спермограма и изследвания за мъжки фертилитет

Спермограма и специализирани изследвания на мъжкия фертилитет

Спермалният анализ (спермограма) е достъпно и ефективно средтво за оценката на репродуктивните функции на мъжа. Обикновено е първото изследване, което специалистите препоръчват при двойки, срещащи трудности при забременяване. Освен спермограмата, съществуват допълнителни специализирани изследвания, които могат да дадат по-ясна картина за оплодителната способност на мъжа.

Спермограма: кратка история

За първи път сперматозоидите са наблюдавани в мъжкия еякулат през 17. век. Въпреки това, основните механизми на оплождането са напълно разгадани едва след откритието на яйцеклетката през 1827 г.

Впоследствие, особено в началото на 20 в., интересът към развитие на технологиите за анализ на семенната течност нараства. Затова и през този период са установени стандарти и методи, съгласно които и до днес се извършава спермалният анализ, познат като спермограма.

Първи опити за анализ на спермалните показатели

В средата на 17 в., нидерландският биолог Антони ван Льовенхук създава иновация за времето си. Това е микроскоп, способен да увеличи изследвания обект до 300 пъти – нещо, немислимо дотогава. Това откритие дава възможност на изследователите да опознaят широк спектър от биологически видове. Разкрива пред очите им цял един нов свят, невидим дотогава за човешкото око.

Антони ван Льовенхук - откривателят на сперматозоидите
Антони ван Льовенхук – откривателя на сперматозоидите

Откритието на сперматозоидите е извършено от негов ученик в Медицинското училище в Лайден – Йохан Хам (1677 г.). Той забелязва мъжки гамети в семенната течност на мъж, страдащ от гонорея. Тогава ги нарича животински сперматики.

Учителят му – Льовенхук, също започва да изучава сперматозоидите. В изследванията си говори за семенна течност, в която се откриват „живи“ биологични елементи, чийто живот не надвишава 24 часа. Потвърждава, че те се движат, но имат различна форма (морфология). Структурата на всички тях обаче се състои от глава и опашка.

Макар да е с ограничен характер и без клинична цел, бихме могли да наречем опита на биолога първи анализ на спермата. След като дефинира характеристиките на сперматозоидите при мъжа, Льовенхук започва изследвания и върху особеностите им при животните. Обект на неговите трудове са разнообразни видове бозайници, риби, мекотели и птици.

Развитие на методология за извършване на спермограма

Преди 30-те години на 20 в. почти не са били налице клинични анализи на мъжката семенна течност. Дотогава липсва ясно определена норма, която да спомага за оценка на мъжкото репродуктивно здраве. Въпреки това, са налице случаи на безплодие при мъжа. 

В периода 1910 – 1930 г. се появява по-ясна методология за оценка на спермалните показатели. Тя се превръща в стандарт сред голяма част от медицинските специалисти. По този начин все по-често мъжката семенна течност започва да се изследва в лабораторна среда особено сред представители на женени двойки, които все още нямат деца.

FH PRО банер

Още през 1934 г. са установени следните стъпки: събиране на материал за изследване, макроскопско и микроскопско изследване.

Какво представлява спермограмата?

Днес наричаме изследването на мъжката семенна течност спермограма. Думата произтича от съчетанието на думите „сперма“ и гръцката „gramma“ (запис). От 30-те години на миналия век до днес, това е начинът за установяване на безплодие при мъжа, когато са налице съмнения за такъв проблем.

Спермограмата предоставя ценна информация за евентуални нарушения в показатели на семенната течност и патологии, засягащи мъжкия генитален тракт. Такива биха могли да бъдат варикоцеле, инфекции или хормонални разстройства с негативно действие върху способността на мъжа за оплождане. С помощта на спермограмата, медицинските специалисти в лабораторна среда оценяват броя и качеството на сперматозоидите.

Кога е необходима спермограмата?

По същия начин, по който при жената се изследват броят и качеството на яйцеклетките, при съмнения за репродуктивен проблем и безплодие, при мъжете се назначава спермограма. Това е едно от първите изследвания, към които прибягва лекуващият лекар. С оглед установените резултати, се взима решение за назначаване на съответното лечение.

През целия период на лечение, измененията в спермалните показатели продължават да се наблюдават. По този начин, се констатира ефективността на предписаните хранителни или хормонални добавки и евентуално подобрение на параметрите. Спермограма е необходима и за установяване на успешно извършена вазектомия.

Спермограмата може да се извърши и профилактично, в рамките на препоръчителния ежегоден преглед при уролог или андролог. Дори и да няма съмнения за репродуктивен проблем, желателно е мъжът да се преглежда редовно. По този начин, биха могли да се предотвратят по-сериозни проблеми в бъдеще.

Видове спермограма

Съществуват два вида спермограма – обикновена и разширена. Както подсказва името ѝ, разширената спермограма допълва резултатите от обикновената спермограма.

 • Обикновената спермограма изследва параметрите: обем, концентрация, подвижност и общ брой на сперматозоидите. В нея се включват и тестове за антиспермални антитела, левкоцити и виталност на сперматозоидите.
 • Разширената спермограма, в допълнение към гореизброените параметри, изследва още и морфологията на сперматозоидите.

Оценката се извършва съгласно стриктните критерии на Крюгер. Сперматозоидите се оцветяват по специална технология. Гледани под микроскоп, те се разпределят в различни категории, в зависимост от съответните дефекти. Оцветяването помага на разликите и дефектите да се видят по-ясно.

Разширената спермограма се извършва в случаите, в които е установен репродуктивен проблем при мъжа и трябва да се назначи подходящо лечение. Тя не е необходима, когато чрез обикновена спермограма вече са установени тежки отклонения в сперматогенезата. Такива са тежка Олигозооспермия или Астенозооспермия. В тези случаи, сперматозоидите не са достатъчно на брой, за да оплодят яйцеклетката при процедура по ин витро оплождане.

Процедура на извършване на спермограмата

Обичайно, спермограмата се извършва в избрания за преглед и евентуално лечение медицински център или клиника по репродуктивна медицина. Изследването на мъжката семенна течност става възможно след предоставяне на материал за анализ.

Мъжът може сам да избере дали отделянето на сперма да се случи в медицинския център или у дома.

 • В първия случай, спермата се отделя посредством мастурбация в предоставен за целта стерилен контейнер.
 • Във втория случай, материалът може да се отдели посредством прекъснат полов акт. Еякулатът трябва да бъде занесен в избрания от Вас медицински център в рамките на предварително указан период от време.

Материалът се предава в предназначената за спермален анализ лаборатория. Самата спермограма се извършва от специализирани в областта биолози.

Изследване на семенната течност – спермограма

Условия за извършване на спермограма

За да може пробата, дадена за изследване, да е възможно най-добра, резултатите трябва да са максимално точни. За изпълнението на тази цел, са необходими няколко условия.

 • Полово въздържание на мъжа между три и пет дни преди назначената дата за спермограма
 • Употреба на предоставен за целта стерилен контейнер при отделянето на еякулат
 • Предаване на цялото количество еякулат за анализ, без разливане или евентуално пропускане
 • Избягване употребата на лубриканти, поради потенциалното им вредно въздействие върху сперматозоидите
 • Съхраняване на отделената семенна течност на стайна температура. Това условие е важно, тъй като сперматозоидите са силно чувствителни към температурните промени.

Кои параметри се изследват при спермограма?

Спермограмата изследва следните свойства на еякулата:

 • Обем на еякулата (мл) – По-малкият обем на еякулата се свързва с понижена мобилност на сперматозоидите, а по-високият обем – с понижена концентрация.
 • Цвят – Цветът на спермата е важен индикатор за мъжкото репродуктивно здраве. Под влиянието на различни фактори, биха могли да се забележат отклонения в нюансите ѝ.
 • Мирис – Мирисът на спермата би могъл да се различава при отделните мъже, но понякога представлява ясна индикация за инфекция.
 • Вискозитет – Свързва се със способността на спермата да се втечнява в рамките на кратък период от време след еякулация. Твърде течното или твърде сгъстеното ѝ състояние би могло да е знак за инфекция.
 • pH ниво – Колкото по-алкално е pH нивото на спермата, толкова по-сигурно е оцеляването на сперматозоидите в киселинната влагалищна среда.
 • Концентрация на сперматозоидите (количество на 1 мл еякулат) – Ниска концентрация на сперматозоидите е наличието на под 20 000 000 сперматозоиди на 1 мл еякулат.
 • Общ брой на сперматозоидите – Колкото по-голям е броят на сперматозоидите, толкова по-значителни са шансовете за успешно зачеване.
 • Подвижност на сперматозоидите (%) – Подвижността на сперматозоидите е от най-голямо значение за успешното им придвижване и достигане до яйцеклетката.
 • Морфология на сперматозоидите (%) – Правилната форма на сперматозоидите подпомага по-лесното им придвижване.
 • Наличие на аглутенация – Изследва се наличието на слепени сперматозоиди – аглутинати (подвижни) и агрегати (наподвижни).

Правите опити за зачеване?

Продуктовата гама на FertilAid® е насочена към увеличаване на шансовете за забременяване по естествен път или чрез асистирана репродукция. Изберете една от опциите отдолу, за да разгледате продуктите.

Нормални стойности на спермограмата

Нормите на изследваните посредством спермограма параметри са определени от Световната здравна организация (СЗО). Когато в резултат от назначената спермограма количеството и броят на сперматозоидите са в норма, мъжът се диагностицира с Нормозооспермия.

Съгласно СЗО, за такова състояние говорим, когато са налице следните резултати:

 • Количество на еякулата: 2 – 5 мл
 • Концентрация на сперматозоидите: над 20 000 000 бр. на 1 мл
 • Общ брой сперматозоиди: над 40 000 000 бр. в целия еякулат
 • Подвижност на сперматозоидите: над 50% прогресивно подвижни или над 25% бързо линеарно подвижни за минимум 60 минути
 • Морфология: над 30% от сперматозоидите с нормална морфология
 • Левкоцити: до 1 000 000 бр.
 • Обичайни нормални стойности на изследваните чрез спермограма параметри
 • Цвят на еякулата: Млечно-бял
 • Мирис на еякулата: Кестен
 • pH: 7,2 – 7,4
 • Време на втечняване: 20 – 30 минути
 • Лепкавост: 0 – 5 мм
 • Количество сперматозоиди в 1 мл еякулат: 60 – 120 млн./ мл
 • Общ брой сперматозоиди: 120 – 600 млн.
 • Подвижност: Активноподвижни – 60-70%, Слабоподвижни – 10-15%, Неподвижни – 20-25%
 • Количество живи сперматозоиди: 70-80%
 • Патологически форми: Общ процент – до 20%
 • Скорост на движение на сперматозоидите: 3мм/ мин.

Спермален анализ в две части

Спермалният анализ е разделен на две части – макроскопско изследване и микроскопско изследване на пробата еякулат.

Макроскопското изследване включва анализ на следните параметри:

 • Време за втечняване след еякулация
 • Вискозитет – установявява се след настъпването на пълно втечняване на еякулата
 • Вид на еякулата – цвят и концентрация на сперматозоидите
 • Обем – общо количество еякулат
 • pH – измерва се с помощта на тест-ленти

Микроскопското изследване анализира следните параметри:

 • Виталност – основава се на пропускливостта на мембраната на сперматозоидите
 • Смесена антиглобулинова реакция – скрийнинг тест, установяващ наличие или липса на антиспермални антитела, които биха могли да повлияят негативно на мъжкото репродуктивно здраве
 • Левкоцити (Бели кръвни телца)
 • Еритроцити (Червени кръвни телца)
 • Кръгли клетки
 • Концентрация на сперматозоидите – брой мъжки полови клетки на 1 мл еякулат
 • Подвижност – определя се непосредствено след втечняване
 • Морфология

Методи за изследване и анализ

Изследването на спермалните параметри би могло да се извърши по няколко различни начина. Най-често, за спермограма се използва светлинен микроскоп. Върху обективи с фазов контраст, се наблюдават особеностите на сперматозоидите.

Конвенционален спермален анализ

Конвенционалният спермален анализ се извършва от специализиран биолог в лабораторна среда. Резултатите са пряко повлияни от познанията и опита на специалиста, извършващ изследването. Поради тази причина, би могъл да има субективен характер.

Компютърно-асистиран спермален анализ

Технологията за компютърно-асистиран спермален анализ, позволява по-обективно изследване на отделните спермални показатели чрез специализирана микрооптична апаратура. Отново се изследват както качеството, така и количеството на семенната течност. Оценката на резултатите се извършва с оглед критериите, зададени от Световната здравна организация. Компютърно-асистираният анализ на спермалните показатели се характеризира с по-голяма бързина, точност и прецизност.

Точност на резултатите

Точността на резултатите от направената спермограма зависи най-вече от правилното събиране на еякулата. Колкото по-точно са изпълнени гореописаните условия, толкова по-вероятно е оценката на спермалните параметри от специалистите по стерилитет да е реалистична.

Най-важните сред тях, както вече споменахме, са:

 • Спазване на половото въздържание
 • Неизползване на презерватив за събирането на еякулат, тъй като е възможно веществата, от които е изработен, да повлияят негативно върху подвижността на сперматозоидите.
 • Неизлагане на пряка слънчева светлина на материала и поддържане на стайна температура до предаването му за изследване
 • Предаване на цялото количество еякулат за изследване
 • Изследване на еякулата непосредствено след отделянето на материал

С помощта на спермограма, се определя количеството семенна течност и качеството на сперматозоидите. Резултатите обикновено са готови в рамките на деня, в който е предаден материал за изследване. Резултатите от разширена спермограма обикновено са готови на следващия работен ден след предаване на материал за изследване.

Възможни резултати от направената спермограма

Като всяко друго изследване, спермограмата завършва с резултати. Благодарение на нея би могъл да се диагностицира проблем, но и да се установи цялостното репродуктивно здраве при мъжа.

 • Когато мъжът е здрав, медицинският специалист го диагностицира с Нормозооспермия.

Когато се установи проблем, той би могъл да е сериозен в различна степен.

Някои от специалистите за спермограмата

Д-р Юрий Бъчваров (Медицински комплекс „Д-р Щерев“)

По думите на д-р Бъчваров, най-честите репродуктивни смущения, от които страда българският мъж, са свързани с влошено качество на сперматозоидите. По-рядко те засягат и количеството семенна течност. Опитът му сочи, че през последните години, проблемите са изцяло свързани със средата и начина на живот.
Изключително много химикали се добавят изкуствено към храните – хормони, пестициди, консерванти, оцветители. Всички те оказват негативно влияние върху половата система и на мъжете, и на жените. Смята се обаче, че половата система на мъжете е значително по-лесно податлива на увреждане. Все още не е открита зависимост защо, но фактите говорят, че по-голям процент от уврежданията у младите двойки са при мъжете, отколкото при жените. Тъкмо поради тази причина, редовната профилактика се опказва изключително важна.

Повече информация за опита на д-р Бъчваров като уролог-андролог, особености на мъжкото репродуктивно здраве и съвети за превенция на евентуални проблеми, ще откриете в интервюто, което проведохме с него съвсем не отдавна!

Д-р Джаудат Макки (МБАЛ „Надежда“)

По думите на д-р Макки, един от най-важните фактори за по-добрите резултати от спермограма, е възрастта. С годините качеството на спермата се нарушава, което би могло да доведе до редица неуспешни опити за зачеване. Причината за това е и намаляването на сексуалните контакти с напредването на възрастта. В резултат, се понижава мобилността на сперматозоидите.

Разбира се, съществуват и други фактори, които влошават спермограмата и водят до проблеми. Такива са интензивният стрес, анаболите за изкуствено натрупване на мускулна маса, наднорменото и поднорменото тегло. Последните два случая биха могли да доведат и до психически проблеми у мъжа. Няма по-сигурен начин за противодействие на сексуалното желание от ниското мъжко самочувствие. Разбира се, хубавото е, че често с активен и здравословен начин на живот и повече грижа за здравето, проблемите могат да бъдат решени.

В заключение, бихме искали да насърчим всички мъже към редовна профилактика и активен начин на живот! Колкото по-рано се диагностицира евентуален репродуктивен проблем, вероятно толкова по-кратък ще е пътят до желаното бащинство!

Споделяйте повече моменти на близост със своите партньори, спортувайте, хранете се здравословно! Превърнете срещата си с уролог или андролог в ежегодна или дори по-честа практика, ако това е необходимо! Не оставяйте простата думичка спермограма да Ви уплаши, а вместо това се изправете срещу предизвикателствата и се справяйте с трудностите!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Call Now Button
Scroll to Top