оценка на качеството на яйцеклетките

Оценка на качеството на яйцеклетките и ембрионите при инвитро

Знаете ли как се оценява качеството на извадените яйцеклетки след пункция? От него зависи и класификацията на получените при изкуствено оплождане на ембриони, както и до голяма степен дали ще бъде успешен предстоящия трансфер.

Всяка лаборатория в различните инвитро клиники има свой начин за класифициране на ембрионите – тема, която често се дискутира във форумите. Повечето ембриолози отбелязват едни и същи характеристики. Например вътрешна клетъчна маса, трофектодерма и степен на делене, които означават с букви.

Класификация на ембрионите – какво представлява?

Методът е много популярен и се използва за оценката на ембрионите преди трансфер – независимо дали свеж или замразен. По време на инвитро процедура (IVF) ембрионите се култивират до деня на трансфера. Така всеки ден се оценява как се развиват и какво е тяхното качество. Според репродуктивните специалисти, много важно е да се оцени зрелостта на яйцеклетката преди оплождането. Причината е, че зрялата яйцеклетка носи най-голям шанс за оплождане.

Процесът на класифициране на ембриона започва след извличането на овоцит (диплоидна клетка във фазата на нарастване при процеса овогенезата). След като биват извадени определен брой яйцеклетки при пункцията, те се поставят в специален инкубатор. В него има контролирани нива на въглероден диоксид, кислород и азот. След няколко часа ембриологът отстранява кумулусните клетки (необходими за успешното узряване на овоцита и неговото оплождане) около тях и проверява тяхната зрялост. Зрелите яйцеклетки се подлагат на интрацитоплазмено инжектиране на семенна течност (ICSI), след което се поставят обратно в инкубатора. Ако на ICSI биват подложени и незрелите яйцеклетки, то това може да доведе до жизнеспособна бременност, но тя да завърши със спонтанен аборт или забавено развитие на ембриона.

OvaBoost®

Подобрява качеството на яйцеклетката.

Етапи на класификация

След като яйцеклетката се подложи на ICSI и бъде оплодена от семенната течност на мъжа, тя се нарича ембрион. На първия ден се извършва самото оплождане. Но получените ембрионите се класифицират на ден 3 и ден 5. Тогава ембриолозите извършват по-нататъшна оценка на развитието им. Тя трае до достигането на стадия на бластоциста. След този етап на развитие може да се предприеме трансфер. Смята се, че един бластоцист може да се постави на петия ден от оплождането, което повишава шансовете за имплантация.

Предимплантационната генетична диагностика може да се направи и на етап бластоциста, като трансферът се отложи за в бъдеще. Така ембрионите ще бъдат класифицирани, за да се види дали са подходящи за възможна бъдеща употреба. Обикновено резултатите показват дали са балансирани (подходящи за поставяне в матката) или небалансирани, след което биват подложени за криоконсервация (замразяване).

Основни характеристики на ембриона

Ако за първи път правите инвитро, то в разговора с вашия гинеколог и ембриолозите може да чуете някои непознати за вас термини. Те биват използвани от тях при даването на информация за класификацията на ембрионите. Такива са:

  • Морфология – термин, използващ се за описание на структурата на ембриона.
  • Морула – след като се оплоди яйцеклетката и превърне в ембрион, който е направил няколко кръга на клетъчно делене. При този етап клетките се уплътняват заедно в подготовка за образуване на бластоцист. Тоест започват да комуникират една с друга и границите им вече не могат да бъдат дефинирани. Този етап обикновено настъпва около края на ден 3 до ден 4.
  • Бластоцист – етапът на развитие, който обикновено се наблюдава на 5-ия и 6-ия ден от култивирането. Бластоцистът се отличава с вътрешна клетъчна маса, трофектодерма и кухина на бластоцела.
  • Вътрешна клетъчна маса – наричана още ICM. Oбикновено това е малък клъстер от клетки във вътрешността на бластоциста. Те се развиват в истинския плод.
  • Трофектодерма – терминът се използва за клетките, които обграждат външната страна на бластоциста. Те имат основна роля в имплантирането и по-късно се превръщат в плацента.

Първоначална оценка на яйцеклетките и ембрионите

Първият път, в който ще получите обаждане от ембриолозите, е в деня след самата пункция на яйцеклетки. Може да получите и лист с информация за това колко са извадени и колко са годни за оплождане. На този етап не може да се направи много голяма оценка на качеството. През следващите няколко дни всяка фрагментация ще бъде отбелязана. Фрагментацията в човешките ембриони е често срещано явление. Тя е резултат от неравномерно клетъчно делене, при което части от клетката се откъсват. Въпреки това ембрионите с нея могат да доведат до успешна бременност, завършила с раждането на здраво бебе.

Най-често в репродуктивните клиники у нас се обаждат на трети ден, за да съобщят на пациентката колко от оплодените яйцеклетки са продължили развитието си до този етап и какво е тяхното качество.

Ден 5 – бластоцисти

Следващият път, когато получите обаждане от ембриолозите, ще е на ден 5. До ден 3 по-голямата част от това, което движи развитието на ембриона, идва от фактори в яйцеклетката. След него ембрионалната ДНК поема генетичния принос от семенната течност. Тъй като генетиката на целия ембрион започва да се развива, след третия ден някои спират своето развитие или изостават поради хромозомни аномалии или други фактори.

Когато класифицира бластоциста, ембриологът разглежда степента на експанзия, вътрешната клетъчна маса и трофектодермата. Този, който демонстрира голяма експанзия, изобилие от еднакви по размер клетки в трофектодермата и достатъчно дебела вътрешна клетъчна маса, има най-добър потенциал. Но тъй като оценката се основава на биология, има много вариации, които ембрионите ще имат в тези 3 области.

На всеки ембрион се дават 2-буквени оценки за качество заедно с описание на нивото на делене. Например A, B или C, като A е най-доброто. Първата буквена степен съответства на вътрешната клетъчна маса (ICM), а втората на трофектодермата. Например, ембрионът може да получи оценка „AB.“. Tова означава страхотен ICM с клас A и добър трофектодерма с клас B. Важно е да запомните, че с такава проста система за класифициране на букви има място за много вариации.

Замразяване

Ембриолозите замразяват само ембриони, които имат шанс да доведат до успешна бременност. Сред тях може да има и такива със степен „BC“. При тях трофектодермата е с по-ниско качество, но все още има шанс такъв ембрион да се имплантира. Или казано по-просто – една двойка не се нуждае от перфектен АА ембрион, за да има забременяване. По-голямата част от ембрионите, които водят до успешна имплантация, за са оценени като BB и BC.

Съвет от екипа на FertilAid.bg:

Важно е да се отбележи, че класифицирането на ембриони е субективен процес. Ембриологът прави предположение за зрелостта и потенциалната жизнеспособност на яйцеклетката или ембриона въз основа на собствения си опит. Използва и експертни познания, но все още няма на 100% надежден начин да се оцени дали ембрионът ще се загнезди в матката. Степента на ембриона е само показателна за потенциала му за имплантиране и няма връзка с това какво ще бъде развитието на бебето след раждането му.

Ако сте в процес на стимулация и ви предстои пункция, обсъдете процедурата с вашия гинеколог. В случай след оплождането имате въпроси, свързани с качеството на ембрионите, разговаряйте с него и ембриолога, за да ги изясните и пристъпите по-спокойни и уверени към предстоящия трансфер.

Този текст има информативен характер и не замества консултацията със специалист.

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Кошница
Scroll to Top