ин-витро-в-България

Ин витро в България – процедура, финансиране и особености

Методите за асистирана репродукция (АРТ) както в България, така и по света, все по-често се оказват тъкмо търсената и необходимата алтернатива на редица двойки, като начин да се сдобият със свое дете. Благодарение на тях, успяват да се превъзмогнат както и установени репродуктивни проблеми, така и случаи на неизяснен стерилитет. Можем единствено да сме щастливи, че живеем във време, в което медицината се развива с толкова бързи темпове и намира решения, немислими в близкото минало.

Темата на днешната статия е процедурата по ин витро оплождане в България и нейните особености. Ако се чудите – защо точно ин витро?, отговорът е много прост. Ин витро оплождането реализира най-голям процент на успеваемост при опити за преодоляване на репродуктивните проблеми както при мъжа, така и при жената. Процедурата се прилага както при по-нарушения на качеството на яйцеклетките и спермалните показатели, така и при по-сериозни състояния, като запушени маточни тръби, намален и изчерпан яйчников резерв, Ендометриоза и др.

История на АРТ процедурите в България

Ин витро оплождането, както и останалите АРТ методи, се утвърждават все по-успешно, благодарение на високия брой позитивни резултати, които медицинските специалисти постигат чрез тях. Едва преди година, през 2018 г., се навършиха 30-години от раждането на първото ин витро бебе в света и 20 години от първото ин витро бебе, родено в България. Истината е, че когато възможностите присъстват тук и сега, често сме склонни да забравяме, че по-рано не ги е имало и не можем да ги оценим.

Утвърждаването на АРТ процедурите в България и възможностите за тяхното държавно финансиране, не се случват отведнъж. Всичко това е процес, който има своите двигателни сили.

[fl_builder_insert_layout slug=“cta-продукти-жени-мъже“]

Ролята на Сдружение „Зачатие“

Тук е и най-правилното място, на което за пореден път да споменем ролята на Сдружение „Зачатие“. Създадено през 2004 г., то обединява група български жени, изразили доброволната си воля да защитават интересите на двойките с репродуктивни проблеми в страната, да им предоставят необходимата подкрепа и информация и да влизат в ролята на посредници в диалога с националните институции, когато такъв е необходим. От 2010 г., Сдружение „Зачатие“ е и пълноправен член на Fertility Europe. Това е европейската организация, която обединява всички пациентски организации на хората с репродуктивни проблеми в Европа.

Приносът на Сдружение „Зачатие“

Ето и кои са най-важните победи на Сдружението, извоювани с много търпение и воля:

В периода 2005-2008 г. – Частично финансиране на лечението на двойки с репродуктивни проблеми по програма на Националната здравно-осигурителна каса, „Програма за лечение на безплодието при жената“.

Благодарение на организиран мирен протест, през есента на 2006 г. Програмата продължава да е в сила и действието ѝ не е преустановено.

През месец април, 2009 г., е създаден държавният център „Фонд за асистирана репродукция“ (ЦАР). Това се случва след първоначално отхвърляне на проектозакон за създаване на държавен фонд за асистирана репродукция от Здравната комисия към Народното събрание в края на 2008 г. Пореден мълчалив протест успява да въздейства върху общественото мнение и да поднови преговорите с държавните институции. Днес, по Фонда са финансирани над 11 600 ин витро процедури.

FH PRO банер

От 18-ти декмври, 2009 г. влиза в сила поправка на Кодекса на труда, която утвърждава законова закрила на жените в напреднал етап на ин витро процедура, същата като при бременните жени. В допълнение, те имат право на допълнителен отпуск за ин витро лечение и закрила от уволнение през същия период.

От месец юни, 2010 г., след жалба от страна на Сдружението, текстът на Наредба №28 на Министерството на здравеопазването, е променен така, че отпада възрастовата граница за забрана на достъп до ин витро лечение при жени над 43-годишна възраст. В резултат, жените, навършили и над 43 години, имат свободно право на провеждане на ин витро процедура, но със собствено финансиране.

Възможност за финансиране от ЦАР

Прилагаме списък с възможностите за финансиране на ин витро или друга АРТ процедура в конкретни случаи на лечимо безплодие от Центъра за асистирана репродукция. Всички те са копирани от сайта на ЦАР, в който ще откриете още по-пълна, цялата информация, която Ви е необходима.

За да е възможно кандидатстване и одобрение на финансирането, трябва да са налице една или повече от следните индикации:

Тубарен стерилитет при жената

 • Двустранна липса на маточните тръби (оперативно отстранени);
 • Едностранна липса на маточните тръби, с контралатерална непроходимост или стеноза;
 • Двустранна непроходимост на маточните тръби, включително след стерилизация;
 • Едностранна непроходимост на маточните тръби с контралатерална стеноза;
 • Двустранна интерстициална или истмична стеноза;
 • Състояние след пластика на маточните тръби, най-малко 12 месеца след поставянето на която не настъпва вътрематочна бременност;
 • Установена лека форма на Ендометриоза, която обаче засяга маточните тръби;
 • Установена тежка форма на Ендометриоза (III-ти, IV-ти стадий).

Стерилитет, свързан с мъжки фактор

 • Азооспермия, в случаите, в които хистологичните резултати показват наличие на сперматогенеза;
 • Олигозооспермия, астенозооспермия или тератозооспермия, налагаща АРТ чрез ин витро процедура или ICSI, с поне два от следните параметри – обем на еякулата (<1,0 мл), концентрация на сперматозоидите (<20 млн./ мл), сперматозоиди с добра подвижност (< 40%, grade 1-2), сперматозоиди с добра морфология (<30% по СЗО или <15% по Крюгер), наличие на спермоантитела при мъжа и/или при жената.

Други състояния

 • Стерилитет при жената, свързан с липса на овулация поради ЛУФ Синдром;
 • Неизяснен стерилитет;
 • Доказано моногенно генетично заболяване или доказана балансирана хромозомна мутация при поне един от двамата партньори;
 • Доказано онкологично заболяване при жената.

Финансиране от Центъра за асистирана репродукция

Центърът за асистирана репродукция (ЦАР) финансира следните АРТ процедури:

 • Контролирана яйчникова хиперстимулация с: аналози на гонадолиберина, гонадотропни хормони, стероиди и/или хорионгонадотропин;
 • Контролирана стимулация – документирани ехографски прегледи, хормонални изследвания ин витро и други АРТ методи, пункция на фоликули под ехографски контрол, ICSI, класическо ин витро оплождане, ембриотрансфер, криоконсервация на предимплантационни ембриони и яйцеклетки, трансфер на размразени ембриони, АРТ на спонтанен цикъл, лекарствени продукти, финансирани със средства от центъра, включени в Позитивния лекарствен списък.

Не подлежат на финансиране от ЦАР:

 • Първоначални изследвания преди поставяне на диагноза и установяване на необходимост от ин витро или друга АРТ процедура;
 • Индукция на овулацията или контролирана яйчникова хипер стимулация с Кломифен цитрат и др.
 • Инсеминация от партньора или друг дарител;
 • Ембриоредукция (съкращаване на броя на ембрионите в маточната кухина при многоплодна бременност);
 • Предимпландационна генетична диагностика и скрийнинг (PGD, PGS);
 • Ин витро матурация (извличане на яйцеклетките в незрял стадий на развитие и отвеждане до зрялост в лабораторни условия);
 • Дарение на яйцеклетки;
 • Дарение на ембриони;
 • Трансфер на гамети във фалопиевите тръби (GIFT);
 • Трансфер на зиготи във фалопиевите тръби (ZIFT);
 • Тестикуларна и/или епидидимална биопсия (TeSE, PESA, MESA);
 • Вече започнали ин витро процедури;
 • Не се възстановяват и финансови средства за вече направени, но неуспешни ин витро процедури.

Кандидатстване за финансиране от ЦАР

Както вече стана ясно, всяка жена, ненавършила 43 години, която има българско гражданство или е със статут на постоянно пребиваващ в Република България, и отговаря на изискванията, според индикациите на Центъра за асистирана репродукция, има право да кандидатства за финансово подпомагане от ЦАР.

Първото необходимо условие, преди подготвянето на документите, е изборът на лечебно заведение по асистирана репродукция, което има подписан договор за съвместна работа с Центъра. Списък с контакти на всички репродуктивни центрове в страната ще откриете тук.

Медицинската документация, удостоверяваща Вашето състояние, се подготвя от самото лечебно заведение, което има сключен договор с Центъра. Останалите документи се подготвят от Вас. Всички образци биха могли да бъдат изтеглени от сайта на ЦАР. След подаване на документите, те получават входящ номер. Имайте предвид, че разглеждането и одобрението на следващ етап, стават по реда на приемане на документите!

Разглеждане на документите и резултати

Разглеждането на документите и вземането на решение за получаване на финансиране се осъществява от Комисията към ЦАР, която провежда заседания не по-малко от веднъж месечно. Обичайно, в графика на Комисията се включват всички заявления, подадени след датата, на която се е състояло предходното ѝ заседание.

В резултат от заседанията на Комисията и взетото решение, Директорът на Центъра за асистирана репродукция издава Заповед за организационни и финансово подпомагане на заявителката. В нея се посочва размерът на отпуснатата парична сума, както и избраното от нея лечебно заведение. Начинът за получаване на Заповедта след издаването ѝ е предварително упоменат и заявен от заявителката, при подаването на документите за кандидатстване.

Обърнете внимание, че срокът за стартиране на процедурата в избраното от Вас лечебно заведение е една година след издаване на Заповедта от Директора на ЦАР!

Получаване на финансиране

Полученото след одобрение от Комисията на Центъра финансиране, се извършва от ЦАР по банков път, като посочената сума се внася директно в банковата сметка на избраното лечебно заведение.

Сумата се отпуска на два етапа:

 • Първи етап: авансово плащане. То е в размер 40% от максимално одобрената със Заповедта сума. Извършва се след започване на хормонална стимулация на жената.
 • Втори етап: отложено плащане. То е в размер на реализираните от лечебното заведение разходи над размера на авансовото плащане, но без да надвишава максимално одобрената със Заповедта сума. Извършва се след приключване на дейностите по АРТ процедурата.

Хубавата новина е, че от 2018 г. насам, Центърът за асистирана репродукция финансира до 4 ин витро процедури на свежи ембриони при всяка двойка, както и до 4 трансфера на размразени ембриони!

От сърце Ви желаем успех! Не забравяйте, че можете да разчитате за допълнителна информация както на нас, така и на усмихнатите момичета от Сдружение „Зачатие“!

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Кошница
Scroll to Top