забременяване-след-аборт

Забременяване след аборт

Абортът е едно от събитията, които не само могат да разстроят изключително представителите на всяка двойка, но и да ги обезкуражат, внасяйки страха от евентуалното му повтаряне. В духа на тези мисли, бихме искали да Ви напомним, че забременяване след аборт е възможно и далеч не е изключено бременността да настъпи дори по-скоро, отколкото очаквате!

Това обаче не означава неглижиране на репродуктивното здраве. Напротив, окуражаваме особено Вас, дамите, да обмислите редовни консултации със специалист, в хода на опитите за зачеване, за да се убедите, че не е налице някакъв проблем, който да възпрепятства техния успех. Мъжкото репродуктивно здраве също не бива да се подценява. Една спермограма би могла да разсее някои съмнения, а в същото време не изисква сериозни усилия.

Абортът – спонтанен или планиран?

Абортът представлява прекъсване на бременността още в самото ѝ начало – не по-късно от настъпването на 20-та гестационна седмица (г.с.) Разбира се, този период е строго определен, само по отношение на предварително планираните аборти. В резултат от процедурата, от тялото на жената се изважда зародиш, ембрион или плод с тегло под 500 грама. Обикновено, абортът настъпва еднократно, в резултат от което е последван от успешна бременност – забременяване след аборт!

Според медицинската терминология, има два вида аборт – спонтанен или изкуствен (планиран) аборт. И докато първите, както подсказва и наименованието им, настъпват неочаквано и без лекарска намеса, вторите са напълно контролирани и очаквани. Обект на настоящата статия са по-скоро спонтанните аборти и забременяването след аборт. Затова и ще разгледаме възможните причини за настъпване на спонтанен аборт, евентуалните последващи трудности и възможностите за забременяване след аборт.

Спонтанен аборт

Спонтанните аборти могат да се категоризират в няколко групи, в зависимост от момента, в който настъпват, и своя характер:

 • Ранен и късен аборт
 • Заплашващ и започващ аборт
 • Незавършен, пълен и задържан аборт
 • Хабитуален и септичен аборт. 

Ранен и късен, заплашващ и започващ аборт

Ранният спонтанен аборт настъпва до 12-та г.с., а късният – след 12-та г.с., но преди 27-ма г.с. В по-голямата си част (около 80% от случаите), спонтанните аборти настъпват до 12-та г.с. При започващ спонтанен аборт, в допълнение към появата на болка и кървене, се наблюдава и промяна в цервикалния статус, а маточната шийка е скъсена.

Когато говорим за заплашващ спонтанен аборт, в самото начало се появява оскъдно кръвотечение. Цветът му варира от ярко червен до кафеникав. То би могло да бъде краткотрайно или по-продължително. Последвано е от болка в средата на корема и в кръста. За разлика от започващия аборт, в този случай, маточната шийка остава непроменена.

От незавършен до задържан аборт

При незавършен спонтанен аборт, цервикалният канал е отворен, а част от тъканта на бременността е изхвърлена, по време на контракциите. Макар кръвотечението и болката да отслабват, продължават да се усещат ясно. Обратно, при завършения спонтанен аборт, цервикалният канал е затворен, няма болка, а само слабо кръвотечение. Възможно е и в този случай част от тъканта на бременността да е изхвърлена, по време на контракциите.

Задържан спонтанен аборт е онзи, при който смъртта на плода настъпва, но плодното яйце не се изхвърля от тялото. Поради тази причина, се налага изкуствено прекъсване на бременността, по медицински показания. Цервикалният канал е затворен, а матката е по-малка за срока на бременността и не расте, а дори намалява.

Хабитуален и септичен аборт

Хабитуален аборт е налице тогава, когато жената има зад гърба си два или повече последователни спонтанни аборта. В този случай, е налице по-голям от обичайното риск от поредно настъпване на спонтанен аборт – 35% вместо нормалните 15%. Шансът за забременяване след аборт, нормално развитие и протичане на бременността все още остава относително висок – 65%.

Септичен аборт се нарича състоянието, при което абортът се осъществява, но е последван от усложнение, причинено от инфекция.

Обърнете внимание, че във всички случаи на спонтанен аборт, в които плодът не е изхвърлен от тялото на жената, е необходимо това да се случи с медицинска помощ. Ако това не се случи, съществува опасност от настъпване на усложнения за майката, причинени от тромбопластините на мъртвото плодно яйце, които навлизат в кръвта на майката. Те биха могли и да затуднят по-нататъшни опити за забременяване след аборт.

Изкуствен (планиран) аборт

Изкуственият, или както го наричаме ние – планираният аборт се извършва със знанието и съгласието на бременната жена, задължително след консултацията и одобрението на медицински специалист. Когато няма медицинска причина, която да налага извършването на изкуствен аборт, жената сама поема риск от последващи усложнения за забременяване след аборт.

Изкуствените аборти биват три вида, в зависимост от причината, от която са породени, и начина, по който се извършват:

 • Медикаментозен аборт
 • Хирургичен аборт
 • Криминален аборт.

Медикаментозен аборт

Медикаментозният аборт задължително се извършва от високо квалифицирани медицински специалисти, които имат богат опит в сходни ситуации. Важно е да се отбележи, че за процедурата се използват само одобрени на национално ниво медикаменти. Медикаментозният аборт се извършва до настъпване на 7-ма г.с. Причината би могла да бъде както личното желание на жената, така и конкретна медицинска причина – кухо яйце, задържан аборт или др. Медикаментозният аборт е неинвазивна процедура, при която не е необходима анестезия, нито оперативна намеса (кюретаж). По този начин, се минимизират рисковете за здравето на жената.

Хирургичен аборт

Хирургичният аборт би могъл да се извърши по няколко различни начина – най-често, чрез вакуум аспирация и кюретаж (остъргване на ембриона) или разширяване на влагалището (дилатация) и кюретаж. И двата метода се прилагат до 12-та г.с., тъй като в по-напреднала бременност операцията би могла да застраши по-сериозно живота на майката.

Криминален аборт

Всяка бременност, която бъде изкуствено прекъсната чрез хирургическа намеса извън сертифицирано болнично заведение, крие риск не само за повторно забременяване след аборта, но и за репродуктивното здраве и живота на жената въобще. Това е криминален аборт.

Възможни причини за спонтанен аборт

Сред най-често срещаните причини за повтарящи се спонтанни аборти биха могли да бъдат:

 • Хормонален дисбаланс и нарушено производство на определени хормони – във връзка с нормалното издравословно протичане на бременността. Възможна причина е Дефект на лутеалната фаза и ниски количества прогестерон, произвеждани от женското тяло.
 • Хромозомни аномалии в структурата на яйцеклетката или на сперматозоида, които предизвикват генетично увреждане на плода. При повторно забременяване след аборт, не е много вероятно този плоблем да се появи отново.
 • Синдром на поликистозните яйчници или друг репродуктивен проблем, който пречи на имплантирането на яйцеклетката за маточната стена. Такива могат да бъдат още Ендометриоза, Диабет, заболявания на щитовидната жлеза и някои други състояния.
 • Проблеми с имунната система – биха могли да бъдат направени изследвания, които да внесат повече яснота и да подобрят шансовете за забременяване след аборт.
 • Антифосфолипидни антитела.

Трудности при забременяване след аборт

Абортът и, особено – спонтанният аборт не води задължително до трудности при забременяване след аборт. Ако погледнем чисто статистически, абортите са налице при средно около 10-15% от бъдещите майки, при които е настъпила бременност. Въпреки това, все по-често са налице спонтанни аборти. По-притеснителни са те тогава, когато търпят повтаряемост.

В хода на бременността, над 15% от спонтанните аборти се случват след имплантирането на яйцеклетката за вътрешността на оплодената яйцеклетка за вътрешността на маточната стена. Около 80% от спонтанните аборти настъпват до 13-та г.с., а около 20% – в периода между 13-та и 20-та г.с. Според научни изследвания, ето как намаляват шансовете за забременяване след аборт, в зависиомост от това за кой пореден път се случва той:

 • Риск от спонтанен аборт след имплантиране на яйцеклетката: 15%
  Следователно, вероятност за успешно забременяване: 85%
 • Риск от повторен спонтанен аборт: 15-20%
  Следователно, вероятност за забременяване след аборт: 80-85%
 • Риск от трети поред спонтанен аборт, след раждане на здраво дете: 10-15%
  Следователно, вероятност за забременяване след аборт: 85-90%
 • Риск от трети поред спонтанен аборт: 15-20%
  Следователно, вероятност за забременяване след аборт: 80-85%
 • Риск от четвърти поред спонтанен аборт, без лечение: 35-40%
  Следователно, вероятност за забременяване след аборт: 60-65%
 • Риск от пети поред спонтанен аборт, без лечение: 50-60%
  Следователно, вероятност за забременяване след аборт: 40-50%
 • Риск от шести поред спонтанен аборт, без лечение: над 95%
  Следователно, вероятност за забременяване след аборт: под 5%.

Лечение и забременяване след аборт

Преди да Ви разкажем малко повече за възможните начини за лечение на спонтанните аборти и подобряване на шансовете за забременяване след аборт, бихме искали да направим няколко важни уточнения. Избраното лечение трябва да бъде назначено от квалифициран специалист по репродуктивна медицина. То трябва да бъде назначено, с оглед Вашия индивидуален случай, тъй като само при това условие ще бъде достатъчно ефективно. Съветваме Ви да не обръщате директен поглед към ин витро или други АРТ процедури, преди да бъде установена точната причина за Вашия проблем.  

Забременяване след аборт чрез ин витро

Ин витро оплождането би могло да бъде подходящо решение в случай, че са налице хромозомни отклонения при един от партньорите или и при двамата. По този начин, ще сте избегне опасността от повторно развитие на ембрион с вроден дефект, и неуспешно забременяване след аборт. Препоръчваме ин витро процедурата да се комбинира с Предимплантационна диагностика за предварително генетично изследване на ембриона преди имплантация в женското тяло.

Забременяване след аборт и антифосфолипидни антитела

Антифосфолипидните антитела биха могли да се диагностицират от репродуктивен специалист. За да не пречат на опитите за повторно забременяване след аборт, е силно препоръчително лечението да започне незабавно след поставяне на диагнозата. Един от най-често застъпените методи за лечение включва терапия с аспирин и хепарин. Въпреки това, както и всеки друг метод, и този се радва на противоречиви мнения. Съветваме Ви да се консултирате със своя лекар, за да изберете заедно най-добрата терапия конкретно за Вашия случай.

Забременяване след аборт – съвети

За да пристъпите към последващи опити за забременяване след аборт, винаги е необходимо да изчакате поне 2-3 месеца след неприятното събитие. По този начин, ще позволите на тялото си да се възстанови и ще му осигурите достатъчно време, за да превъзмогне стреса и да възстанови нормалния си, здравословен ритъм.

Бихте могли да подпомогнете допълнително опитите за забременяване след аборт чрез здравословно и балансирано хранене, прием на повече плодове, зеленчуци и полезни вещества. Такива са витамини, минерали и антиоксиданти. Приемът на Фолиева киселина също е много вероятно да окаже благоприятно въздействие. Погрижете се да намалите, доколкото е възможно, нивата на стрес в ежедневието и си осигурете достатъчна почивка. Желаем Ви успех!

Публикувано в

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Call Now Button
Scroll to Top