fsh lh

Фоликулостимулиращ и лутеинизиращ хормон – ролята им в репродуктивното здраве

Фуликулостимулиращ хормон (FSH) и лутеинизиращ хормон (LH) спадат към групата на гонадотропините, познати още като гонадотропни хормони. Те са пептидни хормони, които регулират функцията на яйчниците, при жената, и тази на тестисите, при мъжа.

Тъкмо по тази причина, те са от важно значение, не само за нормалното развитие на половата система, но и за нормалното протичане на процесите на овулация и сперматогенеза.

Освен FSH и LH, към тази група спада и човешкия хорион-гонадотропин (hCG). Засега ще оставим настрана hCG, тъй като той има по-специфични функции и синтез, и ще се фокусираме върху първите два – FHS и LH, поради особената им важност в диагностиката и лечението на репродуктивните проблеми.

Синтез и физиологична роля на FSH и LH

Като начало бихме искали отновов да подчертаем, че ФСХ и ЛХ се синтезират и притежават важна физиологична роля, както при жените, така и при мъжете.

Синтез

FSH и LH са част от ключовите регулаторни хормони, секретирани от предния дял на хипофизата. Тяхното производство се отключва и регулира от друг хормон, наречен гонадотропин-освобождаващ хормон (GnRH), който се произвежда в хипоталамуса.

Гонадотропините се секретират чрез пулсиране – при пулсиращо освобождаване на GnRH. Обичайно, нискочестотните пулсове водят до освобождаване на FSH хормон, докато високочестотните – стимулират освобождаването на LH хормон.

При мъжете, честотата на пулсовото освобождаване на GnRH е почти еднаква във времето и не подлежи на изменения.
Обратно, при жените, пулсовете варират в отделните етапи от менструалния цикъл. Честотата е най-висока непосредствено преди настъпване на овулацията.

OvaBoost®

Подобрява качеството на яйцеклетката.

Физиологична роля при жената

FSH и LH са хормоните отговорни за фината регулация и гладкото протичане на процесите на овулация.

Роля на FSH при жената

FSH стимулира гранулозните клетки в яйчниковете фоликули да синтезират ароматаза, която превръща андрогените, произведени от тека клетките, в естрадиол.

По време на фоликуларнатаната фаза на менструалния цикъл FSH стимулира узряването на яйчниковите фоликули. С наближаването на овулацията доминантният фоликул поема секрецията на естрадиол и започва до произвежда и инхибин. Увеличеното производствов на инхибин потиска секрецията на FSH. Когато доминантният фоликул произвежда достатъчно естрадиол, за да поддържа нива от около 700 до 1100 pmol/ml за 48 часа, хипоталамусът реагира с прилив на GnRH, който стимулира секрецията на гонадотропни хормони, вместо да ги инхибира. FSH достига връх по същото време като пика на LH, който причинява овулация. Тогава FSH остава нисък през цялата лутеална фаза, предотвратявайки развитието на нови фоликули.

Роля на LH при жената

LH кара тека клетките на фоликулите да произвеждат андростендион. След това андростендионът се превръща в естрадиол чрез ароматаза, която се стимулира от FSH. При постигане на критична концентрация на естрадиол, отрицателната обратна връзка върху LH, която обикновено възниква от естрогена, се изключва и започва да има положителна обратна връзка за освобождаването на LH, което причинява „пик на LH“, който инициира овулация.

В периода след настъпване на овулацията, остатъците от яйчниковия фоликул формират жълто тяло. Тази втора част от месечния цикъл е позната още като лутеална фаза. Тогава LH има важната роля да активира и поддържа активността на жълтото тяло, до настъпване на имплантацията. Жълтото тяло отделя прогестерон и се стимулира от LH (или hCG, ако настъпи бременност).

Роля на FSH и LH при мъжа

При мъжете LH стимулира производството на тестостерон от интерстициалните клетки на тестисите (клетки на Лайдиг). FSH стимулира растежа на тестисите и повишава производството на андроген-свързващ протеин от клетките на Сертоли, които са компонент на тестикуларния тубул, необходим за поддържане на зреещата сперматозоидна клетка.

Андроген-свързващият протеин причинява високи локални концентрации на тестостерон близо до сперматозоидите, съществен фактор за развитието на нормална сперматогенеза. Клетките на Сертоли, под въздействието на андрогени, също отделят инхибин, полипептид, който може да помогне за локално регулиране на сперматогенезата. Следователно узряването на сперматозоидите изисква FSH и LH.

Отклонения в секрецията на FSH и LH и последствията от тях

FSH и LH са изключително важни хормони за правилното протичане на всички процеси, свързани с поддържането на репродуктивните функции. Отклоненията в нивата на тези два хормона могат да причинят или да съпътстват редица репродуктивни проблеми, както при жените, така и при мъжете.

Проблеми при жената, съпътствани от нарушения във FSH и LH

Видяхме, че процесите на овулация се регулират по много сложен начин, включващ прецизно взаимодействия във времето между много хормони, произвеждани от редица взаимозвързани органи и системи (хипоталамус, хипофиза и яйчници). Нарушението във функцията на едно или повече от тези звена може да доведе до нарушението на крехкото равновесие между хормоните и да причини репродуктивни проблеми.

Най-честата причина за женско безплодие е овулаторната дисфункция, която може да доведе и до пълна липса на овулация. Овулаторната дисфункция почти винаги е съпътствана от отчетливи отклонения в секрецията на фоликулолстимулиращ и лутеинизиращ хормон, както и в дисбаланс на останалите хормони, участващи в процесите на овулация.

Тези отклонения водят до редица проблеми, свързани със зреенето на фоликулите, самата овулация, развитието на жълтото тяло и нарушения в секрецията на естроген и прогестерон. Последните играят важна роля в подготовката на матката за имплантация на ембриона и гладкото протичане на първите етапи от бременността.

Проблеми при мъжа, съпътствани с отклонения във FSH и LH

Нарушения в секрецията на двата хормона могат да доведат до различна степен на нарушения в производството на тестостерон и в протичането на сперматогенезата, като цяло. Клиничната изява на тези нарушения ще бъдат абнормните спермални показатели и ниска оплодителна способност.

За разлика от жените, процесите при мъжа не са толкова комплексни – образно казано, има по-малко неща, които да се объркат. Това е и причината проблемите при мъжа, съпътсвани от абнормни нива на FSH и LH, да са много по-редки.

Изследване на фоликулостимулиращ и лутеинизиращ хормон

Нивата на ФСХ и ЛХ са отличен лабораторен маркер за това дали има проблем, каква е възможната първопричина, както и какви са възможните опции за лечение.

В кои случаи се назначава изследване?

Иследването на двата хормона (в пакет с други хормони) е първата стъпка в диагностиката на репродуктивните проблеми при жената.

При мъжете, изследване на FSH и LH обикновено не се прави рутинно в репродуктивната медицина, а е по-скоро късна стъпка в диагностичния процес. Както вече споменахме по-горе, нарушенията на секрецията на гонадотропините при мъжете са много редки. По някои данни, по-малко от 1% от случаите на мъжки фактор се дължат на отклонения в гонадотропните хормони. В тези случаи причините са свързани със заболявания на хипоталамуса и хипофизната жлеза.

Как се провежда изследването?

Стандартно, FSH и LH се изследват между 3-тия и 5–тия ден от началото на цикъла, заедно с естрадиол и пролактин (т.нар. базални хормони). Важно е изследването да се направи точно в този времеви интервал, защото получената тогава информация има най-голяма диагностична стойност . Например, завишените нива на ФСХ точно в началото на цикъла са добър индикатор за това, че организмът на жената „полага екстремни усилия“, за да постигне овулация. Това може да се дължи на намялаващ яйчников резерв и да означава лошо очаквано качество на яйцеклетките.

В някои по-специфични ситуации се налага гонадотропините могат да бъда изследвани и в друго време от цикъла (например ФСХ на ден 10, за да се види отговорът при стимулация с кломифен).

Референтните стойности на ФСХ

Ориентировъчните референтни стойности на ФСХ при жени са:

 • Фоликуларна фаза – 3,5 – 12,5 mUI/mL
 • Овулаторна фаза – 4,7 – 21,5 mUI/mL
 • Лутеална фаза – 1,7 – 7,7 mUI/mL
 • След менопауза – 25,8 – 134,8 mUI/mL

При мъже – до 12.9 mUI/mL

Референтните стойности на ЛХ

Ориентировъчните референтни стойности на ЛХ при жени са:

 • Фоликуларна фаза – 2,4 – 12,6 mUI/mL
 • Овулаторна фаза – 14 – 95,6 mUI/mL
 • Лутеална фаза – 1 – 11,4 mUI/mL
 • След менопауза – 7,7 – 58,5 mUI/mL

При мъже – 1.7 – 8.6 mUI/mL

Интерпретация на резултатите от изследването на гонадотропини

Резултатите от лабораторното изследване трябва да се разглеждат в контекста на останалите хормони, възрастта и съпътстващите заболявавния. Ето най-честите отклонения в двата хормона и към какво заключение водят те.

Нисък FSH

При жената, ниските нива на FSH означават, че яйчниците вероятно не произвеждат достатъчно годни за оплождане яйцеклетки. Причините могат да бъдат:

 • Заболяване на хипофизната жлеза или хипоталамуса
 • Ограничен калориен внос (строга диета) или прекалено ниско тегло
 • Прекомерна физическа активност

При мъжа, ниският ФСХ води до нарушения в сперматогенезата и оплодителната способност. Най-често се дължи на:

 • Увреждание на хипоталамуса или хипофизата
 • Употреба на стероиди

Висок FSH

Високият FSH при жената е „запазената марка“ на яйчниковата недостатъчност. Тогава организмът се опитвав да „събуди“ яйниците , произвеждайки повече и повече от този хормон. Състоянията, съпътствани с повишен ФСХ са:

 • Преждевременна яйчникова недостатъчност – загуба на функция на яйчниците преди 40-годишна възраст.
 • Синдром на поликистозните яйчници. Много често тук нивата на ФСХ могат и да бъдат в нормалните граници!
 • Започнала менопауза или перименопауза
 • Тумор на яйчниците
 • Синдром на Търнър

При мъжа, високи нива на ФСХ може да има вследствие на увреда на тестисите (травма, алкохол, химиотерапия) или при генетични заболявания (напр. синдром на Клайнфелтер).

Нисък LH

При жената, ниският ЛХ може да попречи на овулацията и да доведат до аменорея. Може да се дължи на:

 • Забоблявания на хипофизата
 • Хранително разстройство с недохранване
 • Прекомерна физическа активност
 • Синдром на Калман

Висок LH

При жената, високите нива на ЛХ могат да попречат на овулацията и да доведат до аменорея. Причините могат да бъда следните:

 • Започнала менопауза или перименопауза
 • Синдром на поликистозните яйчници. Възможно е ЛХ да е в нормални граници, но съотношението ЛХ/ФСХ да е извън нормата (виж по-долу) .
 • Синдром на Търнър

Съотношение LH/FSH

Съотношението между ЛХ и ФСХ е друг показател, който понякога се използва в диагностиката пре репродуктивни проблеми.

Обикновено при здрави жени съотношението между LH и FSH е между 1 и 2. При жени с поликистозни яйчници това съотношение се обръща и може да достигне до 2 или 3. В резултат на повишено съотношение LH/FSH, овулация не настъпва при пациенти с поликистоза на яйчниците.

Често се случва жените, които ясно отговарят на критериите за ПКЯ, да имат нормални серумни нива на FSH и LH и нормално съотношение на LH/FSH.

Референции:
Raju GA, Chavan R, Deenadayal M, et al. Luteinizing hormone and follicle stimulating hormone synergy: A review of role in controlled ovarian hyper-stimulation. J Hum Reprod Sci. 2013;6(4):227–234. doi:10.4103/0974-1208.126285

Фоликуростимулиращ хормон (Orlowski M, Sarao MS. Physiology, Follicle Stimulating Hormone. [Updated 2022 May 8].)
Лутеинизиращ хормон (Nedresky D, Singh G. Physiology, Luteinizing Hormone. [Updated 2022 Sep 26])

2 коментара по “Фоликулостимулиращ и лутеинизиращ хормон – ролята им в репродуктивното здраве”

 1. Здравейте!
  Преди около 2 години започнаха промените в цикъла винаги имах менструация на 24-25 дни ! До като започна да ми закъснява с около месец .Посетих АГ тогава ми намери кисти и на двата яйчника и намекна за СПКЯ .Изписа дуфастон и в рамките на 2-3 месеца кистите се махнаха .Но като цяло цикълът ми е нередовен, имам менструация средно на 2 месеца, освен ако не пия дуфастон, образувам и фоликулярни кисти на 3-4 месеца. Миналата година започнах да повишавам кръвно посетих кардиолог всичко точно изписа ми медикамент който пия и сега и кръвното ми е добро в момента !Реших да пусна тези хормонални изследвания на 3 ти ден от цикъл понякога цикъла е оскъден друг път нормален средно ми е около 4-5 дни! Дали не се намирам вече в период на предменопауза !На 39 години съм
  Тестерон-0.52ng/mL реф граници -0.14-0.53
  ЛН хормон -7.4mIu/mL-реф граници за овулаторна фаза 1.8-11.78
  ФСХ хормон -25.43- реф граници овулаторна фаза-3.03-8.08Естрадиол -50pg/ML реф граници -21-251 Правени са на 3 ти ден от цикъл Благодаря 🍀🌸

  1. FertilAid България

   Здравейте! На базата на споделените резултати от изследванията не може да се потвърди ранна менопауза. Такава находка е възможна при прехода от поликистоза към ранно изчерпване на яйчниковата функция, но е необичайно за възрастта. За оценка на яйчниковата функция са необходими по-пълни лабораторни изследвания. Препоръчваме да направите и изследвания, свързани с обмяната на въглехидратите (напр. тест за инсулинова резистентност, липиден профил), както и консултация с ендокринолог.

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Кошница
Scroll to Top