замразяване на ембриони

Замразяване на ембриони – кога, как, рискове

Замразяване на ембриони или криоконсервация, е важен момент, до който достигат голяма част от двойките, прибягващи до инвитро. След пункция яйцеклетките се оплождат. При трансфер се използват една, две или три най-много. Но често остават други, които могат да бъдат унищожени. Но ако двойката се лекува от безплодие или иска още едно дете, те трябва да бъдат съхранени по някакъв начин.

Замразяване на ембриони – какво представлява?

Ембрионът се получава при оплождане на яйцеклетката със сперма. Материалът може да бъде както от мъжа на пациентката, така и от донор. Зависи от случая. След като бъде замразен, жизнеспособността му се запазва за дълъг период от време. Той може да се трансферира при жената след месеци, дори години, без да се нарушава неговата структура. И по този начин да помогне на хората с плодовитостта и възпроизводството.

В много репродуктивни клиники у нас правят замразяване на ембриони, яйцеклетки, както и сперматозоиди. Това става в лаборатория, при специални условия. Обикновено първото, което е тема на днешния материал, става при съхранение в течен азот, при температура от – 196°C. Това може да се направи веднага след оплождане. Целта е по-късно да се селектират част от ембрионите и минат преимплантационна диагностика. При втория случай криоконсервация се налага за по-добра успеваемост, след един или два неуспешни инвитро опита.

Витрификация е най-новият метод, който много ембриологични лаборатории ползват за замразяване на ембриони. При него водата в клетките става в стъкловидно състояние вследствие с контакта с течния азот. По този начин не се образуват ледени кристали. Именно на тях се дължи загубата на жизнеспособността при криоконсервиране без специални средства.
След инкубиране в концентриран на криопротектор, ембрионите се поставят в специални сламки. След това те директно отиват в течен азот. Това гарантира до 95% преживяемост и развитие след размразяване – не само на ембриони, но и на яйцеклетки.

FH PRO™ за жени

Подготовка на жената към успешно зачеване чрез инвитро или по естествен път.
*Опаковка 180 капсули, едномесечен курс

Защо да прибегнете до замразяване на ембриони?

Двойките, които не могат да имат дете по естествен път, стигат до криоконсервация. Примерите включват инвитро оплождане (IVF) и интрацитоплазмено инжектиране на сперма (ICSI). При двете процедури се оплождат всички извадени яйцеклетки, получени след успешна стимулация. Понякога те са по-малко и стигат само за един опит. Но друг път са много повече и трябва да се замразят, за да се запазят във времето.

Замразяването на ембриони се използва и за запазване на плодовитостта. Например, жена с рак може да иска да запази оплодените яйцеклетки, преди да започне химиотерапия или лъчева терапия. Това става, ако нейното лечение може да повлияе на способността й да забременее. Също така транссексуален мъж (преминаващ към мъж) също може да замрази яйцеклетки или ембриони, преди да вземе хормони за прехода или да се подложи на операция за утвърждаване на пола.

На кои пациенти се препоръчва криоконсервация?

 • Ако се отложи предстоящия трансфер поради някои обстоятелства;
 • При неизползвани здрави ембриони, останали при инвитро терапия;
 • Когато е налице недостатъчен яйчников резерв;
 • Когато при двойката има родова история за ранна менопауза;
 • При прилагане на медицински интервенции, влияещи на яйчниковия резерв;
 • При операция на ендометриума (шоколадова киста) на жени, които не са раждали;
 • Ако двойката има едно дете и иска второ за в бъдеще.

Замразяване на ембриони и яйцеклетки – каква е разликата?

При криоконсервацията на ембриони се замразява вече оплодена яйцеклетка. Но вашият репродуктивен специалист може да ви подложи на стимулация, да извади определен брой яйцеклетки и да ги съхрани неоплодени. Всичко зависи от състоянието им и основната цел на екипа след пункция.

Много гинеколози алармират, че след 35 жената може да има намален яйчников резерв. Над тази възраст спада и качеството на яйцеклетките. Ето защо, когато пациентката не е открила подходящ човек или иска да забременее инвитро за в бъдеще, дава замразява само яйцеклетки. Те могат да се съхраняват и до момента, в който тя получи донорски материал, ако иска да отглежда сама дете.

Увреждат ли се ембрионите при криоконсервация?

Отговорът е “Да”. Както замразяване на ембриони, така и по-нататъшното им размразяване може доведе до спиране на развитие на някои от тях. Често някои не оцеляват по време на процеса.

От ембриологичната лаборатория винаги се обаждат на пациентката и я информират за броя на криоконсервираните ембриони. Правят го и след размразяване, както и преди самия трансфер, за да съобщят кои са подходящи за имплантиране.

Замразяване на ембриони – по-успешно ли е инвитрото?

Учените все още не са единодушни дали бременността има по-голям шанс с пресен или замразен ембрион. Изследователите продължават да изучават въпроса. Но в някои случаи репродуктивният специалист препоръчва замразяване на ембриони на трети и пети ден след оплождане.

Какво се случва преди криоконсервация на ембриони?

Пациентката трябва да е минала стимулация – на къс или дълъг протокол. След това лекарите изваждат яйцеклетки и ги оплождат с материал на мъжа. После тя трябва да даде своето съгласие за замразяване на ембриони. За целта се попълват съответните формуляри, които биват предоставени в болницата. Документите трябва да предоставят подробности като:

 • Колко ембриона ще бъдат замразени.
 • Колко дълго ще се съхраняват (често 10 години).
 • Какво се случва, когато времето за съхранение изтече.
 • Какво се случва, ако се разболее и/или умре, както и може ли да вземе решение за ембрионите преди периодът на съхранение да е изтекъл.
 • За какво е позволено да се използват ембрионите.

Обикновено с помощта на репродуктивния специалист жената решава при кой ембрионален стадий е най-добре да се случи замразяването на ембриони. Етапите, при които е възможно, включват:

 • Етап на делене: Когато единичната клетка се умножи до между четири и осем клетки след около 72 часа.
 • Стадий на бластоциста: Когато единичната клетка се размножи до между 200 до 300 клетки след пет до седем дни от оплождането.

Какво се случва по време на криоконсервация на ембриони?

Има два метода за замразяване на ембриони: витрификация и бавно замразяване. Както стана ясно, първият е по-надежден. При него ембриолозите:

 • Добавят криозащитен агент (CPA) към ембрионите. CPA е течност, която действа като антифриз и предпазва клетките от ледени кристали.
 • Поставят ембрионите веднага в резервоари с течен азот при -321° по Фаренхайт (-196,1° по Целзий).

Бавното замразяване на ембриони не се препоръчва, но при някои случаи специалистите могат да го използват като:

 • Добавят по-малки количества криопротективен агент (CPA) към ембрионите, отколкото тези, които се използват при витрификация.
 • Поставят ембрионите в машина, която ги охлажда, като бавно намалявате температурата за около два часа.
 • Изваждат ембрионите от охладителя и ги съхраняват в резервоари с течен азот при -321° по Фаренхайт (-196,1° по Целзий).

И за двата процеса ембрионите са съхранявани се в контейнери, които приличат на малки сламки. Етикетират се с подробности, които ги идентифицират. Интересното е, че ембрионите остават на биологичната възраст, на която са замразени. Така че, ако ги замразите на 35-годишна възраст и се върнете да ги използвате на 50-годишна възраст, те не са остарели.

Замразяване на ембриони – какво става след това?

Когато самите ембриони трябва да бъдат използвани, ембриолозите:

 • Изваждат конкретен брой от течния азот.
 • Оставят ги бавно да се върнат към нормалната им температура.
 • Потапят ги в течност, за да премахнат криопротективния агент.
 • След това ги транспортират в специални касети до залата, в която лекарят ще извърши трансфера на пациентката.

Едно замразяване на ембриони може да помогне на жената да забременее на по-голяма възраст. Но има някои рискови фактори за това като:

 • Напредване на възрастта.
 • Преход на пола.
 • Проблеми с безплодието.
 • Социални/лични причини, като например отлагане на бременността за няколко години заради тях.
 • Лечение, което може да увреди плодовитостта (например химиотерапия или лъчева терапия на таза за рак).

Жените без партньор може да се притесняват от напредването на възрастта и да изберат или да замразят яйцеклетки, или ембриони. Те могат да ползват донорска сперма, когато желаят да заченат или да ползват материал на бъдещия си мъж.

Какви са рисковете или усложненията при замразяване на ембриони?

То не представлява риск за последваща бременност, като например вродени увреждания или здравословни проблеми. Всъщност изследванията на резултатите от замразени-размразени ембриони показват по-ниски нива на преждевременно раждане, ниско тегло при раждане, ограничаване на растежа и перинатална смъртност.

Основните рискове, свързани със замразяване на ембриони, са:

 • Увреждането им време на процеса на замразяване.
 • Ембриони, които не са жизнеспособни за замразяване.
 • Неуспешно забременяване след размразяване и имплантиране на ембриони.
 • Повишени нива на медицински проблеми по време на бременност като прееклампсия и спектър на нараснала плацента.
 • Многоплодни раждания, ако има имплантиран повече от един ембрион (близнаци или тризнаци).

Успешен ли е трансферът на замразени ембриони?

Трансферът на замразени ембриони се извършва, когато ембрионът се размрази и имплантира в матката на жената. Процесът често е успешен. Но той се влияе значително от някои фактори, включително:

 • Цялостното здраве на двамата родители.
 • Възрастта на майката по време на извличане на яйцеклетката.
 • Наличие на проблеми с плодовитостта, като ендометриоза, фиброиди и полипи на матката.
 • Предишни успехи или неуспехи на лечения за безплодие и бременности.

Какво става, ако размислите за криоконсервацията?

Вие или вашият партньор можете да промените решението си по всяко време на процеса. Ако единият от двамата родители реши, че не иска криоконсервация, то репродуктивният специалист не може да продължи самия процес.

Ако единият пациент реши да не продължи, след като ембрионите вече са замразени, лекарят може да предложи период на изчакване. В случай, че не се стигне до консенсус, ембрионите трябва да се унищожат, за което се попълват допълнително документи.

В случай, че не желаете да използвате замразените ембриони, можете да ги унищожите. Или пък да ги дарите за изследване с образователни цели. Например, за да подпомогнете обучението на ембриолози.

Съвет от екипа на FertilAid България:

Замразяване на ембриони или криоконсервацията е процес, при който се замразяват и съхранява оплодените яйцеклетки за по-късна употреба. Той помага за запазване на плодовитостта и дава възможност за бременност на по-късен етап. Решението за това е лично.

В повечето процедурата е скъпа и сумата не се покрива от Фонда за асистирана репродукция. Или пък след един неуспешен трансфер, финансиран от държавата, пациентката има един безплатен месец замразяване на останалите ембриони и до 500 лв. за следваща процедура.

Този текст има информативен характер. Той не замества консултацията със специалист.

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Кошница
Scroll to Top