изчерпан-яйчников-резервизчерпан-яйчников-резерв

Изчерпан яйчников резерв и забременяване

Яйчниковият резерв е понятие, което в голяма степен дава яснота какви са шансовете за забременяване на всяка жена към един конкретен момент. Изследването за оценка на яйчниковия резерв показва какъв е броят на яйцеклетките в женското тяло. Анализ на резултатите от страна на специалист по репродуктивно здраве би могъл да установи намаляване на броя на яйцеклетките, както и частично или напълно изчерпан яйчников резерв.

Какво е изчерпан яйчников резерв?

За разлика от мъжките сперматозоиди, които не са с изначално определен брой, намаляващ с годините, женските полови клетки са ограничени. Всъщност, те започват да се формират още преди раждането на всяко момиче. Настъпването на бременност обаче става възможно едва след достигане на полова зрялост. В началото на пубертета, в тялото на момичето има около 400 000 яйцеклетки. Малко по малко, техният брой започва да намалява. Този процес е напълно естествен и не се случва само по време на овулация. Само единици от всички тези яйцеклетки биват оплодени.

Сам по себе си, яйчниковият резерв не е заболяване, а само състояние, даващо повече информация за фертилните способности на жената. С напредването на възрастта на жената, неминуемо се достига до момент, в който е налице изчерпан яйчников резерв.

FH PRO банер

Кога е налице изчерпан яйчников резерв?

Изчерпан яйчников резерв е налице тогава, когато броят на яйцеклетките в женското тяло достигне до нула. Тъй като той не се възстановява, това обяснява трудностите, които възникват в хода на опити за зачеване в по-напреднала репродуктивна възраст. Обърнете внимание, че с възрастта не само яйчниковият резерв на жената намалява, но и качеството на яйцеклетките търпи изменения. Това е и причината често в резултат от настъпване на бременност след 35-тата годишнина на жената, да са налице хромозомни аномалии.

Обикновено, установяването на изчерпан яйчников резерв се случва с настъпването на менопауза. Въпреки това, понякога това правило има своите изключения. По-ранното изчерпване на броя на яйцеклетките в женското тяло е познато още като преждевременно изчерпан яйчников резерв. Повече информация за особеностите на това състояние ще откриете по-долу.

Намален яйчников резерв

Постепенното изчерпване на яйчниковия резерв се случва най-активно след 35-тата годишнина на жената. През този следващ период, процесите, които естествено протичат в женското тяло, не се нарушават по осезаем начин. Единствената разлика е, че намаляването на яйцеклетките в организма се случва значително по-бързо, в сравнение с по-ранната активна репродуктивна възраст. 

  • Частично изчерпан или намален яйчников резерв е налице тогава, когато яйцеклетките вече са започнали да намаляват. Състоянието би могло да се превърне в повод за притеснение, ако Вашият лекар установи, че броят на яйцеклетките в тялото е твърде малък и това застрашава успеха на шансовете Ви за забременяване, както и в случаите, в които се установи преждевременно изчерпан яйчников резерв.
  • Напълно изчерпан яйчников резерв е налице тогава, когато в женското тяло няма повече яйцеклетки или, с други думи, когато техният брой достигне до нула.

До скоро, изчерпването на яйчниковия резерв се наблюдаваше най-често сред жени средно на 50-52 години. То се свързва тъкмо с настъпването на менопаузата и приключването на менструалния цикъл. В последните години, медицинските специалисти отчитат промяна в тази тенденция. Все по-често, намаляване на яйчниковия резерв се установява между 40 и 45 години. В случай, че Вашият лекар установи намалена функция на яйчниците по-рано, то вероятно това е белег за преждевременно изчерпване на яйчниковия резерв.

Причини за намален и преждевременно изчерпан яйчников резерв

Както вече споменахме, намаляването на броя на яйцеклетките в женското тяло обикновено се случва плавно и напълно естествено. Основната причина за установяването на намален, частично или напълно изчерпан яйчников резерв, е невъзможността за възстановяване на загиналите неоплодени яйцеклетки. Макар учените в продължение на дълги години да провеждат изследвания в областта, до момента не е открит начин за обратимост на процеса.

Напредналата репродуктивна възраст е онзи фактор, който оказва най-голямо влияние върху броя на половите клетки в женското тяло. Най-високи са шансовете за зачеване до 30 години, тъй като след това броят на яйцеклетките започва да намалява все по-бързо. Периодът след 35 години обикновено се свързва с повече усложнения и евентуални разочарования. Въпреки това, методите за асистирана репродукция все по-често предоставят алтернативно решение за успешно възникване на бременност, макар и в условията на намален и изчерпан яйчников резерв.

Банер ОБ

Симптоми за изчерпан яйчников резерв

Изчерпаният яйчников резерв обикновено настъпва безсимптомно – особено когато се случи преждевременно, в по-ранна възраст. В тези случаи, състоянието на яйчниците би могло да се оцени най-адекватно от медицински специалист, след консултация и назначаване на необходимите изследвания. Възможно е да подозирате, че е налице някакъв проблем, в случай, че правите активни опити за зачеване. Това обаче не е задължително. Преждевременно намаленият яйчников резерв би могъл да се установи и без да са налице някакви оплаквания от ваша страна.

Някои жени наблюдават промяна в менструалния си цикъл. Цикълът може да се скъси значително, спрямо обичайното. Възможно е и менструацията да стане по-оскъдна.

В случай, че е налице изчерпан яйчников резерв след 50-годишна възраст, обикновено той се свързва с настъпването на менопауза. В тези случаи, състоянието би могло да бъде съпътствано от типичните за менопаузата симптоми – поява на горещи вълни, среднощно изпотяване, тревожност и др.   

Жени, податливи към преждевременно изчерпан яйчников резерв

Не би било правилно да откроим определени групи жени, при които вероятността от установяване на преждевременно изчерпан яйчников резерв е по-голяма, в сравнение с други. Въпреки това, има някои състояния, които предизвикват известна предразположеност към по-ранно влошаване във функцията на яйчниците.

Такива са:

  • Хашимото
  • Съпътстващи туморни заболявания
  • Генетична обремененост
  • Прекомерен стрес
  • Понякога – и тютюнопушене и драстични диети.

В случай, че страдате от някое от тези състояния, Ви съветваме редовно да се консултирате със своя лекар и да се грижите с повишено внимание за своето репродуктивно здраве. По този начин, в случай, че бъде установен някакъв проблем, ще можете по-лесно да пристъпите към подходящо решение.

Изследване за оценка на яйчниковия резерв

Важно е отново да уточним, че изследването на яйчниковия резерв би могло да се извърши във всеки един момент, докато жената се намира в активна репродуктивна възраст. Резултатите от такъв тип изследване обаче никога не съвпадат, тъй като както вече стана ясно, броят на яйцеклетките в женското тяло постепенно намалява.

Изследването, което би могло да установи намален яйчников резерв или изчерпан яйчников резерв, за съжаление не е част от редовната профилактика при гинекологичен преглед. Затова и често към изследвания се пристъпва по препоръка на специалист по репродуктивно здраве.

Възможни причини за прибягване до изследване на яйчниковия резерв са проявата на някои симптоми (най-често, на менопауза) или по-продължителни неуспешни, макар и активни опити за зачеване.

Хормонални изследвания

Изследванията за оценка на яйчниковия резерв включват проследяване на нивата на следните хормони в женското тяло:

Ултразвуково изследване

В допълнение към проследяването на хормоните, посредством ултразвуково изследване, репродуктивният специалист би могъл да определи броя на антралните фоликули. Обичайно, техният брой е между 15 и 30. Самото изследване се провежда подобно на обичаен гинекологичен преглед. Резултатите от него допълват информацията, получена чрез изследването на стойностите на най-релевантните женски хормони.  

Чрез ултразвуков преглед, се проследява и обемът на яйчниците, който сборно за двата яйчника е средно 10 мл. Той също има значение за начина, по който функционират яйчниците, и за качеството на яйцеклетките.

Яйчников резерв – стойности

На долните редове ще откриете информация за обичайните стойности и нива, свързани с намален или изчерпан яйчников резерв. Запомнете, че е важно резултатите от проведеното хормонално изследване да се тълкуват от специалист по репродуктивно здраве, тъй като по този начин със сигурност ще бъдат взети предвид всички свързани фактори.

Фоликулостимулиращ хормон

Обикновено, фоликулостимулиращият хормон се изследва на втория или третия ден от месечния цикъл на жената. Неговата задача всеки месец е да подпомага развитието на фоликулите, в които узрява яйцеклетка. Колкото повече напредва възрастта на жената, толкова по-голямо количество фоликулостимулиращ хормон е необходим за развитието на фоликулите.

Тъкмо поради тази причина, установени резултати за повишени нива на фоликулостимулиращ хормон в кръвта (над 10 mIU/ml), са знак за намален или преждевременно изчерпан яйчников резерв. Обърнете внимание, че дори стойностите на фоликулостимулиращия хормон да са ниски, е важно те да се тълкуват успоредно с нивата на лутеинизиращ хормон и естрадиол, за да се уверите, че шансовете Ви за забременяване са добри. Стойностите на фоликулостимулиращия хормон биха могли да се различават, измерени в различните месеци.

Лутеинизиращ хормон

Лутеинизиращият хормон обикновено се изследва в същия момент от менстуалния цикъл, в който и фоликулостимулиращият хормон. това се случва в началото на цикъла, на втория или третия ден. Той играе важна роля за финалното узряване на фоликулите и тяхното спукване, след което настъпват най-фертилните дни от цикъла – овулацията.

Естрадиол

Естрадиолът се отделя от самите фоликули по време на тяхното съзряване. С наближаването на овулация, нивата на естрадиол в кръвта се повишават, за сметка на количеството произведен фоликулостимулиращ хормон. Естрадиолът също се изследва в началото на месечния цикъл. ако се установи преждевременно покачване на неговите стойности (преди непосредственото достигане до овулация), има опасност и от преждевременно пониважаване в нивата на FSH.

Тъкмо поради съществуването на тази взаимовръзка между двата хормона, е изключително важно резултатите от изследването им да се анализират успоредно. Възможно е преждевременно повишените стойности на естрадиол да породят необходимост от повторно изследване на фоликулостимулиращия хормон.

Антимюлеров хормон

Антимюлеровият хормон се произвежда от гранулозните клетки на фоликулите, развиващи се в яйчниците на жената. Той би могъл да се изследва във всеки един момент от менструалния цикъл, тъй като не си взаимодейства с останалите хормони, важни за репродуктивното здраве. Въпреки това, стойностите му не са константни през целия живот на жената. Напротив, нивата на Антимюлеров хормон постепенно започват да намаляват след 24-25 години. Това понижаване се свързва и с намаляването на качеството и количеството на яйцеклетките в женското тяло.

Измененията в стойностите на Антимюлеров хормон предшестват промените в нивата на фоликулостимулиращия хормон. Затова и той се смята за най-ранен индикатор за установяване на намален или преждевременно изчерпан яйчников резерв. За понижен брой яйцеклектки говорят стойности под 0.7ng/ml.

Инхибин Б

Така, както и Антимюлеровият хормон, Инхибин Б се произвежда от гранулозните клетки на яйчниковите фоликули. Неговите нива през отделните фази на месечния цикъл обаче са променливи. Негова задача е контролираното отделяне на фоликулостимулиращ хормон от хипофизната жлеза. Затова и обичайно, стойностите му са най-високи по време на фоликуларната фаза. Важно е той да се разглежда успоредно с установените нива на Антимюлеров хормон. Когато стойностите му са понижени, това е знак за намален или изчерпан яйчников резерв. Най-често, това включва и срокошно настъпване на менопауза.

Лечение на изчерпан яйчников резерв

Както вече стана ясно, намаляването на броя на яйцеклетките в женското тяло е необратим процес. Тъкмо поради тази причина, не е правилно да говорим точно за лечение на изчерпан яйчников резерв. По-скоро, това са по-скоро начини за въздействие върху качеството на останалите, макар и по-малко на брой яйцеклетки. Това твърдение е в сила в случаите, в които е налице намален или преждревременно изчерпан яйчников резерв, но не напълно.

Въздействието върху качеството на оставащите яйцеклетки се извършва единствено и изключително под наблюдението на репродуктивен специалист. Всеки случай е строго индивидуален, така че е много важно да се прецени точно какво хормонално въздействие е необходимо и в каква степен.

Изчерпан яйчников резерв и забременяване

В случаите на преждевременно или напълно изчерпан яйчников резерв, за съжаление, забременяване по естествен път рядко се случва. на помощ тук се отзовават методите за асистирана репродукция. По-конкретно, в тези случаи говорим за процедура по ин витро оплождане.

Процедура по ин витро оплождане

При преждевременно изчерпан яйчников резерв, не винаги прогнозите са успеваемост на процедурата са обещаващи. Въпреки това, редица проучвания доказват, че след необходима стимулация на яйчниците и въздействие върху качеството на яйцеклетките, се достига до успешен резултат.

При пациентки с напълно изчерпан яйчников резерв, съществува възможност и за инвитро процедура с донорски яйцеклетки. Въпреки че такова решение се взима трудно, със сигурност то е добра и високо ефективна алтернатива, когато стимулацията не е достатъчна или няма достатъчен брой яйцеклетки, върху които да се извърши. Повече информация за процедурата по ин витро оплождане с донорски яйцеклетки ще откриете във втората част на статията ни, посветена на методите за асистирана репродукция.

Алтернативни начини за забременяване

Една от най-често изтъкваните практики от страна на репродуктивните специалисти, е прибягването до замразяване на яйцеклетки в по-ранна репродуктивна възраст, преди навършването на 30 години. Това е възможност за превенция при момичета, най-често:

  • Страдащи от автоимунни заболявания
  • Страдащи от онкологични заболявания (при предстояща химо- или лъчетерапия)
  • С генетична обремененост от преждевременно изчерпан яйчников резерв (преждевременно настъпване на менопауза).

Замразяването на яйцеклетките ги запазва точно толкова млади, колкото са те към момента на изваждането им от женското тяло. На по-късен етап, този метод се превръща в алтернатива на евентуална процедура, включваща използването на донорски яйцеклетки.

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Кошница
Scroll to Top