен стерилитет наистина имат нужда от ин витро процедура. Останалите случаи са лечими при навременно потърсено мнение на специалист и готовност за спазване на назначеното лечение.

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Кошница
Scroll to Top