спермограма

Спермограма: процедура, резултати и интерпретация

Спермограма, или спермален анализ, е най-достъпното и ефективно средтво за оценката на репродуктивните функции на мъжа. Обикновено е първото изследване, което специалистите препоръчват при двойки, срещащи трудности при забременяване. Освен спермограмата, съществуват допълнителни специализирани изследвания, които могат да дадат по-ясна картина за оплодителната способност на мъжа.

Какво представлява спермограмата?

Днес наричаме изследването на мъжката семенна течност спермален анализ или спермограма. Думата спермограма произтича от съчетанието на думите „сперма“ и гръцката „gramma“ (запис). От 30-те години на миналия век до днес, това е начинът за установяване на безплодие при мъжа, когато са налице съмнения за наличие на проблем.

Спермограмата предоставя ценна информация за евентуални нарушения в показатели на семенната течност и патологии, засягащи мъжкия генитален тракт. Такива биха могли да бъдат варикоцеле, инфекции или хормонални разстройства с негативно действие върху способността на мъжа за оплождане. С помощта на спермограмата, медицинските специалисти в лабораторна среда оценяват броя и качеството на сперматозоидите.

Спермограма: кратка история

За първи път сперматозоидите са наблюдавани в мъжкия еякулат през 17. век. Въпреки това, основните механизми на оплождането са напълно разгадани едва след откритието на яйцеклетката през 1827 г.

Впоследствие, особено в началото на 20 в., интересът към развитие на технологиите за анализ на семенната течност нараства. Затова и през този период са установени стандарти и методи, съгласно които и до днес се извършава спермалният анализ, познат като спермограма.

В средата на 17 в., нидерландският биолог Антони ван Льовенхук създава иновация за времето си. Това е микроскоп, способен да увеличи изследвания обект до 300 пъти – нещо, немислимо дотогава. Това откритие дава възможност на изследователите да опознaят широк спектър от биологически видове. Разкрива пред очите им цял един нов свят, невидим дотогава за човешкото око.

Антони ван Льовенхук - откривателят на сперматозоидите
Антони ван Льовенхук – откривателя на сперматозоидите

Откритието на сперматозоидите е извършено от негов ученик в Медицинското училище в Лайден – Йохан Хам (1677 г.). Той забелязва мъжки гамети в семенната течност на мъж, страдащ от гонорея. Тогава ги нарича животински сперматики.

Учителят му – Льовенхук, също започва да изучава сперматозоидите. В изследванията си говори за семенна течност, в която се откриват „живи“ биологични елементи, чийто живот не надвишава 24 часа. Потвърждава, че те се движат, но имат различна форма (морфология). Структурата на всички тях обаче се състои от глава и опашка.

Макар да е с ограничен характер и без клинична цел, бихме могли да наречем опита на биолога първи анализ на спермата. След като дефинира характеристиките на сперматозоидите при мъжа, Льовенхук започва изследвания и върху особеностите им при животните. Обект на неговите трудове са разнообразни видове бозайници, риби, мекотели и птици.

Развитие на методология за извършване на спермограма

Преди 30-те години на 20 в. почти не са били налице клинични анализи на мъжката семенна течност. Дотогава липсва ясно определена норма, която да спомага за оценка на мъжкото репродуктивно здраве. Въпреки това, са налице случаи на безплодие при мъжа. 

В периода 1910 – 1930 г. се появява по-ясна методология за оценка на спермалните показатели. Тя се превръща в стандарт сред голяма част от медицинските специалисти. По този начин все по-често мъжката семенна течност започва да се изследва в лабораторна среда особено сред представители на женени двойки, които все още нямат деца.

Още през 1934 г. са установени следните стъпки: събиране на материал за изследване, макроскопско и микроскопско изследване.

FH PRO за мъже

Формула от клиничен клас. Подготовка на мъжа за максимален успех при АРТ.
*Опаковка 180 капсули, едномесечен курс

Кога е необходима спермограмата?

По същия начин, по който при жената се изследват броят и качеството на яйцеклетките, при съмнения за репродуктивен проблем и безплодие, при мъжете се назначава спермограма. Това е едно от първите изследвания, към които прибягва лекуващият лекар. С оглед установените резултати, се взима решение за назначаване на съответното лечение.

През целия период на лечение, измененията в спермалните показатели продължават да се наблюдават. По този начин, се констатира ефективността на предписаните хранителни или хормонални добавки и евентуално подобрение на параметрите. Спермограма е необходима и за установяване на успешно извършена вазектомия.

Спермограмата може да се извърши и профилактично, в рамките на препоръчителния ежегоден преглед при уролог или андролог. Дори и да няма съмнения за репродуктивен проблем, желателно е мъжът да се преглежда редовно. По този начин, биха могли да се предотвратят по-сериозни проблеми в бъдеще.

Видове спермограма

Съществуват два вида спермограма – обикновена и разширена. Както подсказва името ѝ, разширената спермограма допълва резултатите от обикновената спермограма.

 • Обикновената спермограма изследва параметрите: обем, концентрация, подвижност и общ брой на сперматозоидите. В нея се включват и тестове за антиспермални антитела, левкоцити и виталност на сперматозоидите.
 • Разширената спермограма, в допълнение към гореизброените параметри, изследва още и морфологията на сперматозоидите.

Оценката се извършва съгласно стриктните критерии на Крюгер. Сперматозоидите се оцветяват по специална технология. Гледани под микроскоп, те се разпределят в различни категории, в зависимост от съответните дефекти. Оцветяването помага на разликите и дефектите да се видят по-ясно.

Разширената спермограма се извършва в случаите, в които е установен репродуктивен проблем при мъжа и трябва да се назначи подходящо лечение. Тя не е необходима, когато чрез обикновена спермограма вече са установени тежки отклонения в сперматогенезата. Такива са тежка Олигозооспермия или Астенозооспермия. В тези случаи, сперматозоидите не са достатъчно на брой, за да оплодят яйцеклетката при процедура по ин витро оплождане.

Процедура на извършване на спермограмата

Обичайно, спермограмата се извършва в избрания за преглед и евентуално лечение медицински център или клиника по репродуктивна медицина. Изследването на мъжката семенна течност става възможно след предоставяне на материал за анализ.

Мъжът може сам да избере дали отделянето на сперма да се случи в медицинския център или у дома.

 • В първия случай, спермата се отделя посредством мастурбация в предоставен за целта стерилен контейнер.
 • Във втория случай, материалът може да се отдели посредством прекъснат полов акт. Еякулатът трябва да бъде занесен в избрания от Вас медицински център в рамките на предварително указан период от време.

Материалът се предава в предназначената за спермален анализ лаборатория. Самата спермограма се извършва от специализирани в областта биолози.

спермограма
Изследване на семенната течност – спермограма

Условия за извършване на спермограма

За да може пробата, дадена за изследване, да е възможно най-добра, резултатите трябва да са максимално точни. За изпълнението на тази цел, са необходими няколко условия.

 • Полово въздържание на мъжа между три и пет дни преди назначената дата за спермограма
 • Употреба на предоставен за целта стерилен контейнер при отделянето на еякулат
 • Предаване на цялото количество еякулат за анализ, без разливане или евентуално пропускане
 • Избягване употребата на лубриканти, поради потенциалното им вредно въздействие върху сперматозоидите
 • Съхраняване на отделената семенна течност на стайна температура. Това условие е важно, тъй като сперматозоидите са силно чувствителни към температурните промени.

Спермален анализ в две части

Спермалният анализ е разделен на две части – макроскопско изследване и микроскопско изследване на пробата еякулат.

Макроскопското изследване включва анализ на следните параметри:

 • Време за втечняване след еякулация
 • Обем на еякулата (мл) – По-малкият обем на еякулата се свързва с понижена мобилност на сперматозоидите, а по-високият обем – с понижена концентрация.
 • Цвят – Цветът на спермата е важен индикатор за мъжкото репродуктивно здраве. Под влиянието на различни фактори, биха могли да се забележат отклонения в нюансите ѝ.
 • Мирис – Мирисът на спермата би могъл да се различава при отделните мъже, но понякога представлява ясна индикация за инфекция.
 • Вискозитет – Свързва се със способността на спермата да се втечнява в рамките на кратък период от време след еякулация. Твърде течното или твърде сгъстеното ѝ състояние би могло да е знак за инфекция.
 • pH ниво – Колкото по-алкално е pH нивото на спермата, толкова по-сигурно е оцеляването на сперматозоидите в киселинната влагалищна среда.

Микроскопското изследване анализира следните параметри:

 • Концентрация на сперматозоидите (количество на 1 мл еякулат) – Ниска концентрация на сперматозоидите е наличието на под 20 000 000 сперматозоиди на 1 мл еякулат.
 • Общ брой на сперматозоидите – Колкото по-голям е броят на сперматозоидите, толкова по-значителни са шансовете за успешно зачеване.
 • Подвижност на сперматозоидите (%) – Подвижността на сперматозоидите е от най-голямо значение за успешното им придвижване и достигане до яйцеклетката.
 • Морфология на сперматозоидите (%) – Правилната форма на сперматозоидите подпомага по-лесното им придвижване.
 • Наличие на аглутинация – Изследва се наличието на слепени сперматозоиди – аглутинати (подвижни) и агрегати (наподвижни).
 • Наличието на необичайни клетки – левкоцити (Бели кръвни телца), еритроцити (червени кръвни телца)

FertilAid® за мъже

Повлиява всички спермални показатели.
*Опаковка 90 капсули, едномесечен курс

Методи за изследване и анализ

Изследването на спермалните параметри би могло да се извърши по няколко различни начина. Най-често, за спермограма се използва светлинен микроскоп. Върху обективи с фазов контраст, се наблюдават особеностите на сперматозоидите.

Конвенционален спермален анализ

Конвенционалният спермален анализ се извършва от специализиран биолог в лабораторна среда. Резултатите са пряко повлияни от познанията и опита на специалиста, извършващ изследването. Поради тази причина, би могъл да има субективен характер.

Компютърно-асистиран спермален анализ

Технологията за компютърно-асистиран спермален анализ, позволява по-обективно изследване на отделните спермални показатели чрез специализирана микрооптична апаратура. Отново се изследват както качеството, така и количеството на семенната течност. Оценката на резултатите се извършва с оглед критериите, зададени от Световната здравна организация. Компютърно-асистираният анализ на спермалните показатели се характеризира с по-голяма бързина, точност и прецизност.

Нормални стойности на спермограмата

Нормите на изследваните посредством спермограма параметри са определени от Световната здравна организация (СЗО). Когато в резултат от назначената спермограма количеството и броят на сперматозоидите са в норма, мъжът се диагностицира с Нормозооспермия.

Съгласно СЗО, за такова състояние говорим, когато са налице следните резултати:

 • Количество на еякулата: 2 – 5 мл
 • Концентрация на сперматозоидите: над 20 000 000 бр. на 1 мл
 • Общ брой сперматозоиди: над 40 000 000 бр. в целия еякулат
 • Подвижност на сперматозоидите: над 50% прогресивно подвижни или над 25% бързо линеарно подвижни за минимум 60 минути
 • Морфология: над 30% от сперматозоидите с нормална морфология
 • Левкоцити: до 1 000 000 бр.
 • Обичайни нормални стойности на изследваните чрез спермограма параметри
 • Цвят на еякулата: Млечно-бял
 • Мирис на еякулата: Кестен
 • pH: 7,2 – 7,4
 • Време на втечняване: 20 – 30 минути
 • Лепкавост: 0 – 5 мм
 • Количество сперматозоиди в 1 мл еякулат: 60 – 120 млн./ мл
 • Общ брой сперматозоиди: 120 – 600 млн.
 • Подвижност: Активноподвижни – 60-70%, Слабоподвижни – 10-15%, Неподвижни – 20-25%
 • Количество живи сперматозоиди: 70-80%
 • Патологически форми: Общ процент – до 20%
 • Скорост на движение на сперматозоидите: 3мм/ мин.

Точност на резултатите

Точността на резултатите от направената спермограма зависи най-вече от правилното събиране на еякулата. Колкото по-точно са изпълнени гореописаните условия, толкова по-вероятно е оценката на спермалните параметри от специалистите по стерилитет да е реалистична.

Най-важните сред тях, както вече споменахме, са:

 • Спазване на половото въздържание
 • Неизползване на презерватив за събирането на еякулат, тъй като е възможно веществата, от които е изработен, да повлияят негативно върху подвижността на сперматозоидите.
 • Неизлагане на пряка слънчева светлина на материала и поддържане на стайна температура до предаването му за изследване
 • Предаване на цялото количество еякулат за изследване
 • Изследване на еякулата непосредствено след отделянето на материал

С помощта на спермограма, се определя количеството семенна течност и качеството на сперматозоидите. Резултатите обикновено са готови в рамките на деня, в който е предаден материал за изследване. Резултатите от разширена спермограма обикновено са готови на следващия работен ден след предаване на материал за изследване.

Възможни резултати от направената спермограма

Като всяко друго изследване, спермограмата завършва с резултати. Благодарение на нея би могъл да се диагностицира проблем, но и да се установи цялостното репродуктивно здраве при мъжа.

 • Когато мъжът е здрав, медицинският специалист го диагностицира с Нормозооспермия.
 • Когато се установи проблем, той би могъл да е сериозен в различна степен.
 • Сред по-често срещаните проблеми при мъжа са състояния като Астенозооспермия, Олигозооспермия и Тератозооспермия.
 • Най-влошени са спермалните параметри, когато говорим за Аспермия и Азооспермия. Повече за значението на тези и други състояния на мъжкото репродуктивно здраве, ще научите от Речника ни с термини в резултат от спермограма.

Какво да предприемете, ако резултатите от спермалния анализ не са добри? Прочетете за следващите стъпки тук »

Специализирани изследвания на мъжкия фертилитет

В много случаи резултатите от спермограмата не са достатъчни за оценка на репродуктивни статус на мъжа или откриване на причината за констатираната ниска фертилност. Тогава се прибягва към допълнителни изследвания.

Някои от тези специализиране изследвания се правят вече рутинно в повечето центрове по репродуктивна медицина. Такива са:

Други изследвания се използват предимно в научни разработки или още не са придобили масово приложение:


В заключение, бихме искали да насърчим всички мъже към редовна профилактика и активен начин на живот! Колкото по-рано се диагностицира евентуален репродуктивен проблем, вероятно толкова по-кратък ще е пътят до желаното бащинство!

Споделяйте повече моменти на близост със своите партньори, спортувайте, хранете се здравословно! Превърнете срещата си с уролог или андролог в ежегодна или дори по-честа практика, ако това е необходимо! Не оставяйте простата думичка спермограма да Ви уплаши, а вместо това се изправете срещу предизвикателствата и се справяйте с трудностите!

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Кошница
Scroll to Top