Термини изследвания мъжки фертилитет

Изследванията на мъжкия фертилитет – Речник на термините

Спермалният анализ (спермограма) изследва някои от характеристките на семенната течност и сперматозоидите. Той е и основно средство за проверка и анализ на репродуктивните функции при мъжа. Често се допълва от други изследвания, които дават допълнителна информация за оплодителния потенциал на мъжа.

В изследванията и контакта си със здравните специалисти можете да срещнете редица специфични термини. Целта на настоящата статия е да Ви улесни в разчитането на изследванията и комуникацията с лекарите.

Най-често използваните термини

Терминологията, свързана с резултата от спермалния анализ, използва думи с две определени наставки. Това са „-спермия“ и „-зооспермия“.

  • Наставката „-спермия“ показва, че показателят касае семенната течност (еякулата), като цяло.
  • Термините, съдържащи „-зооспермия“, се отнасят до самите сперматозоиди.

Поради тази причина, употребата на термини като: астеноспермия, астенотератоспермия, олигоастеноспермия, олиготератоспермия, олигоспермия или тератоспермия е неправилно и не отговаря на общоприетата номенклатура.

Правите опити за зачеване?

Продуктовата гама на FertilAid® е насочена към увеличаване на шансовете за забременяване по естествен път или чрез асистирана репродукция. Изберете една от опциите отдолу, за да разгледате продуктите.

Речник с термините, срещани като резултат от спермограма

Аспермия (aspermia) – липса на семенна течност, липса на еякулация или ретроградна еякулация – изтласкване на еякулата в пикочния мехур

Астенозооспермия (asthenozoospermia) – процентът на прогресивно подвижни сперматозоиди е под нормата. Прочетете повече тук.

Астенотератозооспермия (asthenoteratozoospermia) – процентът на прогресивно подвижни, както и морфологично нормални спермотозоиди е под нормата. Прочетете нашата статия за астенозооспермията за повече информация.

Азооспермия (azoospermia) – невъзможност да бъдат открити сперматозоиди в еякулата при микроскопското изследване (след центрофугиране). Повече информация за азооспермията ще откриете тук.

Криптоспермия (cryptozoospermia) – не се откриват сперматозоиди в препарат от свеж еякулат (преди обработка), но се визуализират след центрофугиране

Хемоспермия, хeматоспермия (haemospermia, haematospermia) – наличие на червени кръвни клетки в еякулата (следи от кръв)

Левкоспермия, левкоцитоспермия, пиоспермия (leukospermia, leukocytospermia, pyospermia) – наличие на бели кръвни клетки (левкоцити) в еякулата над допустимия праг

Некрозооспермия (necrozoospermia) – нисък процент на живи, в съчетание с висок процент неподвижни сперматозоиди

Нормозооспермия (normozoospermia) – стойностите на общия брой (или концентрация) сперматозоиди, заедно с процента прогресивно подвижни сперматозоиди и процента морфологично нормални сперматозоиди са повече или равни на референтната стойност

Олигоастенозооспермия (oligoasthenozoospermia) – общият брой (или концентрация) на сперматозоидите, както и процентът прогресивно подвижни сперматозоиди са под нормата

Олигоастенотератозооспермия (oligoasthenoteratozoospermia) – и трите показателя – общ брой (или концентрация) на сперматозоидите, процент на прогресивно подвижни сперматозоиди и процент на морфологично нормални сперматозоиди са под нормата

Олиготератозооспермия (oligoteratozoospermia) – общият брой (или концентрация) на сперматозоидите и процентът морфологично нормални сперматозоиди са под нормата. Както самото наименования подсказва, олиготератозооспермията е всъщност комбинация от две отклонения – олигозооспермия и тератозооспермия.

Олигозооспермия (oligozoospermia) – общият брой (или концентрация) на сперматозоидите е под нормата. Прочетете повече тук.

Тератозооспермия (teratozoospermia) – процентът морфологично нормални сперматозоиди е под нормата.
Прочетете още за това често срещано отклонение в статията ни, посветена на състоянието тератозооспермия.

Хипоспермия (hypospermia) – необичайно малък обем на еякулата. Повече за състояните прочетете тук.

FH PRO за мъже

Формула от клиничен клас. Подготовка на мъжа за максимален успех при АРТ.
*Опаковка 180 капсули, едномесечен курс

Ако Вашата спермограма е с отклонения?

Съществуват редица фактори, които могат да доведат до отчитането на неблагоприятен резултат. Такива са включително и наскоро прекарано заболяване, както и стрес, свързан с предстоящото изследване. Поради тази причина, Вашият лекар вероятно ще препоръча повторно изследване в рамките на следващите няколко седмици.

Дори и при потвърдени отклонения в спермограмата, има много стъпки, които можете да предприемете сами!

  • Променете начина си на живот и хранителния си режим
  • Под ръководството на лекар – започнете лечение на специфичен проблем
  • Приемайте добавки, които доказано влияят ефективно за подобряване на показателите в направената спермограма

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Кошница
Scroll to Top