fsh-и-lh

FSH и LH – Фоликулостимулиращ и лутеинизиращ хормон

FSH и LH спадат към групата на гонадотропините, познати още като гонадотропни хормони. Те са пептидни хормони, които регулират функцията на яйчниците, при жената, и тази на тестисите, при мъжа. Тъкмо по тази причина, те са от важно значение, не само за нормалното развитие на половата система, но и за нормалното протичане на процесите на овулация и сперматогенеза.

Към тази група спадат не само фуликулостимулиращия хормон (FSH) и лутеинизиращия хормон (LH), но и човешки хорион-гонадотропин (hCG). Засега ще оставим настрана hCG, тъй като той има по-специфични функции и синтез, и ще се фокусираме върху първите два – FHS и LH, поради особената им важност в диагностиката и лечението на репродуктивните проблеми.

OvaBoost®

Подобрява качеството на яйцеклетката.

Синтез на фоликулостимулиращ хормон (FSH) и лутеинизиращ хормон (LH)

FSH и LH са част от ключовите регулаторни хормони, секретирани от предния дял на хипофизата. От своя страна, тяхното производство се регулира от друг хормон, наречен гонадотропин-освобождаващ хормон (GnRH), който се произвежда в хипоталамуса.

Гонадотропините се секретират чрез пулсиране – при пулсиращо освобождаване на GnRH. Обичайно, нискочестотните пулсове водят до освобождаване на FSH хормон, докато високочестотните – стимулират освобождаването на LH хормон.

 • При мъжете, честотата на пулсовото освобождаване на GnRH е почти еднаква във времето и не подлежи на изменения.
 • Обратно, при жените, пулсовете варират в отделните етапи от менструалния цикъл. Честотата е най-висока непосредствено преди настъпване на овулацията.

Макар да е само един-единствен хормон, GnRH играе особено важна роля както в женската, така и в мъжката репродуктивна система. Контролирайки секрецията на FSH и LH, GnRH контролира растежа на фоликулите, овулацията, поддържането на жълтото тяло при жената, и сперматогенезата при мъжа.

Макар и FSH, и LH да спадат към групата на гонадотропините, тяхното действие не е едно и също. Въпреки това, те се допълват един с друг, като по този начин успешно поддържат доброто репродуктивно здраве както на жената, така и на мъжа.

Фоликулостимулиращ хормон

Фоликулостимулиращият хормон (FSH) е отговорен за регулирането на нормалния растеж, сексуално развитие и репродуктивно здраве. Както стана ясно, той изпълнява важна роля както при мъжете, така и при жените.

 • Що се отнася до жените, производството на фоликулостимулиращ хормон – FSH, стимулира развитието на фоликулите в яйчниците и оттам, отделянето на естроген от гранулозните клетки. Най-високо е нивото на FSH преди настъпването на овулация.
 • Що се отнася до мъжете, фоликулостимулиращият хормон подпомага здравословното протичане на сперматогенезата. Благодарение на него, мъжките полови клетки зреят и се превръщат в сперматозоиди. За разлика от променливите нива на FSH при жените през отделните фази на менструалния цикъл, при мъжете те са относително постоянни.

Лутеинизиращ хормон

Подобно на фоликулостимулиращия хормон, и лутеинизиращият хормон (LH) присъства както в мъжкото, така и в женското тяло.

При жените ЛХ е ключовият хормон за предизвикване на овулацията и подготовката на матката за имплантиране на ембриона. Той подпомага секрецията на прогестерон, а при мъжете – на тестостерон.

При жените, в периода след настъпване на овулацията, остатъците от яйчниковите фоликули формират жълто тяло. Тази втора част от месечния цикъл е позната още като лутеална фаза. Тогава LH има важната роля да активира и поддържа активността на жълтото тяло, до настъпване на имплантацията.

Роля на фоликулостимулиращия и лутеинизиращия хормон

Действието на двата хормона – FSH и LH наистина играе роля както за женското, така и за мъжкото репродуктивно здраве. Въпреки това, при мъжете количествата, в които се синтезират двата хормона почти не се изменят, след отминаването на пубертета. Те се произвеждат в необходимите количества за правилното протичане на сперматогенезата.

Обратно, при жените, съотношението между FSH и LH е променливо през отделните фази на месечния цикъл.

Действие на FSH и LH при жената

Менструалният цикъл при жената се разделя на две основни фази – фоликуларна и лутеална фаза. Както подсказват и наименованията им, в първата фаза по-основно действие има фоликулостимулиращият хормон, а във втората – лутеинизиращият хормон. Двете фази са с приблизително еднаква продължителност, около 14 дни.

Фоликуларна фаза

Синтезът на гонадотропин-освобождаващия хормон (GnRH) в хипоталмуса, стимулира отделянето на FSH и LH. От своя страна, те подпомагат синтеза на естрогени и прогестерон в яйчниците. Фоликулостимулиращият хормон подпомага производството на естрадиол. С помощта на двата хормона, фоликулите започват своето развитие. 

В края на фоликуларната фаза, нивата на фоликулостимулиращ хормон и лутеинизиращ хормон се покачват. Малко след фактическото им покачване настъпва и най-фертилният период от месеца – овулацията.

Лутеална фаза

След отминаването на овулацията, настъпва лутеалната или пост-овулаторна фаза. Налице е разкъсан яйчников фоликул, който се превръща в т. нар. жълто тяло. Тук активно е действието на лутеинизиращ хормон – LH, който стимулира самото жълто тяло да произвежда както обилни количества прогестерон, така и известни количества естроген. Задачата на двата синтезирани хормона е да подготвят женското тяло за имплантиране на оплодената яйцеклетка.

С повишаването на нивата на прогестерон и естроген, нивата на FSH и LH намаляват. В случай, че яйцеклетката не е оплодена, настъпва менструация, а с нея се поставя началото и на следващия менструален цикъл.

Внимание!

Обърнете внимание, че с напредването на времето, жената се приближава към периода на менопауза. Към този момент, яйчниците функционират все по-слабо до момента, в който спират да поддържат репродуктивна дейност. В този период, нивата на FSH и LH отново се покачват.  

Действие на фоликулостимулиращ хормон и лутеинизиращ хормон при мъжа

FSH се свързва със Сертолиевите клетки при мъжа, като стимулира тяхната дейност. Те играят ключова роля в процеса по узряване на мъжките полови клетки и образуването на здрави сперматозоиди, годни за оплождането на яйцеклетката. От друга страна, LH стимулира Лайдиговите клетки на тестисите. В тях се секретират мъжките полови хормони, най-важният от които е тестостеронът.

При мъжете, нивата на фоликулостимулиращ хормон са относително постоянни и непроменливи след отминаването на пубертета. Той подпомага дейността на тестисите в производството на сперматозоиди.

Действието на FSH се подпомага от това на LH. Лутеинизиращият хормон стимулира производството на необходимите количества тестостерон, като така допълнително подпомага производството на сперматозоиди.

Изследване на FSH и LH

Изследването на фоликулостимулиращ хормон и лутеинизиращ хормон обичайно се назначава от специалист по репродуктивно здраве. То е необходимо, когато са налице някакви съмнения за репродуктивен проблем както при мъжа, така и при жената.

Най-често, съвместното изследване на FSH и LH се назначава в няколко случая.

Назначаване на изследване

 • Определяне на възможна причина за безплодие при мъжа или безплодие при жената
 • Установяване на женския яйчников резерв
 • Установяване на възможна причина за понижен брой сперматозоиди при мъжа
 • Установяване на възможна причина за нередовен месечен цикъл и нередовна овулация
 • Оценка на състоянието при жени, страдащи от Синдрома на поликистозните яйчници
 • Диагностициране на ранен пубертет при младите момичета под 9 години или момчета под 10 години, както и на закъснял пубертет
 • Оценка на дейността на хипофизната жлеза и хипоталмуса и установяване на евентуално нарушение – както при жените, така и при мъжете.

Назначаване на съпътстващи изследвания

В допълнение към изследването на FSH и LH, Вашият лекар би могъл да Ви насочи към изследване на:

По този начин, ще получите по-пълна представа за съотношението на хормоните в своето тяло и правилното им секретиране.

Провеждане на изследването на фоликулостимулиращ хормон и лутеинизиращ хормон

Провеждането на изследването на FSH и LH би могло да установи наличието на някакъв проблем и да Ви насочи към правилния начин за неговото лечение.

Подготовката за изследването не изисква по-специални грижи, но при жените в активна репродуктивна възраст е препоръчително то да се извърши в определен период от месечния цикъл. Повече информация, с оглед индивидуалния случай, ще можете да получите от своя лекар.

Обърнете внимание, че приемът на някои медикаменти, особено такива с хормонално действие, биха могли да окажат влияние върху резултатите от изследването на FSH и LH. Поради тази причина, е възможно да получите насоки за преустановяване на приема им за определен период преди насрочената дата за провеждане на изследването.

В заключение…

Надяваме се, че успяхме да Ви уверим във важната роля на фоликулостимулиращия и лутеинизиращия хормон! Бихме искали отново да напомним, че редовната профилактика и навременната консултация с репродуктивен специалист ще Ви помогнат за по-скорошното установяване на евентуален проблем.

Правилното диагностициране е крачка напред към справянето с трудностите в хода на опитите за зачеване! Ние сме насреща, ако имате нужда от съвет или консултация!

Референции:
Raju GA, Chavan R, Deenadayal M, et al. Luteinizing hormone and follicle stimulating hormone synergy: A review of role in controlled ovarian hyper-stimulation. J Hum Reprod Sci. 2013;6(4):227–234. doi:10.4103/0974-1208.126285

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Кошница
Scroll to Top