запушени-маточни-тръби

Запушени маточни тръби и забременяване

Женското репродуктивно здраве зависи от много фактори. Всички те са свързани с половата система и прилежащите към нея органи. Те биха могли да спрат да функционират така, както и трябвало, ако всичко е наред, както под въздействие на външни фактори, така и в резултат от процеси, протичащи вътре в тялото. Рано или късно, ако правите активни опити за забременяване, това рефлектира върху тях и е възможно да им повлияе негативно. Запушените маточни тръби да пример за такъв проблем. Това обаче далеч не означава, че когато проходимостта им е ограничена частично или напълно, шансовете за зачеване са немислими!

Какво представляват маточните тръби?

Маточните тръби са едни от вътрешните полови органи в женската полова система. Познати са още като Фалопиеви тръби и, както подсказва наименованието им, наистина са тънки и с издължена форма, подобно на тръба. Дължината им би могла да варира при всяка жена, най-често между 4 и 20 см. Средната стойност, приета за дължината на маточните тръби, е 10-12 см.

Маточните тръби са разположени от двете страни на матката, като я свързват съответно – с двата яйчника. Те се явяват и връзката между матката и яйчниците. От страната, която свързва тръбите с яйчниците, във вътрешността на разширението си, те завършват с ресни (фимбрии). Оттам зрялата яйцеклетка, отделена по време на овулация, навлиза в маточната тръба. Крайната ѝ цел е да се придвижи към матката, а ресническите клетки улесняват този процес.

Роля на маточните тръби

По време на овулация, обикновено в един от двата яйчника узрява яйцеклетка. Основната задача на маточните тръби е щом тя се отдели, да я съпроводят по пътя на достигането ѝ до матката. Ресните, разположени вътре в маточните тръби, обхващат яйчника и насочват отвора на тръбата към отделящата се зряла яйцеклетка. Те наподобяват надлъжни гънки и са разположени така, че да улеснят проникването ѝ в тръбата. Освен в този ѝ край, те са разположени и по цялото продължение на тръбата, от вътрешната ѝ страна.

Освен от подвижните ресни, лигавицата на матката се състои и от неподвижни такива, които имат секреторна функция. Те отделят хранителни вещества, необходими на яйцеклетката, които поддържат нейното здраве и подпомагат по-лесното ѝ оплождане от мъжкия сперматозоид. Самото оплождане се случва тъкмо в маточните тръби. Едва след това, оплодената яйцеклетка достига до матката и се имплантира успешно към вътрешната ѝ повърхност. Ако обаче са налице запушени маточни тръби, те биха могли да възпрепятстват целия процес по оплождане.

Обърнете внимание, че стената на маточните тръби е много еластична. Тази разтегливост е от особена важност при някои заболявания и при извънматочна бременност. Тя ги предпазва от евентуално разкъсване, така че изпълнява и защитна функция.  

Запушени маточни тръби – характеристики на състоянието

Както стана ясно, маточните тръби са от ключово значение за успешното настъпване на бременност. В случай, че поради една или друга причина възникне проблем и се достигне до състоянието запушени маточни тръби, е важно да предприемете необходимите мерки, за да се справите с него.

По същия начин, по който трудностите в хода на опитите за забременяване биха могли да са свързани с мъжки фактор, съществува и женски фактор. Запушването на маточните тръби е тъкмо пример за такъв случай. За съжаление, то се явява и една от най-често срещаните причини за безплодие при жената. Изследванията сочат, че състоянието е налице средно при около 30% от жените с нарушено репродуктивно здраве. Запушването може да бъде частично или пълно. В първия случай, е налице известна проходимост на тръбите, а във втория – няма такава.  

За да са налице запушени маточни тръби, има две възможности:

  • Запушени маточни тръби във вътрешността – в този случай, дори яйцеклетката да успее да влезе в тръбата, тя няма да успее да се придвижи до матката или сперматозоидите няма да успеят да я достигнат. Ако пък се стигне до оплождане, ембрионът няма да достигне до матката и ще възникне извънматочна бременност. Възможно е ресните във вътрешността на тръбата да са загубили своята функция.
  • Запушени маточни тръби от външната страна – случва се, когато са налице сраствания с други органи.

Възможно е да са налице две запушени маточни тръби или проблемът да е само в една от тях.

Извънматочна бременност

Извънматочната бременност е една от най-честите последици, в резултат от нарушената проходимост на маточните тръби. Тя възниква в една от двете тръби, при срещата между зрялата яйцеклетка и един от мъжките сперматозоиди.

В резултат от тази среща, се образува ембрион, който обаче не може да се придвижи до матката, поради запушването, което е налице. Ембрионът обаче продължава да се развива, подобно на процеса при нормална бременност. Затова и ако направите тест за бременност, той ще бъде положителен. Необходимо е обаче да отидете при своя гинеколог, за да се уверите, посредством вагинална ехография, къде е позициониран плодния сак.

Запушените маточни тръби биха могли да задържат извънматочната бременност за период до не два месеца. В противен случай, настъпва разкъсване на стената, което би могло да бъде опасно за здравето на жената!

Хидросалпингс

Хидросалпингсът е по-специфично състояние, което се характеризира с възпалителен процес в едната или и в двете маточни тръби. В резултат от възпалението, в тръбата започва да се произвежда и събира водниста течност, която е невъзможно да се резорбира. Поради тази причина, се насъбира и по този начин нарушава проходимостта на тръбата.

Ако не бъде забелязан навреме, хидросалпингсът води до изпълването ѝ с течност и подуванато ѝ. В случай, че се достигне до такова състояние, е необходимо запушените маточни тръби – една или и двете, да бъдат отстранени. Ако се наложи и двете тръби да се премахнат, възможностите са забременяване са ограничени само до съдействието на методите за асистирана репродукция.  

Причини за запушени маточни тръби

Причините за запушени маточни тръби са немалко на брой. Най-често, се оказва, че до тях води някакво възпаление, прекарано заболяване на самите тръби или яйчниците. Друг възможен причинител на тръбите е състоянието Ендометриоза. В резултат от него, е възможно да възникнат и сраствания с други органи, които да породят необходимост от хирургична намеса. Ако трябва да обобощим накратко, ето списък със състоянията, които е възможно да доведат до запушени маточни тръби:

  • Предходни излекувани или недолекувани възпаления – в резултат от тях, настъпват инфекции, които задълбочават проблема. Примери за такива състояния са някои инфекции, предадени по полов път или настъпили след аборт, поставяне на спирала и др.
  • Предходни хирургични операции – в резултат от тях, е възможно да се достигне до сраствания на други органи с маточните тръби и опитите за забременяване да срещнат трудности. Примери за такива са отстраняване на апендицит, болест на Крон и други в стомашната област.
  • Предходна извънматочна бременност повишава риска от запушени маточни тръби – важно е в кой момент е установена и колко бързо се реагира за нейното прекратяване.
  • Ендометриоза – по-конкретно, в случаите, в които са налице т. нар. „шоколадови кисти“, които се отстраняват хирургично. В резултат, отново съществува опасност от външни за тръбите сраствания.

Симптоми и диагностициране на запушени маточни тръби

Много често, запушените маточни тръби се оказват безсимптомно заболяване. Ако случаят е такъв, е възможно то да бъде установено едва след консултация с лекар и проверка на тяхната проходимост. Разбира се, много зависи каква е причината за запушването им. В други случаи, когато причината се окажат инфекции или Ендометриоза, симптомите, характерни за съответното състояние, се явяват и симптоми на запушените маточни тръби.

Диагностициране

Диагностицирането на запушените маточни тръби най-често става по два начина – чрез цветна снимка на матката (хистеросалпингография, HSG) или лапароскопия. Понякога, двата метода се прилагат в комбинация, в този ред, с цел по-голяма сигурност в резултата.

Хистеросалпингографията изисква вливане на контрастно вещество в матката, посредством спекулум. Проследява се движението на течността от шийката на матката, към матката и тръбите, а образите на процеса се отразяват и върху рентгенови снимки. По този начин, Вашият лекар ще разполага с повече яснота по отношение на пропускливостта на маточните тръби. Обърнете внимание, че за да се намали риска от инфекции, преди процедурата е много вероятно да Ви бъде предписан антибиотик. По време на самата процедура е възможно да усетите болка, подобна на тази по време на менструация.

Лапароскопското изследване дава видимост на медицинския специалист във вътрешността на коремната кухина чрез видеокамера. И това изследване установява степента на пропускливост на маточните тръби и евентуалното наличие на сраствания в коремната кухина. Чрез лапароскопия би могла да се диагностицира и Ендометриозата. По време на процедурата отново се влива течност през шийката на матката, която проверява за запушване във вътрешността на тръбите. След приключване на процедурата, вдуханият газ се всмуква обратно.

Запушени маточни тръби – лечение на състоянието

Лечението на запушените маточни тръби зависи от един основен фактор – дали само една от тръбите е непроходима или и двете са запушени. Разбира се, освен него има и още редица други условия, които оказват своето влияние.

Запушване на едната маточна тръба

Ако само едната Ви маточна тръба е запушена и не страдате от друг репродуктивен проблем, е много възможно да успеете да забременеете дори по-лесно от очакваното! Вероятно е и, че няма да Ви се наложи да прибягвате до асистирани методи. Най-често, медицинските специалисти назначават терапия с медикаменти или хранителни добавки, подпомагащи редовната овулация и функцията на яйчниците, за да се оптимизират шансовете за забременяване чрез узряването на яйцеклетка в яйчника, свързан с проходимата тръба.

Две запушени маточни тръби

Когато обаче са налице запушени маточни тръби – две на брой, лечението е напълно задължително. За съжаление, резултатът за естествено забременяване не винаги е налице. Терапията включва лапароскопия и хирургична намеса за отпушване на запушените маточни тръби. В хода на процедурата, се отстраняват удебелявания и евентуални сраствания. Разбира се, всеки случай е много индивидуален.

Ефективността на процедурата зависи много от причините за запушването и възрастта на жената. С напредването на репродуктивната възраст, влиянието на подобна намеса неминуемо отслабва. Обърнете внимание обаче, че в резултат от подобна интервенция, се повишава риска от последваща извънматочна бременност! Затова ако и Вие сте преминали през нея, със сигурност трябва да се консултирате редовно със своя лекар и да проследите внимателно бременността, още от самото ѝ установяване.

Изключение от възможността за прилагане на лапароскопското лечение са случаите, в които жената е с наднормено тегло, налице са тежки сраствания или хидросалпингс.  

Възможности за забременяване със запушени маточни тръби

В случай, че само една от двете маточни тръби е запушена, забременяването по естествен път все още е възможно. Както стана ясно по-горе, често специалистите назначават лечение с медикаменти или хранителни добавки, което да поддържа редовната овулация и да подобява функцията на яйчниците.

Когато обаче забременяването по естествен път не е възможно, методите за асистирана репродукция са насреща, за да предложат възможна алтернатива! Най-добри резултати за забременяване със запушени маточни тръби дава процедурата по ин витро оплождане. Разбира се, при него отново е от значение каква е възрастта на жената, както и спецификата на случая. Процедурата е особено подходяща и в случаите, в които е налице и мъжки фактор. В хода на ин витро процедурата, оплождането се извършва извън тялото на жената. Необходими са зряла яйцеклетка и достатъчно качествени сперматозоиди, които заедно да формират ембрион. След като той зрее за кратък период от време в лабораторна среда, се пренася в маточната кухина, където да продължи да се развива.

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Call Now Button
Scroll to Top