Тератозооспермия (teratozoospermia) - лоша морфология

Що е то – тератозооспермия?

Тератозооспермия (тератоспермия) е една от най-честите причини за безплодие от страната на мъжа. Тератозооспермията се установява с извършването на спермограма, която, в съчетание с други изследвания, дава насоки за тежестта на отклонението и най-подходящите терапевтични подходи.

Какво е тератозооспермия?

Тератозооспермията (от гръцки terato – чудовище, zoo – живо същество, и spermia – отнасящо се към семенната течност) е позната още като тератоспермия. Представлява състояние, при което морфологията на сперматозоидите при мъжа е нарушена по един или друг начин така, че твърде голям брой от сперматозоидите са с неправилна форма и структураВ популярния говор чести се използва терминът „лоша морфология“.

Тератозооспермията се среща както в по-лека, така и в по-тежка форма. В най-лошия случай би могла да доведе до сериозни аномалии и мъжко безплодие. В зависимост от степента, в която е диагностицирана тератозооспермията, зачеването по естествен път може да бъде затруднено по-малко или повече. 

FertilAid® за мъже

Повлиява всички спермални показатели.
*Опаковка 90 капсули, едномесечен курс

Спермалният параметър, който се изследва, за да се констатира наличието на тератозооспермия, е морфологията на сперматозоидите. Неблагоприятните изменения, които настъпват във формата на сперматозоидите, влияят върху оплодителната им способност.  Често, ги правят неспособни да се придвижат в правилната посока и това затруднява достигането им до яйцеклетката. Дори в случаите, в които някои от сперматозоидите успешно достигнат до яйцеклетката, поне един от тях трябва да проникне през обвивката ѝ, за да е налице оплождане, а нарушената морфология би могла да попречи на който и да е от тях да осъществи своята задача. 

Световната здравна организация (СЗО) предлага насоки, съгласно които да се оценяват спермалните параметри. Те целят да помогнат за установяването на количеството нормални, здрави сперматозоиди. В случаите, в които съответният спермален параметър е под референтната норма, се установява наличието на проблем и се предприемат мерки за решаването му.

 • Допреди няколко години, СЗО приемаше, че мъж, при когото 14% от сперматозоидите са с нормална форма, трябва да бъде диагностициран с тератозооспермия.
 • През 2010 г. Организацията измени своята референтна рамка. В момента мъже, при които по-малко от 5% от сперматозоидите са здрави, с подходяща форма, се диагностицират със състоянието тератозооспермия. Това означава, че 96% или повече от общото количество на сперматозоидите трябва да са с нарушена морфология.

Причини за появата на тератозооспермия

В по-голямата част от случаите, факторите, които причиняват тератозооспермия, остават неясни. Смята се, че нарушенията в морфологията на сперматозоидите се образуват в последната стъпка от сперматогенезата.

Сперматогенезата – това е процесът по формиране на мъжките полови клетки, който се случва в семенните каналчета на тестисите. Той започва с образуването на първични сперматоцити , които след делене се превръщат в сперматиди. Едва след узряването си образуват подвижни сперматозоиди, които биха могли да оплодят женската яйцеклетка.

Имайте предвид, че химио- и лъчетерапията имат негативно влияние върху производството на сперматозоиди и подобни процедури, особено когато са по-продължителни, биха могли да доведат до тератозооспермия! Тъкмо поради тази причина, мъже, подложени на такъв тип лечение, винаги биват насърчавани да замразят проба от семенната си течност в случаите, в които планират да имат дете веднъж след като са преодоляли болестта.

По същия начин, някои лекарства, които влияят на нивата на тестостерон в мъжкия организъм, на фоликулостимулиращия хормон (FSH) и гонадотропин-освобождаващия хормон (GnRH), могат да противодействат на процеса по образуване на мъжки полови клетки и тяхното узряване. Тези хормони са отговорни за производството на мъжки полови хормони и насърчават производството на здрави и жизнени сперматозоиди. Затова и когато са в недостатъчно количество, това ги могло да доведе и до тератозооспермия.

FH PRO за мъже

Формула от клиничен клас. Подготовка на мъжа за максимален успех при АРТ.
*Опаковка 180 капсули, едномесечен курс

Други възможни причини

 • Урогенитални инфекции
 • Заболяване на тестисите или предходна травма
 • Варикоцеле
 • Менингит
 • Захарен диабет
 • Прекомерен прием на алкохол и наркотични вещества
 • В някои случаи – висока температура и твърде високи нива на стрес
  Имайте предвид, че състоянието на тератозооспермия е обратимо. Това твърдение е валидно особено когато състоянието е причинено от висока температура или много високи нива на стрес.

Няколко месеца след установяването на проблема и предприемането на стъпки към решаването му, можете да направите повторни изследвания.

Свързани заболявания

Ако отново са налице силно изразени нарушения в морфологията на сперматозоидите, е възможно те да са причинени от свързани заболявания, като:

Астенозооспермия – Състояние, което се свързва с наличието на малък брой здрави подвижни сперматозоиди, а в голямата си част те отново са с увредена морфология. Ако опашката на сперматозоида е неправилно оформена, например, подобно на спирала, например, това пречи на нормалното му придвижване и го оставя почти или напълно неподвижен.

Олигоастенозооспермия – Състояние, което може да доведе до мъжки стерилитет в зависимост от три спермални параметъра. Това са: ниската концентрация на сперматозоидите или твърде малък обем на еякулата, слаба или пълна неподвижност на сперматозоидите, влошена морфология на мъжките полови клетки. В повечето случаи, състоянието на олигоастенозооспермия е причинено от морфологично изменение, предавано по генетичен път, или вследствие от хормонален дисбаланс. И двата фактора са тясно свързани с процеса на сперматогенеза. Затова и лесно биха могли да повлияят негативно на основните и най-важни спермални параметри.

Варикоцеле – Прекомерно разширение на вените, обвиващи мъжките тестиси. То пречи на нормалния, здравословен кръвен поток в урогениталната област, а оттам – води и до намалена подвижност на сперматозоидите.

Тератозооспермията би могла да е и генетично заболяване

Научете повече за свързаните с тератозооспермията отклонения в спермограмата тук.

Поставяне на диагнозата тератозооспермия

Поставянето на диагнозата тератозооспермия би могло да стане едва след консултация със специалист по асистирани репродуктивни технологии. Необходимо е назначаване и провеждане на спермограма и извършване на оценка на резултатите от направеният спермален анализ. Самото състояние на тератозооспермия не се характеризира с някакви разпознаваеми симптоми. Поради тази причина може да се установи едва след продължителен неуспех в опитите за зачеване и вземане на проба от семенната течност за анализ.

Кои сперматозоиди са „здрави“?

Здравите сперматозоиди, които се характеризират с нормална морфология, имат овална главичка, ясно дефинирана шийка и тънка и дълга опашка, отговорна за придвижването им към яйцеклетката и подпомагаща по-лесното ѝ оплождане. Всеки сперматозоид е с дължина 0,05 мм. В един мл семенна течност има между 66 и 100 милиона сперматозоиди. При еякулация се освобождават средно около 300 милиона.

Критерии на Световната здравна организация

Съгласно стриктните критерии на Световната здравна организация за оценка на морфологията на мъжките полови клетки, всяка част на сперматозоида се разглежда, както следва:

 • Главичката трябва да е ясно очертана, с овална форма. Двете части, от които се състои, трябва да са напълно различими – акрозома и ядро. Акрозомата представлява торбичка с ензими, разположена на самия връх на главичката. Те подпомагат проникването на сперматозоида през външната обвивка на яйцеклетката. Акрозомата трябва лесно да се откроява на фона на останата част на главичката. В нея трябва да са разположени не много големи вакуоли, които да заемат не повече от 20% от общата площ на главичката. Зад акрозомата е разположено клетъчното ядро. То съдържа генетичен материал, събран в 23 на брой хромозоми.
 • Шийката на сперматозоида трябва да е около 1,5 пъти по-издължена от главичката на сперматозоида и да е с пропорционална дебелина. Тя съединява главичката и опашката. Гъвкава е и позволява по-лесното придвижване на сперматозоида чрез движения на главата в посока наляво и надясно. Оста на средната ѝ част трябва да съвпада с главната ос на главичката.
 • Опашката на сперматозоида трябва да има еднакъв диаметър по цялата си дължина, като е значително по-тънка и фина, в сравнение с шийката и главата. Тя би могла да е съвсем леко завита, но не бива да е огъната, твърде извита или пречупена.

Критериите на Крюгер

Както вече беше изяснено според критериите на Световната здравна организация, тератозооспермия би могла да се диагностицира при наличие на едва 4% или по-малко сперматозоиди с нормална морфолофия. Освен тях обаче, съществуват и други критерии за оценка. Такива са критериите на Крюгер. Той твърди, че състоянието може да се диагностицира и при по-малко от 15% мъжки полови клетки със здравословна структура. Поради по-голямата си прецизмост те са и най-често използваните в областта на репродуктивната медицина.

Анализът на морфологията по стриктните критерии на Крюгер влиза в състава на т. нар. разширена спермограма.

Независимо коя от двете системи за оценка се използва при разчитане на резултатите от спермограмата, за да се определи, че един мъж страда от тератозооспермия, има едно общовалидно правило. Трябва да е налице голям процент сперматозоиди с нарушена морфология – 96%, от гледна точка на Световната здравна организация, и 85%, по скалата на Крюгер.

Индекс на тератозооспермия (TZI)

Използвайки пробата със семенна течност, взета от мъжа за направата на спермограма, се извършва Папаниколау натривка. По този начин става възможно наблюдението на сперматозоидите и определянето на това с какъв вид аномалия се свързват те.

Индексът на тератозооспермия се изчислява по следната формула:

Индекс на тератозооспермия = (c + p + q) / x,

където:

 • с “c” са отбелязани малформациите на главичката,
 • с “p” – малформациите на шийката,
 • с “q” – малформациите на опашката, а
 • “x” представлява общият брой сперматозоиди с нарушена морфология.
Възможните стойности на индекса на тератозооспермия варират между 1 и 3, като:
 • “1” се отнася до аномалии в една от трите части на сперматозоида – съответно, главичката, шийката или опашката. Следователно, всеки от засегнатите сперматозоиди има по един дефект.
 • “3” се отнася до малформации и в трите части на структурата му. Следователно, всеки от засегнатите сперматозоиди има по три дефекта.

Индексът на деформация на сперматозоидите (SDI) се изчислява по същата формула като индекса на тератозооспермия. Единствената разлика е, че в този случай “x” представлява общият брой на сперматозоидите изобщо, независимо каква е тяхната морфология – правилна или нарушена.

Имам лоша морфология по Крюгер. Какво означава това?

Морфологията по Крюгер е по-прецизно изследване на формата и структурата на сперматозидите, с цел по-точна преценка на оплодителната способност на мъжа. Това изследване влиза в състава на т. нар. разширена спермограма. „Лоша морфология по Крюгер“ би означавало, че процентът сперматозоиди с нормална морфология е под 15% и е налице относително намалена оплодителна способност (в зависимост от степента). Такъв резултат не изключва напълно нормални стойности на „обикновената“ спермограма.

Степени на тератозооспермия

При оценката на резултатите от спермограмата по отношение на морфологията на сперматозоидите се вземат предвид единствено тези с идеална структура, които положително могат да се определят като „здрави“. Всички мъжки полови клетки, които имат някакъв дефект, не участват във финалната калкулация. В тези случаи няма значение дали дефектът е в главичката, шийката или опашката.

Както вече беше изяснено, в своя публикация от 2010 г., Световната здравна организация определя 4% като референтна стойност, под която е налице тератозооспермия. Тази референтна стойност обаче е изключително ниска и поради тази причина медицинските специалисти използват критериите на Крюгер. Съгласно тях, минималната референтна стойност е 15% здрави, нормални сперматозоиди. Разбира се, не при всички мъже, страдащи от тератозооспермия, процентът е един и същ. Затова и се различават три степени на тератозооспермия.

Съществуват 3 степени на тератозооспермия (по Крюгер)

 • Лека степен на тератозооспермия – Броят на нормалните сперматозоиди е между 14% и 10%.
 • Средна (Умерена) степен на тератозооспермия – Броят на нормалните сперматозоиди е между 9% и 5%.
 • Тежка степен на тератозооспермия – Броят на нормалните сперматозоиди е по-малък от 5%.

Лека степен на тератозооспермия

Броят на нормалните сперматозоиди при мъже, диагностицирани с лека степен на тератозооспермия, е между 14% и 10%. Всички останали мъжки полови клетки са с нарушена – по един или друг начин, морфология.

Въпреки ниският брой здрави сперматозоиди, състоянието на пациенти от този тип не е необратимо! Съществуват много хранителни добавки, които подпомагат качественото узряване на мъжките полови клетки. По този начин те подобряват спермалната морфология. В допълнение, благодарение на развитието на асистираните репродуктивни технологии, мъжете, диагностицирани с тератозооспермия, могат да доведат опитите за зачеване до успех с малко помощ и експертна намеса.

Имайте предвид, че макар морфологията на сперматозоидите да е важна, спермалните параметри, като концентрация и подвижност са значително по-важни в опитите за зачеване!

Средна (Умерена) степен на тератозооспермия

Броят на нормалните, здрави сперматозоиди при мъже, страдащи от средна форма на тератозооспермия, е между 9% и 5%. При останалите мъжки полови клетки са налице малформации в главичката, шийката, опашката или в повече от една област едновременно.

За съжаление, мъжете, диагностицирани с такова състояние, често трябва да прибегнат до методите за асистирана репродукция (АРТ), за да бъде оплодена успешно яйцеклетката. Най-често използваният метод в такива случаи е ин витро оплождането. Разбира се, никой специалист не твърди, че то е универсално решение, подходящо за всяка двойка, а напротив. Когато е възможно, се изследват и други фактори, за да се определи типа лечение, което в най-голяма степен дава обещание за успешно достигане до бременност.

Тежка степен на тератозооспермия

При мъже с тежка форма на тератозооспермия, направената спермограма показва изключително висок брой на сперматозоиди с неправилна морфология. Съгласно критериите на Крюгер, тяхната стойност достига до над 95%. Това състояние значително затруднява достигането на сперматозоидите до яйцеклетката, както и проникването през нейната обвивка. А, както знаем, то е необходимо, за да бъде успешно евентуалното оплождане и свързването на ядрата помежду им.

Въпреки това, дори и в тези случаи е възможно двойката да създаде деца, макар и чрез изкуствено подпомагане, а не напълно по естествен път. Решението отново се крие в асистираните репродуктивни технологии. За двойка, в която мъжът е диагностициран с тежка форма на тератозооспермия, най-подходящите алтернативи са Интрацитоплазмено инжектиране на единични сперматозоиди (ICSI) и Интрацитоплазмено инжектиране на морфологично селектирани сперматозоиди (IMSI). Чрез тях се подбират най-здравите и жизнени сперматозоиди, с отлични параметри и морфология.

Тератозооспермия и бременност

Шансовете за забременяване по естествен път в двойка, в която мъжът страда от тератозооспермия, са относително ниски. Когато броят на сперматозоиди с нормална морфология е особено нисък – те почти не съществуват. Това обаче не бива да ви плаши, тъй като асистираните репродуктивни технологии (АРТ) са насреща, за да Ви предложат най-подходящото, с оглед всеки индивидуален случай, решение.

Имайте предвид, че освен спермалните показатели при мъжа, от значение е и възрастта, и репродуктивното здраве на жената в една двойка. В зависимост от това колко сериозен е проблемът, назначената технология би могла да бъде различна.

Когато говорим за тератозооспермия и тя е диагностицирана от медицински специалист, нека разгледаме и кои са възможностите, които биха могли да доведат до успешно зачеване и щастлива бременност.

Лечение на тератозооспермия 

За да е подходящо едно лечение за справяне с тератозооспермия, то трябва да подпомага узряването на мъжките полови клетки в последния етап на сперматогенезата. Лечението на тератозооспермия трябва да бъде комплексно и, по своето същество, да противодейства на факторите, които за довели до увреждането на морфологията на сперматозоидите.

Тератозооспермията би могла да е генетична. В тези случаи е много трудно да бъде излекувана.

Лечение на тератозооспермия с антиоксиданти

Оксидативният стрес изпъква като основен механизъм за увреда на сперматозоидите. Съществува пряка връзка между тератозооспермия и оксидативен баланс в тестите и семенната течност. Освен това, неотдавна се установи, че варикоцелете (разширени вени на тестиса) също уврежда сперматозоидите именно посредством повишаване на оксидативния стрес.

За лечение на тератозооспермия уролозите препоръчват прием на антиоксиданти, като L-карнитин, които подобряват спермалните параметри. Тежката форма на тератозооспермия е много трудно да бъде обратима. Въпреки това, трудностите за забременяване, които създава, могат да бъдат превъзмогнати чрез назначаване на най-подходящия метод за асистирана репродукция.

Специалистите често съветват мъже, страдащи от тератозооспермия, да приемат и Витамин E, най-вече заради антиоксидантните му свойства. Той може да се използва и като по-натурално допълнение към химио- и лъчетерапия.

Всички изброени антиоксиданти можете да си набавяте и чрез качествени хранителни добавки, които бихте могли да откриете на пазара. Гамата FertilAid ® предлага нутритерапевтични решения за широк кръг от отклонения, включително е тератозооспермия (FertilAid за мъже, FH PRO за мъже).

Разбира се, балансираната диета подобрява общото здравословно състояние. Яжте плодове и зеленчуци в големи количества, тъй като те подпомагат качеството на сперматозоидите. Те са богати на антиоксиданти, така че можете да ги консумирате като техен естествен източник. Полезни за Вас са и храни, богати на омега-3 мастни киселини, като риба.

Преодоляване на тератозооспермия чрез асистирана репродукция

Изкуствена инсеминация (AI)

Най-често, тя е практикувана като Вътрематочна инсеминация (IUI). Препоръчва се в случаите на лека тератозооспермия, когато възрастта на жената не надвишава 35 години.

Процедурата се осъществява, като предварително обработената семенна течност, взета от мъжа, се поставя във вътрешността на матката през маточната шийка. Най-правилният момент за осъществяването ѝ е около периода на овулация или непосредствено след нейното настъпване.

Ин витро оплождане (IVF) 

Подходящо е при двойки, в които мъжът е диагностициран със средна форма на тератозооспермия. Възможно е да се прибегне до него и когато тератозооспермията при мъжа се проявява в лека форма, но жената е над 35 години.

Ин витро оплождането представлява метод на асистираната репродукция, предписван често и в случаите на множество неуспешни вътрематочни инсеминации. На практика, този метод представлява изкуствено оплождане, което се случва извън женското тяло.

Той протича в няколко стъпки. Първата представлява свръхстимулиране на яйчниците с цел развитие на голям брой фоликули, в които да започнат да зреят яйцеклетки. Когато фоликулите узреят, се извършва пункция, с която се пукат, а узрелите яйцеклетки се аспирират (изваждат) от женското тяло. В изолирана среда, те биват оплодени от мъжките сперматозоиди. Когато процедурата е успешна – резултатът е повече от един развиващ се ембрион. След кратък период, необходим за развитието им, младите ембриони се пренасят в матката на жената чрез ембриотрансфер, където продължават да се развиват и да нарастват.

Интрацитоплазмено инжектиране на единични сперматозоиди (ICSI) 

Прилага се в случаите на диагностициране с тежка форма на тератозооспермия или ако гореописаните методи са претърпели неуспех. ICSI е най-подходящата репродуктивна технология, която би могла да помогне. Тя напомня за инвитро оплождането, но заедно с това и се различава от него.

Поради увредената морфология на голяма част от мъжките сперматозоиди, след пунцията на фоликулите и изваждането на узрелите яйцеклетки от женското тяло, медицинският специалист инжектира поотделно сперматозоиди от мъжката семенна течност директно в женските полови клетки. По този начин значително се повишават шансовете от успешно оплождане.

Интрацитоплазмено инжектиране на морфологично селектирани сперматозоиди (IMSI) 

Приложимо е в случаите на тежка тератозооспермия или след няколко спонтанни аборта.

Методът представлява разновидност на Интрацитоплазменото инжектиране на единични сперматозоиди. При първия обаче се обръща повече внимание на избраните за инжектиране сперматозоиди и преминаването им през етап на селектиране, с оглед правилната им форма. Под увеличителното стъкло на над 6000 пъти по-силен микроскоп се избират по неинвазивен начин най-здравите, от гледна точка на морфология, сперматозоиди. Методът е приложим след няколко неуспешни ICSI процедури.

В случай, че желаете да се информирате в подробности за развитието на репродуктивната медицина и възможностите, които стоят пред Вас, Ви предлагаме текст, който ги обобщава в детайли. Той няма да Ви затормози с прекалена дължина или твърде сложен език – Методи за асистирана репродукция. Надяваме се да Ви бъде полезен, в допълнение към настоящата статия!

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Кошница
Scroll to Top